9. 1.

Circle: Hodina začala krátkým přivítáním v kruhu a povídáním o Vánocích.

Starfall: Nejprve si děti poslechly Starfall příběh a dále se již věnovaly samohlásce „A“.

Notebooks: Do svých sešitů si děti zapsaly slova, ve kterých se samohláska „A“ nachází a stejně se vyslovuje: Cat, Hat, Bat, Rat.

New Unit: Také byla dětem představena nová lekce, která se bude týkat převážně slovíček o jídle.

Student Books: V učebnicích děti pracovaly na str. 46 a 47.

HW: Za domácí úkol do příštího úterý (16. 2.) dostaly děti celou str. 46 a cv. 1 na str. 47 v bílých učebnicích/pracovních sešitech.