Zkoušky Cambridge English

Zkoušky CYLE jsou určeny pro děti ve věku od 7 do 12 let a představují ideální úvod malých i větších školáků do světa cambridgeských zkoušek zejména tím, že je pozitivně motivují k dalšímu studiu angličtiny. Zkoušky jsou koncipovány tak, aby byly zábavné a pro děti co nejméně stresující.

Projeví-li rodiče a děti o tyto zkoušky zájem, pomáháme organizaci British Council s jejich pořádáním. Během školního roku také organizujeme pro rodiče ve spolupráci s organizací British Council zdarma seminář k těmto zkouškám.

Ve zkoušce nelze "propadnout". Každé dítě, které se zúčastní zkoušky CYLE, obdrží ocenění ve formě certifikátu vydaného syndikátem Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages), jenž je součástí britské univerzity Cambridge. Zkoušky CYLE jsou napojené na tzv. Společný evropský referenční rámec pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) a English Profile. Certifikát informuje o úspěšnosti v každé části zkoušky zvlášť, a to pomocí znaků (erbů) na stupnici 1-5; z každé části testu je možné získat maximálně 5 erbů. Certifikát tak vypovídá nejen o silných stránkách kandidáta, ale poukazuje i na oblasti, kde je potřeba se nejvíce zlepšit.

Existují tři úrovně těchto zkoušek:

Pre A1 Starters:
Jde o základní úroveň zkoušek pro děti od 7 let, které již absolvovaly přibližně 100 hodin studia angličtiny. Části testu: čtení a psaní (20 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (5 minut)

A1 Movers:
Jde o druhou úroveň zkoušek vhodnou pro děti ve věku od 8 do 11 let, které mají za sebou přibližně 175 hodin jazykové výuky. Části testu: čtení a psaní (30 minut), poslech (přibližně 25 minut), mluvení (7 minut)

A2 Flyers:
Jde o třetí a nejnáročnější zkoušku navrženou pro děti ve věku od 9 do 12 let. Její úroveň je srovnatelná s úrovní zkoušek A2 Key English Test (KET) a představuje tak první krok k hlavnímu souboru mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek pro mládež a dospělé. Části testu: čtení a psaní (40 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (9 minut)

 

Další materiály ke zkouškám

Word List Picture Books/Wordlists

pozn.: Kliknutím na obrázek získáte Cambridge Word List Picture Books.

Common European Framework of Reference (CEFR)

*CEFR - Společný evropský referenční rámec pro jazyky je dokument Rady Evropy, který umožňuje porovnávat jazykovou úroveň studentů dosaženou v různých zemích a v různých vzdělávacích systémech. Definuje šest úrovní a umožňuje tak srovnávat různé zkoušky, učebnice, kurzy apod.

RESULTS JUNE 2023

Total Starters 9, Total Movers 21, Total Flyers 20

RESULTS JUNE 2022

   

 Total Starters 13, Total Movers 12, Total Flyers 10

RESULTS NOVEMBER 2021

Total Starters 14, Total Movers 11

 

Naše partnerské organizace a ocenění