10. 4.

The Orchestra Song – zahajujeme hodinu

Circle time – „What did you do last weekend?

Homework – WB str. 84, 85 – vypracovat prosím do příštího pondělí

Portfolio – do vět doplňujeme WHO, WHICH, WHERE

1. This is the instrument which Sofia plays. 2. Ben is the boy who has got long hair. 3. This is the park where I go after school.

Activity – na interaktivní tabuli doplňujeme cvičení – The Sound of music – opět procvičujeme who, which, where

Bookwork – SB str. 90 – Instrument Families – posloucháme, sledujeme video a čteme.

Vedeme rozhovory ve dvojicích – „I can play the piano. I’d like to play the harp.“

Dělíme hudební nástroje a říkáme si, jak se na který nástroj hraje – string instruments – pluck, wind instruments – blow, percussion instruments – hit

SB str. 91 / 3,4 – rozdělujeme hudební nástroje do skupin

Games – hrajeme hry k procvičení gramatiky a slovíček z poslední lekce

8. 4.

Action Song: Ah-Yay

Circle time „What is something of yours that you love? Something of mine that I love is …….“

Nová gramatika – do vět doplňujeme vztažná zájmena WHO – osoby, WHICH – věci, WHEREmísta

Portfolio – procvičujeme zájmena MINE, HIS, HERS, OURS, THEIRS

Bookwork – WB str. 85/ 1, 2, 3, 4 – pracujeme samostatně a společně kontrolujeme

WB str. 86, 87 – posloucháme příběh a následně si rozdělujeme role a čteme. Sledujeme video příběhu. Pod příběhem odpovídáme na otázky a doplňujeme věty.

Activity – procvičujeme slovíčka a gramatiku formou cvičení na interaktivní tabuli

3. 4.

Hodinu zahajujeme písničkou a pohybem – Gangnam Style

Circle time – What did you do last weekend? V kruhu si povídáme o velikonočních svátcích. Některé děti přinesly krásně vypracované domácí úkoly s namalovanými obrázky a popisky. Dokonce jsme se mohli podívat i na prezentaci s fotografiemi, která je velmi povedená.

Homework – WB str. 82 – celá strana – vypracovat prosím do následující středy

Portfolio – začínáme novou lekci č. 7 a proto si zapisujeme nová slovíčka do sešitů – Orchestra practice“ – hudební nástroje

Bookwork – SB str. 82 – posloucháme, čteme a dbáme na správnou výslovnost nových slovíček z Unit 7, str. 82 cv. 2 – podle poslechu opravujeme věty, str. 83 cv. 1 – podle poslechu číslujeme obrázky

str. 83 cv. 1 – posloucháme a čteme , číslujeme jednotlivé hudební nástroje

Activity – ptáme se a předvádíme pantomimou – „Are you playing the violin / trombone, trianle, keyboard, drums, tambourine, saxophone, trumpet, harp/?

Nová gramatika: přivlastňovací zájmena ( MINE, YOURS, HERS, HIS, OURS, THEIRS) (This is my guitar. = This guitar is MINE.)

Games – hrajeme hry k procvičení nových slovíček

27. 3.

Easter song – pohybová velikonoční písnička

Circle time – „What will you do during the Easter holiday?“

Portfolio – doplňujeme předepsané věty – 1. Easter is a ____ (good/bad ) holiday than Christma. 2. My favourite holiday is _____ because _____ 3. At Easter I like to _____. 4. One Easter tradition I want to try is _____.

Easter vocabulary – doplňujeme slovíčka do pracovního listu

Games – Easter Kahoot, pantomimou předvádíme jednotlivá slovíčka a ostatní hádají, Easter spelling Jump Game, name the Easter picture

Activity – Read an Easter Story – společně čteme velikonoční příběh a odpovídáme na otázky související s textem

Vytváříme velikonoční přáníčka.

26. 3.

Action song Cha Cha Slide – tančíme, zpíváme

Circle time „What i your favourite holiday? What do you do on this holiday?“ – ptáme se a odpovídáme

Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne WB str. 78, 79 – kdo neměl domácí úkol, doplní si a přinese po Velikonocích

New Homework – Five pictures and five sentences about Easter – „What I did at Easter.“ – obrázky /fotografie, nebo kreslené obrázky/ + 5 vět o tom, jaké byly naš Velikonoce – fotografie můžete poslat na email Miss Alice /akristufkova@leapcz.com /

Porfolio – pořádek slov ve větě – tvoříme věty – 1. What is the best part about Spring?

2. What is the weather like in Spring? 3. What do you know about Easter?

Easter Vocabulary Easter bunny, Easter eggs, basket, ham, Lamb, Peeps, Jellybeans, chocolate

Easter traditions in the U.S. and U.K. versus Czech Republic – Easter egg hunt, Decorate easter eggs …..

Games Kahoot, Easter Anagram Challenge How many words can you make from the words: Happy Easter?

Easter spelling Jump Game , Name the picture – Easter, Easter Brain Break

Děti, které minulý týden chyběly si dnes dopisovaly test.

20.3.

Homework: žádný písemný domácí úkol nebyl zadán. 

