ZŠ Drtinova

LEAP After-School English ZŠ Drtinova (LEAP AE ZŠ Drtinova) je program, který se zaměřuje na výuku anglického jazyka v 1.–5. třídě základní školy a již od školního roku 2015-2016 funguje při Základní škole Drtinova v Praze 5. Jedná se o pětiletý nadstavbový vzdělávací program se specifickým stylem výuky anglického jazyka, který je velmi efektivní. Jeho cílem je poskytnout žákům kvalitní výuku anglického jazyka.

Interakce s rodilými mluvčími pomáhá žákům postupně vstřebávat jazyk podobně jako se malé dítě učí mluvit od svých rodičů. Již po několika měsících žáci reagují na pokyny v angličtině, jsou schopni odpovědět na jednoduché dotazy a jejich slovní zásoba se postupně rozšiřuje. Cílem programu LEAP AE ZŠ Drtinova je, aby žáci během svého studia získali pevný jazykový základ, který jim umožní spolu s dalším studiem dosáhnout úrovně jazyka srovnatelné s rodilými mluvčími.

Kromě toho program LEAP AE ZŠ Drtinova zprostředkovává dětem v mladším školním věku pozitivní zkušenost s jinými tradicemi a kulturami a učí je pozitivnímu přístupu jak k sobě samým, tak i k jiným lidem a ostatním kulturám. 

Učebnice používané při výuce jsou mezipředmětové, tj. dotýkají se lehce témat z jiných oblastí např. matematiky, prvouky, zeměpisu, výtvarné výchovy, dramatické výchovy apod. a obsahují většinu učiva, které je předmětem zkoušek Cambridge Young Learners English (CYLE)Tyto zkoušky představují ideální úvod malých školáků do světa cambridgeských zkoušek a každoročně se konají na půdě školy v Praze 3 ve spolupráci s organizací British Council.

Rozsah výuky  1 x týdně 2 vyučovací hodiny (v délce trvání 45 minut)
Skupiny Maximálně 10 dětí v každé skupině
Vyučující Rodilí mluvčí za podpory českých asistentů, v 5. ročníku pouze rodilí mluvčí
Výukové materiály Kid’s Box New Generation, Cambridge University Press