9.10.

Homework due Monday, 16.10.: WB (Workbook) strany 10 a 11 (celé). Látku, která je na straně 11, budeme probírat ve středu ve škole, ale chtěli jsme Vás na úkol upozornit s předstihem.

Introduction: vítáme se novou písničkou a procvičujeme dny v týdnu.

Portfolio: říkáme si, co děláme před tím, než jdeme do školy, a věty píšeme do sešitu např. Before I go to school, I wake up/ I brush my teeth/ I have breakfast.

Bookwork:
SB str. 10 cv. 1, 2 – začínáme novou lekci, Unit 1: seznamujeme se s novými slovíčky a jejich výslovností (slovíčka si můžete doma procvičovat pomocí videa k domácí přípravě); posloucháme rozhovor mezi Benem a Lucy a společně opravujeme věty v učebnici.

New vocabulary: 
English, Maths, Geography, Science, I.T., Music, Art, P.E., History; school subjects, schedule, before, after, library, librarian

Other information:

School Subject Song – pomocí písničky si procvičujeme názvy školních předmětů. Procvičovat si můžete doma zde.
Opravené testy – dnes si žáci (s výjimkou jednoho, který dopisoval test později) odnesli domů opakování z Unit 0. Testy si žáci ponechávají doma, není třeba je podepisovat a vracet nám je.