Sea Otters

 

Vyučující Allison Page
E-mail apage@leapcz.com

 

Asistentka Lenka Lieblová
E-mail llieblova@leapcz.com
Součástí  našich učebnic je digitální platforma Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (digitální balíček) pro domácí studium a opakování včetně všech poslechových cvičení. Návod k používání této platformy najdete na vnitřní straně obalu učebnice. V případě  problémů či nejasností s jejím používáním  klikněte na stránce Cambridge One vpravo dole na ikonku „? HELP“, kde najdete krátká videa, jak postupovat.

Videa k domácí přípravě a opakování – Super Minds Vocabulary

 • 30.11.

  Notebook: Has your town got…? (doplňujeme slovíčka a odpovědi)

  Bookwork: učebnice SB str. 36, nová písnička, nejprve čteme nahlas a hledáme místa ve městě, spojujeme s obrázky. Písničku si nakonec zpíváme s videem.

  K písničce doplňujeme cvičení ve cvičebnici WB na str. 36.

  Zkontrolovali jsme domácí úkol.

  Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 122. Domácí úkol je na příští čtvrtek 7.12.

  Nová gramatika: předložky NEXT TO, IN FRONT OF, BETWEEN, BEHIND, učebnice SB str. 37, cvičení a gramatické video, WB 37/1

  Novou gramatiku procvičujeme na interaktivní tabuli, slovíčka pak opakujeme v naší oblíbené hře.

 • 28.11.

  Po krátkém zopakování jsme si s dětmi napsali slíbený test.

  Po testu jsme luštili osmisměrku se slovíčky z 1. až 3. lekce.

  Bookwork: nová lekce, učebnice SB str. 34 – nová slovíčka, ukazujeme v učebnici a ukazujeme na obrázkových kartičkách.

  Posloucháme a opakujeme písničku pod obrázkem.

  SB str. 35 – nová gramatika (HAS your town GOT a …..? / Je ve vašem městě …..?) Yes, it HAS. No, it HASN’T.

  K nové gramatice sledujeme gramatické video a doplňujeme cvičení 1/35.

  Gramatiku i slovíčka procvičujeme také na interaktivní tabuli.

 • 23.11.

  V kroužku: ptáme se navzájem a odpovídáme

  Notebook: Scavenger Hunt – hledáme ve třídě obrázkové kartičky, pamatujeme si slovíčko a v lavici ho zapisujeme do sešitu.

  Písnička, odměna za vzorně napsaná slovíčka v sešitech: Walking in the jungle

  Malé psací tabulky: píšeme odpověď na otázku Does …… like ……? Yes, she/he does. No, she/he doesn’t.

  Bookwork: učebnice SB str. 120 – doplňujeme a společně kontrolujeme, věty čteme nahlas.

  Zkontrolovali jsme domácí úkol.

  Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 34 – slovíčka z nové lekce, pracujte s učebnicí SB. Domácí úkol je na příští čtvrtek 30.11.

  Učebnice SB str. 33 – malujeme a doplňujeme slovíčka z lekce 1 a 2, všechna, která si pamatujeme.

 • 21.11.

  Notebook: odpovědi na otázky Does ….. like bananas? Yes, she does. No, she doesn’t.

  Dnes jsme hodně procvičovali slovíčka s obrázkovými kartičkami – hláskování a výslovnost.

  Na interaktivní tabuli opakujeme gramatiku DOES x DOESN’T. Doplňujeme slova do vět a odpovídáme na otázky. Rovnáme správně pořadí slov ve větách.

  Na závěr jsme si zahráli hru JUMP! s rychlým poznáváním a hláskováním slovíček.

  Test: opakování 2. probrané lekce bychom si napsali příští úterý 28.11.

 • 16.11.

  V kroužku: ptáme se navzájem (Does she/he…? Yes, he/she does. No, he/she doesn’t.)

