11.9.

Introduction: V úvodu dnešní hodiny jsme se nejprve představili a říkali jsme si, co máme moc rádi. Procvičili jsme si tak otázku What’s your name? A odpovědi – My name is … and I love … Také jsme se navzájem ptali, co jsme viděli o prázdninách (např. This summer I saw the beach. What did you see?)

Group/team mascot: Přestavili jsme si maskota naší skupiny, kterým je „porpoise“ – šedobílý savec žijící v moři. Podívali jsem se na krátké video a přiřazovali jsme k sobě otázky a odpovědi, které obsahovaly základní fakta o těchto tvorech. Dověděli jsme se, jak jsou velcí, kolik váží a jak hluboko či jak rychle mohou v moři plavat.

Portfolios: Rozdali jsme si sešity, podepsali je a vyzdobili si jejich obálku obrázkem našeho maskota.

Class rules: Seznámili jsme se s pravidly, která budeme při výuce ve třídě dodržovat, a řekli jsem si,  jaká odměna nás za to čeká.

Class poster: Začali jsme pracovat na našem skupinovém tablu/plakátu, které bude po dokončení viset v chodbě v přízemí vedle LEAP učebny. Vybarvovali jsme obrázky našich maskotů a vystřihovali je. Ve středu máme v plánu tablo dokončit. 

Coursebooks and web: Ti, kteří se nezúčastnili Back to School, obdrželi učebnice, a také jsme si ukázali webové stránky naší skupiny.

Review: Na závěr jsme si zopakovali počítání od 1 do 100 a musíme děti pochválit – šlo jim to pěkně.