14.9.

Nejdříve jsme si zazpívali písničku – (Hello song for Kids)

Zopakovali jsme si otázky z první třídy – How are you? How old are you? What is your favorite color?

MDR: přiřazovali jsme slovíčka k obrázkům – učivo 1. třídy.

Připomněli jsme si naše hrdiny a řekli jsme si co vše o nich víme.

Scavenger Hunt – hledali jsme v učebnici obrázky podle obrázků na našem papíru a když jsme je našli zapsali jsme si na papír, na které stránce jsme je našli.

Zahráli jsme si hru se spelováním – opakovali jsme si slovíčka z první třídy.

Pracovali jsme na našem tablu, kreslili jsme, lepili a vystřihovali.

Zopakovali jsme si slovíčka z první třídy s Flashkartami.

Na konec hodiny jsme se protáhli s What do you prefer? k jídlu

Uvidíme se zase v úterý a potvrzujeme, že na příští hodinu není žádný úkol.