4.1.

Opakování slovíček z prvního pololetí

Songs: Hi! Hello!, I want to be world class, Get up in the morning, Rain, rain, Goodbye song

Revised wordsUnit 1: school, bag, pencil, crayons, book, Unit 2:trousers, shirt, jumper, socks, shoes, Unit 3: autumn, tree, leaves, rain, umbrella, wellies, numbers 1-10, jump, colour, colours (barvy): purple, yellow, blue, green, red

New/Revised phrases: Pick someone (Vyber někoho), Write your name (Podepiš se), Can you give it to me? (Můžeš mi to podat?), Show everyone, Let’s sing and dance

Games and activities: Za pomoci Flashcards (obrázkových karet), hrací kostky a her jsme opakovali slovíčka z Unit 1-3 (school, bag, pencil, crayons, book, trousers, shirt, jumper, socks, shoes, autumn, tree, leaves, rain, umbrella, wellies). Na písničky I want to be world class, Get up in the morning, Rain, rain jsme si zatancovali, zaskákali a zazpívali.

Workbook: Děti dostaly obrázek postavičku hrošíka (Hippo), který si vybarvily a podepsaly (Write your name). Poté děti dostaly své Sticker books a do nich samolepku. Obrázek si mohly odnést domů.