14.11.

 • Hello Miss Linky
 • Děti se naučily nový pokyn  “Stack it!” – narovnej si všechny věci na hromádku
 • ABC song
 • Písmena M/N  – Alphabet books
 • Alphabet dance
 • Náhodné rozpoznávání písmen abecedy
 • Family members: mother, father, brother, sister, grandma, grandpa
 • Activity Book 25/1
 • Nová slovní zásoba: happy, sad, beautiful, ugly, old, young
 • AB p.26/2
 • Homework –  Activity book 24/2, 26/1