Předškoláci 1

 

Vyučující Kelli McCarthy
E-mail kmccarthy@leapcz.com

 

Asistentka Veronika Černá
E-mail vcerna@leapcz.com
 • 28.11. + 30.11.

  souhrn a opakování Unit 3

  Songs: Hi! Hello!, Rain, rain, Goodbye song

  New/Revised words: colours (barvy): purple, yellow, blue, green, red / autumn, tree, leaves, rain, umbrella, wellies, numbers 1-10, trousers, shirt, jump, colour

  New/Revised phrases: Pick someone (Vyber někoho), Write your name (Podepiš se), Can you give it to me? (Můžeš mi to podat?), Show everyone, Let’s sing and dance

  Games and activities: Za pomoci obrázkových karet a hrací kostky jsme opakovali slovíčka z Unit 3 (autumn, tree, leaves, rain, umbrella, wellies). Na písničku Rain, rain jsme si zatancovali, zaskákali a zazpívali.

  Story time: Na velkém obrázkovém plakátu jsme během vyprávění příběhu procvičovali počítání od 1 do 10 a slovíčka z Unit 3. Děti chodily ukazovat na obrázku – leaves, tree, monkey, dog,..

  Workbook: Děti měly za úkol nalepit samolepku listu (leaf) na obrázek v pracovním sešitě, stránku vytrhnout a přeložit. Během toho si procvičovaly čísla (numbers) počítáním listů na obrázku. Na druhé hodně děti dostaly obrázek deštníku, který si vybarvily a podepsaly. Během vybarvování odpovídaly na otázky „What is this?“, „What color is this?“. Poté děti dostaly své Sticker books a do nich samolepku. Oba obrázky si mohly odnést domů.

 • 21.11. + 23.11.

  Songs: Hi! Hello!, Rain, rain, Goodbye song

  New/Revised words: colours (barvy): orange, purple, yellow, blue, green, red / autumn, tree, leaves, rain, umbrella, wellies, numbers 1-10, trousers, shirt, jumper, socks, shoes, jump, count, colour

  New/Revised phrases: Pick someone (vyber někoho) / It is raining, Write your name, Can you give it to me?, make pairs/find a partner, Show them, Let’s jump, please, colour in

  Games and activities: Za pomoci Flashcards a hrací kostky jsme opakovali nová slovíčka z minulého týdne (autumn, tree, leaves, rain, umbrella, wellies). Na písničku Rain, rain jsme si zatancovali, zaskákali a zazpívali.

  Story time: Na velkém obrázkovém plakátu jsme během vyprávění příběhu procvičovali počítání od 1 do 10 a děti chodily ukazovat na předměty (tree, leaves atd.)

  Workbook: Děti měly za úkol vybarvit deštníky (umbrellas), holinky (wellies) a listy (leaves) podle barev, jak šly za sebou. Dalším úkolem bylo vybarvit deštník a holinky podle čísel – každému číslu patřila jedna barva. Slovíčka, čísla a barvy jsme s dětmi procvičovali pomocí otázek „What is this?“, „What number is this?“, What colour is this?“. Poté děti dostaly své Sticker books a do nich samolepku.

 • 14.11. + 16.11.

  Songs: Hi! Hello!, Rain, rain, Goodbye song

  New/Revised words: Unit 3 – autumn (podzim), tree (strom), leaves (listy), rain (déšť), umbrella (deštník), wellies (holinky) / numbers 1-10, trousers, shirt, jumper, socks, shoes, weather (sunny, coudy, windy, rainy, stormy, snowy), jump, count, colour

  New/Revised phrases: It is raining (prší), Write your name (podepsat se), Can you give it to me? (Můžeš mi to podat?) / make pairs/find a partner, Show them, Let’s jump, please, colour in

  Games and activities: Představili jsme si nová slovíčka (autumn, tree, leaves, rain, umbrella, wellies), která jsme procvičovali pomocí Flashcards a hrací kostky. Seznámili jsme se s písničkou Rain, rain, na kterou jsme si zatancovali.

  Story time: Na velkém obrázkovém plakátu jsme si představili nový příběh o tom, jak Hippo, Monkey, Cat a Dog počítají listí od 1 do 10 (celý příběh najdete zde) a děti chodily ukazovat na předměty (tree, leaves atd.)

