Flamingos

 

Vyučující Anna Holladay
E-mail aholladay@leapcz.com

 

Asistentka Vlaďka Hlusičková
E-mail vhlusickova@leapcz.com
Součástí  našich učebnic je digitální platforma Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (digitální balíček) pro domácí studium a opakování včetně všech poslechových cvičení. Návod k používání této platformy najdete na vnitřní straně obalu učebnice. V případě  problémů či nejasností s jejím používáním  klikněte na stránce Cambridge One vpravo dole na ikonku „? HELP“, kde najdete krátká videa, jak postupovat.

 

Videa k domácí přípravě a opakování – My Alphabet Book

 • 28.11.
  • How do we say Hello
  • Zkontrolovali jsme DÚ a společně jsme si zopakovali nejdůležitější slovíčka na test (barvy, čísla, členy rodiny, přídavná jména, předložky) – i formou nové hry Around the world Game
  • Děti poslouchaly instrukce a vyplňovaly opakovací test
  • U tabule si pak ve dvou týmech zahrály Telephone Game (tichou poštu) s písmenky
  • Na závěr lekce jsme si ještě zahráli hru Simon says
  • Homework (Domácí úkol) – Žádný nový DÚ není – ale ti, co nemají dodělané domácí úkoly z minulého týdne (případně i starší!), prosím dodělat!
 • 21.11.
  • Hello Song for Kids
  • Starfall – ABCs = naučili jsme se nová písmenka O + P
  • Vocabulary Review – pomocí flashcards jsme opakovali slovní zásobu (členy rodiny, přídavná jména, barvy, čísla)
  • Zahráli jsme si hru – Family Members Game
  • Nová slovíčka – Monkey Ben (opičák Ben) + fráze – I am finished! (jsem hotov)
  • Unit 4 Song
  • Brain Break – Number Song 1 – 20
  • Znovu jsme procvičovali předložky (on, in, under, next to)
  • Unit 4 Story
  • Activity Book – 26/2
  • Zahráli jsme si týmovou hru Tic tac toe (Piškvorky) na tabuli (i s obrázky Alex, Lenny, Meera)
  • Homework (Domácí úkol) – AB celá str. 29 + 32/2 (namaluj chybějící obrázek do opakující se řady)
  • !Připomínka: za týden v úterý 28.11. budou děti vyplňovat test (vybarvovat, zakroužkovávat obrázky podle poslechu) z prvních čtyř lekcí, které jsme probrali od začátku školního roku (Unit 1-4) – příští týden budeme na začátku lekce ještě společně vše procvičovat
 • 14.11.
  • Hello Song for Kids
  • Starfall – ABCs = naučili jsme se nová písmenka M + N
  • Unit 4 – Nová slovíčka – My Family: mother, father, brother, sister, grandmother, grandfather + happy, sad, old, young, beautiful, ugly
  • A s novými obrázkovými kartami jsme si hned zahráli hru na tabuli – What´s missing? Game
  • Brain Break – Phonics Song 2
  • Opakovali jsme předložky (on, in, under, next to)
  • Charades Game (s novými přídavnými jmény jsme si zahráli předváděcí/hádací hru)
  • Activity Book – 25/1 + 26/1
  • Homework (Domácí úkol) – AB 25/2 (namaluj členy své rodiny)
  • !Připomínka: za 14 dní v úterý 28.11. budou děti psát test z prvních čtyř lekcí, které jsme probrali od začátku školního roku (Unit 1-4) – prosím, zopakujte si s dětmi slovíčka i gramatiku, příští týden budeme také společně vše procvičovat ve škole
 • 7.11.
  • Alphabet Dance
  • Starfall – ABCs = naučili jsme se nová písmenka K + L
  • Words – opakovali jsme názvy hraček (toys) a přidali nové slovíčko „drum“ (buben)
  • Představili jsme si předložky – Prepositions Song
  • Grammar – Prepositions (předložky): in (v), on (na) , under (pod) , next to (vedle)
  • Prepositions Game – s plyšákama jsme si zahráli hru – Where is Monty/Ben? He is on the table/under the chair/in the box/next to Miss Anna🙂
  • Unit 3 Song
  • Activity Book – 20/1 + 21
  • Unit 3 Story – Where is Maskman´s car? (in the bag)
  • Homework – AB 20/2 (zakroužkuj rozdíly) + celá strana 23 (nahoře nalep samolepky, které najdeš vzadu v knize a dole si vybarvi hvězdičky, pokud umíš říci, co je na obrázku)
 • 31.10.
  • Happy Halloween!Halloween Freeze Dance
  • Unit 3 – nová slovíčka: toy, ball, bike, car, computer, doll, train
  • Nová fráze: What´s your favourite toy? My favourite toy is my ball/doll/car…
  • Activity Book – 18/1 + 19/1 (poslech)
  • Halloween Song for Kids
  • Procvičovali jsme barvy a také frázi: How old is he/she? He´s /She´s …. .
  • Draw a ghost – děti malovaly duchy a poté říkaly, kolik jim je let
  • Zahráli jsme si hru s písmenky na papíře – Zombie Game
  • ABC Boo – Kids Halloween Song
  • Homework – AB 18/2 (říkej a spoj čarou co chybí v opakujícím se vzorci)
 • 17.10.
  • Unit 2 Song
  • Starfall – ABCs = naučili jsme se nová písmenka I + J
  • Colours – opakovali jsme barvy a naučili se další: black, white, grey, brown
  • Colour Flashcards Game – dětem jsme rozdaly karty s barvami a říkaly jim pokyny: Stand up/turn around/jump and show/say if you have red/green/pink….
  • Brain Break – Phonics Song 2 (new version)
  • Mix colours – procvičovali jsme názvy barev, které vzniknou mícháním: blue + yellow = green, red and white = pink, red and blue = purple, black + white = grey, red and green make brown;)
  • Conversation with ball – v kroužku s míčem se děti vzájemně ptaly a odpovídaly: What´s your name? My name is … How old are you? I am six/seven.
  • Activity Book – 16/1 (poslech)
  • Nová slovíčka: happy, sad, friend, play
  • Nová fráze – společně jsme se učili říkat: Are you okay? Come on, let´s play!
  • Homework – AB 17/1 (namaluj dva kamarády a podle vzoru vlevo napiš jejich jméno a věk)
 • 10.10.
  • Alphabet Dance Song
  • Starfall – ABCs = naučili jsme se nová písmenka G + H
  • Brain Break – Phonics Song 2 (new version)
  • Listen + Touch Game – hrou jsme si zopakovali slovíčka z minulé lekce – book, chair, eraser, pen, pencil, table
  • Grammar – How old is he/she? He´s /She´s 6 (7).
  • Activity Book – 12/2 + 13
  • Song – se třpytivým mikrofonem jsme si společně zazpívali písničku
  • Story time – 2x jsme shlédli zábavný příběh (Monty + Maskman)
  • Homework – celá strana 15 (samolepky najdete opět vzadu v knize)
 • 3.10.

