1.11.

Nová slovíčka: FOOD: vegetables, bread, rolls, salad, cheese, apple juice, lemonade, water

Nová gramatika: SOME x ANY (ANY – pro otázky a záporné odpovědi, SOME – pro kladné odpovědi nebo pro nabídky)

S obrázkovými kartičkami se ptáme navzájem a procvičujeme nová slovíčka.

Nová písnička: SOME and ANY song

Bookwork: nová lekce, učebnice SB str. 22 (otázky k obrázku, posloucháme a doplňujeme odpovědi)

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 22, 23 a 25. Domácí úkol je na příští středu 8.11.