26.9.

Homework due Tuesday 3.10.: WB str. 6 (děti zvládnou vyplnit samy, cvičení jsme si ukazovali ve škole, ale prosíme o to, abyste jim pustili i písničku. Cestu k audionahrávce naleznete takto: Stránka CambridgeOne -> Learner’s resources -> Audio -> Workbook -> SM2ed Workbook L1 Track 1.mp3) (Čísla audiostop jsou ve Workbooku napsána vedle čísla cvičení u zelené ikonky s bílými sluchátky a tato nahrávka je Track 1)

Starfall:  Letter C + ABC song

ABC Books: Letter C,c (obtahujeme a pak i píšeme nové písmenko; učíme se nová slovíčka, které se s ním pojí: computer, cow, camp, cat)

Bookwork:

SB – str. 8, 9

WB – //

Grammar:  Questions:

What is your favorite…? 

What is your name? 

How old are you? – I’m six/seven.

Vocabulary, Phrases:

instructions: listen, look, say, stand up, sit down, raise your hand, touch, write, color

colors: blue, red, pink, green, yellow, white, black, red, brown

numbers: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten

book instructions: tick (✓), cross (╳), circle (◯) + tick the box, cross the box, circle the number

Other information:  dnes jsme si přečetli příběh v učebnici a podívali se k němu na video, procvičili si slovíčka s PracticeExtra a hrou s flashcards, naučili jsme se slovíčka, která nám budou užitečná k vyplňování učebnice, ukázali si jak vypadá úkol na příští týden a jak ho vyplnit a nakonec jsme si zahráli piškvorky – děti říkaly čísla políček a k nim buď circle či cross, podle toho ve kterém týmu byly! (poznámka: 28.9. LEAP nebude)