  Workbook: V pracovních sešitech děti lepily samolepky holinek (wellies) na postavičky, kterým chyběly. Dále dostaly obrázek s holinkama, které si vybarvily. Děti během toho odpovídaly na otázky „What is this?“, What colour is this?“. Poté děti dostaly své Sticker books a do nich samolepku.

 • 7.11. + 9.11.

  Souhrn a opakování Unit 2

  Songs: Hi! Hello!, Get up in the morning, Goodbye song

  Revised words: trousers, shirt, jumper, socks, shoes

  Revised phrases: put on, make pairs/find a partner, Show them, Let’s jump, please, Can you bring me…?, Can you show me…?

  Games and activities: Formou her jsme si opakovali slovíčka z Unit 2, která jsme se naučili (school, bag, pencils, crayons, book), přičemž jsme používali Flashcards a hrací kostku. „Mime Game“ – zahráli jsme si hru, při které děti naznačovaly nasazování si oblečení a tuto hru jsme si také zahráli během písničky Get up in the morning.

  Workbook: V pracovních sešitech děti pomáhaly opičce uklidit pokoj. Měly za úkol najít (find), zakroužkovat (circle), spočítat (count) a napsat (write) počet daných kusů oblečení ke košíkům, kam patřily. Dalším úkolem bylo vytrhnout stránku s příběhem (story), který jsme si během Unit 2 četli, přeložit ji tak, aby vznikl náš příběh a nalepit opičce ponožku. Jako poslední děti dostaly obrázek s kalhotami (trousers), který si vybarvily. Poté děti dostaly své Sticker books a do nich samolepku. Stránku s příběhem i obrázek s kalhotami si děti mohly odnést domů.

 • 31.10. + 2.11.

  V tomto týdnu nás čekal Halloween, a tak jsme obě lekce věnovali tomuto svátku.

  Songs: Hi! Hello!, Halloween Freeze Dance, Goodbye song

  New words: Bat (netopýr), ghost (duch), pumpkin (dýně), spider (pavouk), witch (čarodějnice)

  Games and activities: Představili jsme si slovíčka spojená se svátkem Halloween: bat, ghost, pumpkin, spider, witch. Tato slovíčka si děti osvojovaly formou hry, při které skákaly přes bločky a následně ukázaly na zmíněné slovíčko. Dále jsme pustily písničku Halloween Freze Dance, během které děti tancovaly, a když se hudba zastavila, jejich úkolem bylo se zastavit také.

  Workbook: První hodinu děti dostaly obrázek dýně, kterou vybarvily a podepsaly se (kdo se neuměl podepsat, tomu jsme pomohly). Druhou hodinu dostaly na vybarvení obrázek čarodějnice s duchem. Během vybarvování odpovídaly na otázky „What is this?“, „What color is this?“. Také dostaly své Sticker books a do nich samolepku. Oba obrázky si děti mohly odnést domů.

 • 24.10.

  Songs: Hi! Hello!, Get up in the morning, Goodbye song

  Revised words: trousers (kalhoty), shirt (košile), jumper (svetr), socks (ponožky), shoes (boty), weather: sunny, cloudy, windy, rainy, stormy, snowy, school, bag, pencils, crayons, book

  Revised phrases: put on (nasadit, obléknout si), make pairs/find a partner (utvořit dvojice/najít si partnera), Show them, Let’s jump, please, Can you bring me…?, Can you show me…?, write a number, draw a line, color in

  Games and activities: Za pomoci Flashcards jsme opakovali nová slovíčka z minulého týdne (trousers, shirt, jumper, socks, shoes). Během písničky Get up in the morning jsme si připomněli, jak se dané kusy oblečení nasazují. „Mime Game“ – zahráli jsme si hru, při které děti naznačovaly nasazování si oblečení.

  Story time: Na velkém obrázkovém plakátu jsme si představili nový příběh o tom, jak Monkey nemůže najít svou červenou ponožku (celý příběh najdete zde).

  Workbook: V pracovních sešitech děti pomáhaly zvířecím postavičkám najít (find), zakroužkovat (circle) a spočítat (count) ponožky, které Monkey ztratila. Následně napsali (write) číslo ponožek, které našly. Poté děti dostaly své Sticker books a do nich samolepku.

 • 17.10.