  Notebook: Does Tony like …? YES x NO (doplňujeme správný tvar odpovědi)

  Vocabulary: procvičili jsme výslovnost a hláskování slovíček

  Bookwork: učebnice SB str. 28 – Green Bay Safari Park – poslech a hlasité čtení, v textu pak hledáme odpovědi na otázky pod článkem. 28/2 – odpovídáme podle poslechu. Cvičebnice WB str. 28.

  Zkontrolovali jsme domácí úkol.

  Homework: nový domácí úko, cvičebnice WB str. 121

  Video: podívali jsme se na krátké video „The Cat in the Hat“ ke knížce, kterou jsme četli minulou hodinu

 • 14.11.

  V kroužku: Does …… wear a blue shirt? Yes, she does. No, she doesn’t. Ptáme se.

  Notebook: Does Jim like carrots? No, he doesn’t. Does Mary like bananas? Yes, she does!

  Vocabulary: zopakovali jsme slovíčka podle obrázkových kartiček, kontrolujeme výslovnost a hláskování

  Bookwork: učebnice SB str. 26, 27 – nový příběh našich hrdinů, posloucháme a čteme různé role a doplňujeme cvičení v učebnici 27/2 a cvičebnici WB str. 26.

  Phonics – podobnost hlásek ve slovech, SB 27/4, WB 27/2

  Na interaktivní tabuli pak procvičujeme slovíčka a gramatiku z této lekce.

  ! Na čtvrtek 16.11. připomínám vrácení anglických knížek z knihovny a domácí úkol. !

 • 9.11.

  V kroužku: Does Miss Lenka wear a blue shirt? Yes, she does. Ptáme se navzájem.

  Notebook: Does he like carrots? No, he doesn’t. Does she like bananas? Yes, she does!

  Vocabulary: zopakovali jsme slovíčka podle obrázkových kartiček, kontrolujeme výslovnost a hláskování

  Bookwork: učebnice SB str. 24 – nová písnička, posloucháme a doplňujeme pořadí obrázků. Ve cvičebnici WB str. 24 jsme pak doplnili chybějící slova v textu.

  SB str. 25, WB str. 25 – čteme a doplňujeme správnou odpověď (DOES x DOESN’T).

  Zkontrolovali jsme domácí úkol.

  Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 22 – křížovka se slovíčky. Domácí úkol je na příští čtvrtek 16.11.

  Gramatické video: SB str. 25/2 – opakujeme (DOES she like…? DOES he like…?)

  Na závěr hodiny jsme dočetli knížku THE CAT IN THE HAT, příště se podíváme na video k tomuto příběhu.

 • 7.11.

  V kroužku: Do you like …..? Yes, I do. No, I don’t.

  Notebook: Does he like playing ball? No, he doesn’t. Does she like ice cream? Yes, she does!

  Bookwork: učebnice SB str. 22 – nová slovíčka, výslovnost s obrázkovými kartičkami a učebnicí, písnička pod obrázkem – zpíváme a ukazujeme.

  SB str. 23 – čteme a doplňujeme jména k obrázkům.

  Nová gramatika: she/he LIKES x DOESN’T LIKE – gramatické video, WB str. 23 – procvičení a doplnění.

  Novou gramatiku se učíme a doplňujeme k obrázkům na interaktivní tabuli.

  Na závěr hodiny jsme si zahráli Charades, předvádíme jednotlivá slovíčka (zvířata) a hádáme. Malujeme i na tabuli a hádáme, o které zvíře jde.

 • 2.11.

  Na začátku hodiny jsme opakovali fráze z probrané lekce a určování hodin.

  Napsali jsme si slíbený test z dokončené 1. lekce a luštili osmisměrku (opakovali jsme si slovíčka z úterní Halloweenské hodiny).

  Zkontrolovali jsme domácí úkol.

  Homework: nový domácí úkol, učebnice SB str. 119, celá strana. Domácí úkol je na příští čtvrtek 9.11.

