17.10.

  • Hello song
  • Alphabet – opakování zatím probraných písmen (A – H)
  • Nová písmena – I, J – děti si vyplnily stránky v Alphabet Book, zazpívali jsme si písničku ABC
  • Alphabet dance
  • Colour mixing – učili jsme se, jaké barvy jsou základní (blue, red, yellow) a jaké barvy vznikají mícháním jednotlivých barev – zhlédli jsme video
  • Activity book str. 16 / 1 – listen and colour, 2 – circle – děti zakroužkovaly podle poslechu
  • Trevor’s values – ukázali jsme si na obrázcích, jak se chovat ke kamarádovi – děti podle poslechu ukazovaly na obrázky – Nice to meet you! / Are you ok? Can I help you? / Come on! Let’s play! Picture
  • How old are you? Děti se navzájem ptaly, pak poslech na str. 12/1
  • Stars! – dnes děti dostaly odměnu za nasbírané hvězdičky od začátku školního roku
  • Domácí úkol: Activity Book str. 17 – děti mají nakreslit své 2 kamarády a vybarvit je barvami, které jsou vedle zadání cvičení (pastelkami nakreslené tečky)