27.9.

Flap Like a Parrot – Monkey Rock Music

Portfolio – Unit 0 – Adjectives: big/small, fat/thin, new/old, long/short, old/young

Grammar – procvičovali jsme přítomný čas průběhový: She´s sitting. He´s talking/flying, driving, riding, walking, bouncing, taking photographs…

Hello! Song (Kid´s Box 3 /Songs/Hello!)

Na procvičení gramatiky jsme si zahráli Charades Game (děti předváděly a hádaly)

AB – 7/1 + 8/1

Pronounciation – procvičovali jsme výslovnost „ai“ (spider, ride, drive) X „ei“ (they, play, eight)

Shlédli jsme krátký video-příběh – Unit Story (Kid´s Box 3/Stories/Hello!)

Na závěr jsme si na přání zahráli oblíbenou hru Simon says …Game

HW na příští týden – AB 7/2 + 8/2