  Library: vypůjčili jsme si anglické knížky z naší knihovny, knihy a vyplněné Book Reporty (zápisy z knih) můžete vracet až do 16. listopadu

  The Cat in the Hat: četli jsme známou knížku od Dr. Seusse, dokončíme v příští hodině

 • 31.10.

  V kroužku: What’s your favourite Halloween Monster?

  Notebook: GHOST, WITCH, VAMPIRE

  Halloween party: na obrázkových kartičkách si ukazujeme jednotlivé postavy a učíme se slovíčka (witch, ghost, vampire, black cat, wizzard, mummy, bat)

  Vyrobili jsme si jednoduché masky a zazpívali si písničku.

  Zahráli jsme si různé hry a poslouchali jsme písničky s Halloweenskými slovíčky.

 • 24.10.

  V kroužku: ptáme se navzájem When do you…? a doplňujeme fráze z 1. lekce.

  Notebook: podle obrázku dokončujeme věty (He plays in the park. She has dinner.)

  Zkontrolovali jsme domácí úkol.

  Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 119 – Domácí úkol je až na příští čtvrtek 2. 11.

  Bookwork: učebnice SB str. 21, vybíráme odpovědi na otázky. Pracujeme ve dvojicích a společně kontrolujeme.

  Malé psací tabulky: procvičujeme psaní frází podle obrázkových kartiček (frázi si potichu každý vyslovuje, aby se mu lépe zapisovala písmena) (Get dressed, get up, have breakfast.…)

  Na interaktivní tabuli procvičujeme slovíčka i otázky, hrajeme různé hry.

  Halloween lesson: v úterý 31.10. bychom si udělali v části lekce malou Halloweenskou oslavu. Děti si mohou přinést drobné ozdoby, nebo masky (klobouk, čelenka, malý plyšák)

 • 19.10.

  Notebook: do vět doplňujeme sloveso podle obrázkových kartiček (She HAS breakfast at 8 o’clock. He GETS up at 7 o’clock.)

  Bookwork: učebnice SB str. 16/1 – posloucháme Miss Alison a sledujeme text. Vysvětlujeme si některá slovíčka. Čteme nahlas a podle textu doplňujeme hodiny.

  Učebnice SB str. 17 – poslech a doplnění obrázků.

  Cvičebnice WB str. 16 – podle poslechu doplňujeme čas nebo jméno do vět.

  Zkontrolovali jsme domácí úkol.

  Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 21/cvičení 1 a 3. Ve cvičení 1 doplníme různé aktivity z průběhu dne a dva časové údaje. Ve cvičení 3 si jednu aktivitu vybereme, napíšeme větu a namalujeme obrázek. Domácí úkol je již na úterý 24.10.

  Na interaktivní tabuli doplňujeme a opakujeme gramatiku a slovíčka 1. lekce.

 • 17.10.

  V kroužku: How are you? When do you…..?

  Notebook: What’s the time? It’s….. (doplňujeme podle hodin)

  Na interaktivní tabuli procvičujeme fráze této lekce.

  Bookwork: učebnice SB str. 14, nový příběh, Příběh posloucháme a sledujeme obrázky. Rozdělujeme si role a příběh si přehráváme. Díváme se na video.

  K příběhu jsme vypracovali cvičení ve cvičebnici WB str. 14.

  Učebnice SB str. 15, phonics – jak hlásky píšeme a jak vyslovujeme (k tomu cvičení WB str. 15)

  Act and guess: předvádíme jednotlivé činnosti a hádáme (get up, have breakfast, go to school...)

  Na čtvrtek připomínám termín vrácení anglických knížek z knihovny a domácí úkol.

 • 12.10.

  Notebook: do sešitu zapisujeme otázku What’s the time? It’s….o’clock. (podle obrázku na tabuli)

  Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

  Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 10, celá strana, domácí úkol je na příští čtvrtek 19.10. Kdo dnes domácí úkol neměl, doplní ho do úterý 17.10.