  • Alphabet Dance Song
  • Starfall – ABCs = naučili jsme se nová písmenka E + F
  • Big and little A-F Game – zahráli jsme si týmovou hru s písmenky
  • How many fingers? Song
  • Nová slovíčka – book, chair, eraser, pen, pencil, table
  • Seznámili jsme se s novými postavami v učebnici – Lenny and Alex
  • Fráze – Who´s that? That´s …
  • Activity Book – 10/1 + 12/1
  • Homework – 10/2 ( podle obrázku vlevo namaluj jinak barevný stůl a předměty na něm) + 11/2 (spočítej jednotlivé školní předměty a celkové číslo pak vždy napiš dolů do čtverečku pod barevným obrázkem)
 • 26.9.

  Přivítali jsme se písničkou Flamingo Dance Party

  Starfall – ABCs = naučili jsme se nová písmenka C + D a zapsali je do školních sešitů s obrázky – My Alphabet Book. Písmenka i slovíčka na ně začínající si s dětmi můžete také procvičit kliknutím na písmenková videa výše 🙂

  The Alphabet Song

  Flashcards GamesColours and Numbers – zopakovali jsme si barvy a čísla – Counting 1-10 Song

  Conversation Game– děti se v kroužku s balonkem vzájemně ptaly a odpovídaly: How old are you? I am six/seven.

  How old are you? Song

  Activity Book (AB) – 7/1 (poslech)

  Unit 1 Story – sledovali jsme krátké video s příběhem a představili si dvě další postavy (Marie + Maskman)

  Homework (HW) – domácí úkol – na příští týden: AB celá strana 9 (v horním cvičení pokračuj s nalepováním samolepek, které najdeš vzadu v knize) a dole můžeš vybarvit hvězdičku, pokud umíš říci číslo nad ní)

 • 19.9.

  Přivítali jsme se písničkou What´s your name? Kids Song

  Starfall – ABCs = naučili jsme se nová písmenka A + B a zapsali je do školních sešitů s obrázky – My Alphabet Book. Písmenka i slovíčka na ně začínající si s dětmi můžete také procvičit kliknutím na písmenková videa výše 🙂

  The Alphabet Song

  Představili jsme si Star Family (rodina): Mr. Star, Mrs. Star, Stella, Simon, Suzy a s jejich obrázkovými kartami (flashcards) jsme si zahráli hry – Flashcards Games

  Numbers 1-10 – naučili jsme se počítat do deseti

  Brain Break – Counting 1-10 Song

  Phrases (fráze) – What´s your name? My name is … ./I am … . Nice to meet you! How old are you? I am six (years old).

  Activity Book (AB) – 4/1 + 6/1

  Homework (HW) – domácí úkol – na příští týden: AB 6/2 (namaluj sebe a podle obrázku vlevo napiš své jméno a kolik ti je let – stačí číslo)

 • 12.9.

  Na naší první hodině angličtiny jsme se nejprve vzájemně představili a seznámili jsme se také s naším plyšovým kamarádem (Monty Mouse): What is your name? My name is Miss Anna/Miss Vlaďka/Monty. Nice to meet you!

  Name Tents – vyrobili jsme si barevné jmenovky na lavici a pro lepší zapamatování jmen jsme si také v kroužku u tabule zahráli pohybovou hru (Name Game)

  Song – zazpívali jsme si písničku What´s your name? (můžete dětem pustit i doma)

  New words (nová slovíčka) – slow (pomalá), fast (rychlá), normal (normální)

  Class Rules + Class poster = We are a team! – Představili jsme si pravidla naší skupiny a také všechny děti podepsaly náš skupinový plakát, čímž se zavázaly tato pravidla v našich hodinách dodržovat: Be Prepared (na každou lekci nosit učebnici a penál a mít vypracovaný domácí úkol), Listen (poslouchat), Raise your hand (hlásit se, nevykřikovat), Speak English (s pomocí Miss Vlaďky se snažit mluvit anglicky) + Be Respectful (respektovat učitele, spolužáky i vybavení třídy)

  Star Chart – na závěr jsme se ještě seznámili s motivačním systémem hvězdiček (stars) které budou děti každou hodinu dostávat za to, že přinesly učebnici, vypracovaly domácí úkol (a ve druhém pololetí – také po „přečtení“ vypůjčené knížky vypracovaly „Book report“), hezky se chovaly a během celé hodiny dobře pracovaly:)

  HW: No homework today (dnes žádný domácí úkol):)