ZŠ Jarov

LEAP After-School English ZŠ Jarov (LEAP AE ZŠ Jarov) je program, který se zaměřuje na výuku anglického jazyka v 1.–5. třídě základní školy a již od školního roku 2004-2005 funguje při Základní škole Jarov v Praze 3. Jedná se o pětiletý nadstavbový vzdělávací program se specifickým stylem výuky anglického jazyka, který byl velmi efektivní u většiny žáků, kteří jej absolvovali. Jedná se o pětiletý nadstavbový vzdělávací program se specifickým stylem výuky anglického jazyka, který je velmi efektivní. Jeho cílem je poskytnout žákům kvalitní výuku anglického jazyka.

Interakce s rodilými mluvčími pomáhá žákům postupně vstřebávat jazyk podobně jako se malé dítě učí mluvit od svých rodičů. Již po několika měsících žáci reagují na pokyny v angličtině, jsou schopni odpovědět na jednoduché dotazy a jejich slovní zásoba se postupně rozšiřuje. Cílem programu je, aby žáci během svého studia získali pevný jazykový základ, který jim umožní spolu s dalším studiem dosáhnout úrovně jazyka srovnatelné s rodilými mluvčími.

Kromě toho program zprostředkovává dětem v mladším školním věku pozitivní zkušenost s jinými tradicemi a kulturami a učí je pozitivnímu přístupu jak k sobě samým, tak i k jiným lidem a ostatním kulturám.

Učebnice používané při výuce jsou mezipředmětové, tj. dotýkají se lehce témat z jiných oblastí např. matematiky, prvouky, zeměpisu, výtvarné výchovy, dramatické výchovy apod. a obsahují většinu učiva, které je předmětem zkoušek Cambridge Young Learners English (CYLE). Tyto zkoušky představují ideální úvod malých školáků do světa cambridgeských zkoušek a každoročně se konají na půdě školy ve spolupráci s organizací British Council.

Rozsah výuky 2 x týdně 2 vyučovací hodiny (v délce trvání 45 minut)
Skupiny Maximálně 10 dětí v každé skupině
Vyučující Rodilí mluvčí za podpory českých asistentů, v 5. ročníku pouze rodilí mluvčí
Výukové materiály Super Minds, Cambridge University Press