  Bookwork: dnes nová písnička, učebnice SB str. 12, podle poslechu doplňujeme čas, k písničce doplňujeme i cvičení na str. 12 ve cvičebnici WB.

  Učebnice str. 13, gramatické video a cvičení 1, čteme nahlas a hledáme obrázky.

  Nová gramatika: 3. osoba jednotného čísla (SHE plays, HE sleeps), procvičujeme ve cvičebnici HW 13/2

 • 10.10.

  V kroužku: What is your favourite ice cream?

  Notebook: do sešitu jsme zapsali 2 věty (THERE IS / THERE ARE)

  Bookwork: učebnice SB str. 10, nová lekce, slovíčka, výslovnost, slovíčka si předvádíme, str. 10/cvičení 2 – písnička.

  TIME: učíme se základní hodiny (What’s the time? It’s …. O’CLOCK) Kreslíme na tabuli hodiny a říkáme čas.

  Učebnice SB str. 11: nejprve gramatické video, pak spojujeme hodiny s obrázky ve cvičení 1 a ve dvojicích se ptáme, co ten druhý dělá (What time do you get up?)

 • 5.10.

  Na začátku lekce jsme si zopakovali slovíčka z úvodní lekce a fráze THERE’S x THERE ARE

  Test: napsali jsme si slíbené opakování z úvodní lekce

  Po testu jsme luštili osmisměrku se slovíčky z 0. a 1. lekce.

  Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z naší knihovny. Připomínám, že po dětech nechceme, aby knížky přečetly celé s potřebou přeložit všechna slovíčka. Rádi bychom, aby si knížky prohlédly, hledaly slovíčka, která již znají, prohlížely si obrázky a s knižkou se seznámily. Do zápisu z knihy (Book Report) pak napsaly, kdo knihu napsal a jaká část se jim líbila, jaké slovíčko je zaujalo/našly. Knihy a zápisy mohou děti vracet až do 19.10.

  V kroužku: ptáme se navzájem What’s your favourite food?

  Pictionary: Miss Allison maluje na tabuli obrázky, děti hádají. What is it? It’s a ….!

  Zkontrolovali jsme domácí úkol.

  Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 118. Domácí úkol je na příští čtvrtek 12.10.

 • 3.10.

  V kroužku: dnes se ptáme: What is your favourite game?

  Notebook: There is x There are, vybíráme a píšeme dvě věty

  Pracovní list: ve dvojicích doplňujeme slovíčka z úvodní lekce a tvoříme z nich věty

  Interactive board: hry na interaktivní tabuli na procvičení slovíček a gramatiky, opakujeme si látku z úvodní lekce.

  Test: ve čtvrtek bychom si napsali krátké písemné opakování slovíček a gramatiky úvodní lekce.

   

 • 26.9.

  V kroužku: ptáme se navzájem: What is your favourite film/movie? My favourite film is Harry Potter 1.

  Portfolio: procvičujeme There is x There are, do sešitu zapisujeme několik vět o věcech kolem nás. There is 1 clock. There are 18 windows.

  Bookwork: učebnice SB str. 8 – 9, STORY, první díl příběhu našich hrdinů. Nejprve posloucháme a sledujeme text. Poté si rozdělujeme role a čteme nahlas. Nakonec jsme se podívali na video na interaktivní tabuli.

  K příběhu jsme vypracovali cvičení 2, ve kterém hledáme faktické chyby a společně je opravujeme.

  Interaktivní tabule: k obrázkům vybíráme správné názvy – procvičujeme slovíčka této lekce.

  Zkontrolovali jsme domácí úkol.

  Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 9, cvičení 3 – přečíst si věty z ukázkového obrázku, namalovat svůj vlastní a popsat dvěma větami (There is / There are). Na obrázku může být: My desk / My bedroom / My bag / My pencil case…) Domácí úkol je až na čtvrtek 5. 10.