  Songs: Hi! Hello!, Get up in the morning, Goodbye song

  New/Revised words: Unit 2 – trousers (kalhoty), shirt (košile), jumper (svetr), socks (ponožky), shoes (boty) / weather (počasí): sunny (slunečno), cloudy (zataženo), windy (větrno), rainy (deštivo), storm(y) (bouřka), snow(y) (sníh), jump, circle, count, write, color, school, bag, pencils, crayons, book

  New/Revised phrases: put on (nasadit, obléknout si), make pairs/find a partner (utvořit dvojice/najít si partnera) / Show them, Let’s jump, please, Can you bring me…?, Can you show me…?, write a number, draw a line, color in

  Games and activities: Představili jsme si nová slovíčka (trousers, shirt, jumper, socks, shoes), která jsme procvičovali pomocí Flashcards. Zopakovali jsme si počasí a děti říkaly, jaké počasí ten den bylo venku. Dále jsme si pustili novou písničku Get up in the morning a při písničce jsme naznačovali, jaký kus oblečení si oblékáme. Poté jsme si zahráli hru, kde Miss Kelli ukazovala Flashcards s oblečením a děti, stejně jako při písničce, naznačovaly, jak si daný kus oblečení nasazují.

  Workbook: Děti dostaly za úkol nalepit samolepky oblečení na postavičky, kterým chybí. Během lepení jsme pustili písničku Get up in the morning a děti lepily samolepky v pořadí, v jakém je slyšely v písničce. Po nalepení jsme slovíčka ještě procvičovali pomocí otázek „What is this?“, Where is …?“. Poté děti dostaly své Sticker books a do nich samolepku.

 • 10.10. a 12.10.

  Souhrn a opakování Unit 1

  Songs: Hi! Hello!, I want to be world class, Goodbye song

  New/Revised words: weather (počasí): sunny (slunečno), cloudy (zataženo), windy (větrno), rainy (deštivo), storm(y) (bouřka), snow(y) (sníh) / jump (skákat), circle (zakroužkovat), count (počítat), write (napsat), color (barva), Hippo, Monkey, Dog, Cat, school, bag, pencils, crayons, book, numbers 1-10, world class

  New/Revised phrases: Show them (ukaž jim) / Let’s jump (pojďme skákat), please (prosím), Can you bring me…? (Můžeš mi přinést…?), Can you show me…? (Můžeš mi ukázat…?), write a number (napsat číslo), draw a line (nakreslit čáru), color in (vybarvit), Make a line, Make a (bigger) circle, Sit down, Stand up, See you soon, Let’s count, Let’s dance, Thank you

  Games and activities: Pro větší efektivitu učení jsme děti rozdělily do dvou skupin. Jedna skupina poslouchala příběh (story time) a děti následně pojmenovávaly a počítaly předměty. Druhá skupina pojmenovávala předměty pomocí Flashcards a hrací kostky, na které jsou obrázky naučených slovíček. Také jsme hráli společné hry s míčem – kdo držel míč, pojmenoval předmět, který jsme mu ukázaly.

  Workbook: V pracovním sešitě děti vytrhly stránku s příběhem (story), který jsme si během Unit 1 četli, a stránku přeložily tak, aby jim vznikl náš příběh. Dále jsme společně počítali hvězdy (stars), pastelky (crayons) atd. Druhou hodinu děti dostaly obrázky pěti pastelek (five crayons), které vybarvily a podepsaly se. Poté děti dostaly své Sticker books a do nich samolepku. Stránku s příběhem i obrázek s pastelkami si děti mohly odnést domů.

 • 3.10. a 5.10.

  Songs: Hi! Hello!, I want to be world class, Goodbye song

  New/Revised words: jump (skákat), circle (zakroužkovat), count (počítat), write (napsat), color (barva) / Hippo, Monkey, Dog, Cat, school, bag, pencils, crayons, book, numbers 1-10, world class

  New/Revised phrases: Let’s jump (pojďme skákat), please (prosím), Can you bring me…? (Můžeš mi přinést…?), Can you show me…? (Můžeš mi ukázat…?), write a number (napsat číslo), draw a line (nakreslit čáru), color in (vybarvit) / Make a line, Make a circle, Sit down, Stand up, See you soon, Let’s count, Let’s dance, Thank you

  Games: Formou aktivních her jsme si opakovali nová slovíčka z minulého týdne (school, bag, pencils, crayons, book), přičemž jsme používali Flashcards. Připomněli jsme si pojem World Class a následně jsme si zatancovali na písničku I want to be world class.

