25.9.

Homework due Monday, 2.10.: WB (Workbook) strany 7 a 9 (celé). Také prosíme o procvičování psaní číslovek a smazání kódů z OBOU učebnic a registraci do platformy Cambridge One – ne všichni to mají hotové. Děkujeme.

Introduction: vítáme se novou písničkou a říkáme si, jak se máme (How are you today?) 

Portfolio: píšeme dvě věci, ve kterých jsme dobří, a dvě věci, ve kterých nejsme dobří např. I am good at dancing. I am not good at drawing.

Bookwork: 
SB str. 7 cv. 3 – díváme se na video o Gregovi a Gině a dozvídáme se, v jakém rodinném poměru jsou.

Grammar: 
přidavná jména přivlastňovací – Gina’s brother, Greg’s sister

Unit vocabulary and Phrases: upstairs, downstairs, cellar, číslovky 21-100; family, family tree, grandparents – grandfather, grandmother; parents – mother, father; son, daughter, sister, brother, aunt, uncle, cousins

Other information:
Checking homework – společně kontrolujeme dnešní domácí úkol.
Letter Tiles – dělíme se do třech týmů a pomocí magnetických písmenek procvičujeme hláskování slovíček z Unit 0 a číslovek (např. 4, 40, 5, 15, 16, 18, 80, …).
Family Tree – říkáme si, co je to rodokmen (Family Tree), a seznamujeme se se slovíčky, kterými vyjadřujeme rodinné vazby.