 • 21.9.

  V kroužku: ptáme se navzájem „How are you? What is your favourite animal?

  Portfolio: do sešitu procvičujeme THERE IS x THERE ARE – podle obrázků

  Gramatické video: učebnice SB str. 5, cvičení 2 – Penny the Penguin, zábavné vysvětlení gramatiky

  Bookwork: cvičebnice WB str. 5, společně jsme dokončili cvičení 2 a 3

  Bookwork: učebnice SB str. 6 – SONG, nová písnička, díváme se na video, ukazujeme podle textu a doplňujeme chybějící čísla.

  Cvičebnice WB str. 6/1, doplňujeme odpovědi podle písničky.

  Procvičili jsme si paměť s obrázkovými kartičkami s novými slovíčky a čísly a zahráli jsme si hru Simon says.

  Homework: domácí úkol, cvičebnice WB str. 4, zopakování a spojování nových slovíček s obrázky. Domácí úkol je výjimečně na úterý 26.9.

 • 19.9.

  V kroužku: ptáme se navzájem „What is your favourite animal? My favourite animal is…“

  Portfolio: do sešitu zapisujeme tři čísla – opakujeme čísla 1 až 10 z minulého roku

  Bookwork: učebnice SB str. 4 – nová slovíčka, ukazujeme a opakujeme. Společně jsme se pak učili říkanku pod obrázkem.

  Nová gramatika: THERE IS x THERE ARE (There is a dog. x There are 5 dogs. There is a flower. x There are 2 flowers.)

  V učebnici SB na str. 5 společně čteme a doplňujeme podle obrázku, v aktivitě 2 opakujeme věty s novou gramatikou

  Cvičebnice WB str. 5/1, doplňujeme odpovědi k obrázku.

  Zahráli jsme si Tichou poštu, procvičujeme čísla 1 až 10

  Homework: domácí úkol jsme nezadávali. Video k procvičení slovíček z úvodní lekce je na této stránce nahoře.

 • 14.9.

  Na začátku hodiny se ptáme navzájem What is your favourite colour? (My favourite colour is blue!)

  Notebook: do sešitu zapisujeme 4 slova podle obrázkových kartiček z 1. ročníku (CAT, CAR, BIKE, PLANE)

  Poster: dokončujeme plakát naší skupinky, obrázky mořských vyder s našimi fotkami

  I Spy: zahráli jsme si hru „Myslím si slovo…“ a hledáme ve třídě (Is it this box? Is it that picture?...)

  Memory game: opakujeme slovíčka z minulého roku, snažíme se zapamatovat a určit, která kartička chybí

  Pictionary: v této hře malujeme na tabuli a ostatní hádají (Is it a frog? Yes, it is!)

 • 12.9.

  What’s your name? Dnes jsme se navzájem představili – v kroužku ke svému jménu přidáváme oblíbenou činnost. (My name is Miss Lenka and I like swimming.)

  Class mascot video: podívali jsme se na krátké video o vydře mořské

  Notebooks: rozdali jsme si sešity, do kterých budeme zapisovat v průběhu hodiny. Děti si je podepsaly a namalovaly SEA OTTER, mořskou vydru, maskota naší skupiny.

  Clasroom rules: v kroužku jsme si povídali, jak se budeme chovat ve třídě a k sobě navzájem (Be kind, Be safe, Speak English, Bring books and homework). Pravidla jsme si zapsali do nových sešitů.

  Sea Otters: Malujeme malé obrázky vydry mořské a připravujeme velký plakát celé naší skupinky.

  Yes or No: s obrázkovými kartičkami z prvního ročníku hrajeme hru ano/ne, děti se pohybují podle toho, zda vyslovené slovo souhlasí s obrázkem. Pokud NE, řeknou, o jaký obrázek se jedná (Is this an elephant? No, it’s a spider!)