11. 9.

Přivítali jsme se na první hodině a vzájemně jsme se představili.

Conversation – „Hello, I’m Miss Alice and I like dogs, sports, and reading books.“What is your name and what do you like?“

Maskot – podívali jsme se na krátké video o maskotovi naší skupinky – “ Arctic Foxes“

a pověděli jsme si základní informace o lišce polární

Class rules – společně jsme si popovídali o pravidlech, která budeme během roku dodržovat. Následně jsme svůj slib potvrdili podpisem certifikátu.

Poster – začali jsme pracovat na společném plakátu naší skupinky. V další hodině budeme práci dokončovat. Poster bude spolu s ostatními plakáty skupin viset na chodbě před jídelnou.

Portfolio – děti si dnes založily sešity, které si podepsaly a napsaly první věty: „I’m Max and I like cats“. My favorite ice cream is chocolate