5. 10.

Začínáme písničkou a protažením – „In, On, Under, Behind song“

Conversation – ptáme se a odpovídáme – „How are you today? I’m great ( happy, ok, hungry, sleepy…..)“

Portfolio – do sešitů si zapisujeme čísla od 11 – 20 a číslice vypisujeme slovy ( eleven, twelve, thirteen ……….twenty )

Domácí úkol – kontrolujeme domácí úkol z minulé hodiny.

Activity – názorně procvičujeme předložky – in, on, under, between, behind, in front of, next to

Bookwork – Activity book str. 8/ 1, 2

Family tree – s pomocí obrázkových kartiček si vysvětlujeme rodinné vazby a také nová slovíčka – aunt, uncle, daughter, son, granddaughter, grandson, grandparents, parents, children, wife, husband, brother, sister

Grammar – přivlastňovací vazba – Stella’s brother, Suzy’s Dad, Miss Christina’s shoes……..

Homework – Domácí úkol – Activity book, str. 10/ 2 a 12 – celá . Vypracovat prosím do příštího čtvrtka 12. 10. Děkuji