  Story time: Na velkém obrázkovém plakátu jsme během vyprávění příběhu procvičovali počítání od 1 do 10 a děti chodily ukazovat na předměty (book, school atd.).

  Workbook: V pracovních sešitech měly děti za úkol zakroužkovat (circle), spočítat (count) a následně napsat (write/write a number) počet předmětů (bag, pancil, crayon, book), které na obrázku našly. Dále spojovaly (draw a line) předměty, které k sobě patří a vybarvily je (color in). Během spojování a vybarvování odpovídaly na otázky „What is this?“, „What color is this?“. Poté děti dostaly své Sticker books a do nich samolepku.

 • 26.9.

  Songs: Hi! Hello!, I want to be world class, Goodbye song (texty písniček najdete zde)

  New/Revised words: school (škola), bag (taška), pencils (tužky), crayons (pastelky), book (kniha), numbers (čísla) 1-10, world class (světová třída) / Hippo, Monkey, Dog, Cat

  New/Revised phrases: Let’s count (pojďme počítat), Let’s dance (pojďme tancovat), Thank you (děkuji) / Make a line, Make a circle, Sit down, Stand up, See you soon

  Games: Přestavili jsme si nová slovíčka (school, bag, pencils, crayons, book) a čísla od 1 do 10, které jsme procvičovali pomocí barevných obrázkových kartiček (Flashcards). Dále jsme si vysvětlili pojem World Class (světová třída) o kterém jsme si poslechli písničku I want to be world class a trochu si i zatancovali.

  Workbook: V pracovním sešitě měly děti za úkol nalepit obrázky nově naučených slovíček na vhodná místa, při čemž jsme slovíčka ještě procvičovali pomocí otázek „What is this?“, Where is …?“. Poté děti dostaly své Sticker books a do nich samolepku.

  Story time: Posadili jsme se a poslouchali Miss Kelli předčítající příběh (na velkém obrázkovém plakátu) o tom, jak se Hippo vrací po prázdninách do školy. Během příběhu jsme se společně snažili pojmenovat předměty – pencils, book atd. a děti počítaly např. pastelky, které na plakátu viděly.

  Nakonec jsme si ještě jednou zatancovali na písničku I want to be world class a rozloučili jsme se písničkou Goodbye song.

 • 19.9. a 21.9.

  Introduction: S dětmi jsme se v kroužku na zemi společně přivítali a vzájemně se představili za pomoci hlavní postavičky – Hippo (hrošík) – kterou děti už znají z minulého roku, a která nás bude spolu se svými kamarády Monkey (opička), Dog (pejsek), Cat (kočička) provázet po celý školní rok. Po vyvolání jména jsme s pomocí postavičky řekly: Hello … (jméno) a děti po nás opakovaly.

  Hello song: Na přivítanou jsme si zazpívali a zatancovali na písničku Hi! Hello! (texty písniček najdete zde).

  Class rules: S dětmi jsme si vysvětlili pravidla, která musíme dodržovat. Don‘t run (neběhat), Don’t shout (nekřičet), Listen (poslouchat), děti přidávaly Don’t push (nestrkat se) atd.

  Phrases: Naučili jsme se (zopakovali jsme si) fráze jako: Make a line (udělejte řadu), Make a circle (udělejte kolečko), Sit down (posaďte se), Stand up (postavte se), See you soon (brzy se uvidíme) atd.

  Games: Za pomoci Flashcards (barevné obrázkové kartičky) jsme hráli jak pohybové (obíhání, skákání), tak statické hry, při kterých jsme si opakovali „jména“ již zmíněných postaviček.

  Workbook: Rozdaly jsme dětem pracovní sešity, které budou v tomto roce používat, a měly za úkol nakreslit Smiley face (smajlíka). Dalším úkolem bylo nalepit obrázky hrošíkových kamarádů (Hippo’s friends), přičemž děti odpovídaly na otázky „Who is this?“, „Where is …?“, „What colour is this?“. Během toho jsme rozdaly Sticker book (malá knížka s jejich jménem), kam dětem za splnění úkolu nalepíme Sticker (samolepku), kterou si mohou samy vybrat.

  Goodbye song: Na konec hodiny nás čekala písnička na rozloučenou Goodbye song, při které jsme si společně zazpívali a zatancovali. Na závěr jsme se rozloučili také s našimi postavičkami: Goodbye Hippo! Goodbye Cat!…