Unit 7 vocabulary:
tambourine, triangle, trumpet, trombone, drums, harp, saxophone, keyboard, violin

Other information:
Test Party  – po krátkém společném opakování u tabule píšeme testík z Unit 6.
Wordsearch – luštíme osmisměrku, ve které hledáme jména bájných zvířat a bytostí.
Choo Choo Wa – protahujeme se s písničkou.
Phonetics – říkáme si, jak vyslovujeme -ea ve slovech “feathers” a “beast”; uvádíme si příklady a rozlišujeme výslovnost (např. heavy, beans, eat, weather, meat, head, bread, team)
Unit 7 – začínáme novou lekci a seznamujeme se se slovní zásobou, učíme se výslovnost. Procvičovat si můžete i doma pomocí videa, které najdete v horní části této strany.
What’s missing? – pro zapamatování si nových slovíček hrajeme hru s obrázkovými kartami a střídáme se v roli učitele.
10 seconds Art – hrajeme hru, kdy jeden žák kreslí na tabuli slovíčko zobrazené na obrázkové kartě a ostatní se je snaží uhodnout. V kreslení se samozřejmě střídáme.
Hot Potato – za zvuku písničky si předáváme míček jako „horkou bramboru“ a u koho skončí v době, kdy přestane hudba hrát, musí říci, co je na obrázkové kartě.

18. 3.

LEAP ENGLISH DAY CAMP

Nezapomeňte se registrovat do 31. března a získat 10% slevu!
Přihlášky najdete zde.

Hodinu zahajujeme s action song – „Dance like a Dinosaur“

Circle time – ptáme se a odpovídáme – „What is an animal that has got wings?“ / horns, scales, long tongue, colorful feathers, long neck, short neck ….. /

Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne

New Homework – učebnice WB str. 78, 79 – vypracovat prosím do následujícího pondělí. Děkuji

Portfolio – dopňujeme věty – 1. Dragons have long t_ng__s. 2. Rhinos have two h__n_. 3.Parrots have the most beautiful f__t_e_s.

Games „What is Missing „– procvičujeme slovíčka podle obrázkových karet a na interaktivní tabuli – „Spell or Slime“

What does it look like? – děti mezi sebou popisují zvířata na kartičkách, jeden popisuje, druhý se ptá a snaží se poznat o jaké zvíře jde

Sentence stacker – hrajeme hru na interaktivní tabuli – rychle ale hlavně správně

Bookwork – učebnice SB str. 80 – čteme a ve dvojicích předvádíme, popisujeme a hádáme

Song Fantastic Beasts and How to sing

ActivitySimon Says – používáme slovíčka z Unit 6 – shake your tail, act like you have wings, act like an animal with scales

13. 3.

Zkoušky YLE: Na začátku dnešní výuky nás Miss Lenka informovala o možnosti skládat zkoušku Young Learners (Movers) a účastnit se přípravného kurzu. Informace obdrželi rodiče emailem od paní Barešové. Přihlašovat se můžete do 25. března.

Song – 49 Fantastic Beasts

Circle time – What is your favourite mythical beast? What does it look like?

Portfolio – stupňujeme přídavná jména a opravujeme je správně v předepsaných větách

  • It’s the most interesting movie in the world.
  • Cheetahs are faster than leopards.
  • Ben is the strongest boy in school.
  • Elephants are bigger than horses.

Bookwork – učebnice SB str. 79, 80 / 1, 2, 3

Activity– Gramatiku a slovíčka procvičujeme na interaktivní tabuli i doplňováním pracovního listu

11. 3.

Hodina začíná pohybem a písničkou – action song – „Dance like a Dinosaur“

Circle time„What is a dangerous animal? What does it look like? What is a beautiful animal? What does it look like?“

Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne

New Homework – WB str. 74, 75 – vypracovat do následujícího pondělí. Kdo nepřinesl úkol z minulého týdne, dopíše si. (WB str. 72, 73) Děkuji

Test příští týden ve středu 20. 3. si napíšeme test z probrané Unit 6.

Portfolio – do vět doplnujeme přídavná jména – procvičujeme stupňování přídavných jmen

Bookwork – SB str. 77 – sledujeme video o dinosaurech, čteme a posloucháme, doplňujeme tabulku

Nová slovíčka paleontologist – paleontolog,  býložravci (herbivores), masožravci (carnivores), všežravci (omnivores

SB str. 78 / 3, 4 – střídáme se ve čtení a dopňujeme jméno příslušného dinosaura

6. 3.

Hodinu zahajujeme písničkou a Freeze dance

Circle time – ptáme se a odpovídáme – „What is the best school subject? What is the worst school subject?

Portfolio – doplňujeme věty – 1. Megan thinks dogs and dinosaurs are the b___ animals. 2. Dragons have got big w___s. 3. Peacocks have got colorful f______s. 4. Fish have got shiny s_____.

Bookwork – učebnice SB str. 74 – Posloucháme a sledujeme video s dalším příběhem našich hrdinů. Následně čteme společně celý text.

str. 75 / 2 – tvoříme věty propojováním, str. 76 – na základě poslechu označujeme spvávný obrázel