30. 11.

Hodinu začínáme písničkou – „Hello Miss Linky“ a konverzujeme v kruhu – „How are you today? What do you do every day? Every day, I eat breakfast.“

Portfolio – děti si namalovaly 4 obličeje do sešitů a podle instrukcí doplňovaly – moustache, beard, curly hair, straight hair,

Kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne – osmisměrka

Homework – učebnice AB str. 29/ 1, str. 30/ 2 – vypracovat prosím do příštího čtvrtka 7. 12.

Activity – hrajeme hry pro dobré zapamatování slovíček – “ What is missing?“

Bookwork – AB str. 28/ 1, PB str. 29/ 1 – What happens first? Děti seřazují obrázky.

Nová slovíčka:

Days of the week – dny v týdnu, zapisujeme na tabuli – AB str. 30 / 1

AB str. 29/ 2 – BEFORE X AFTER -/ před a po/ – trénujeme názorně i formou her

Always, sometimes, never /vždy, někdy, nikdy/

30. 11.

Zahříváme se u písničky – „Hello Miss Linky“ a u konverzace – „Hello, how are you today?“

Portfolio – doplňujeme IS X ARE správně do vět – There is a ball. There are two rulers.

Opravujeme úkol z minulého týdne, společně kontrolujeme.

Homework – domácí úkol z učebnice AB str. 33 – vypracovat prosím do příštího čtvrtka 7. 12.

První část hodiny je věnovaná hlavně opakování

Test – dnes jsme si napsali slibovaný testík z probraných lekcí. Děti si vedly dobře a příští hodinu si přinesou práce opravené domů.

Na závěr hodiny luštíme křížovky a vybarvujeme si obrázky podle čísel.

29. 11.

Hodinu zahajujeme konverzací v kruhu – 1. „What were you doing yesterday at 7 o’clock?“

„I was cooking the dinner.“ / sloveso + ing.tvar/ 2. „Were you in Prague this weekend? Yes / NO, we were / weren’t.“

Student of the Month – vyhlašujeme studenta za měsíc listopad – GRATULUJEME

Bookwork – SB str. 34 – zahajujeme novou lekci č. 3 – DANGER!

cv. 2 – podle poslechu opravujeme správně věty

Vocabulary – učíme se nová slovíčka a dbáme na správnou výslovnost – fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic

Games – pro lepší zapamatování slovíček hrajeme hry a sooutěžíme

Portfolio – zapisujeme si slovíčka do sešitů

New Grammar průběhový čas minulý – mluvíme o něčem co v minulosti probíhalo – I was climbing up a tree. I was reading a book. We were singing.

I, He, She, It was / You, We They were + ingový tvar slovesa

SB str. 35 – cv. 1 – podle poslechu číslujeme věty a spojujeme s obrázky

cv. 2 – Doplňujeme věty uvedenými slovíčky – Yesterday at 5 o’clock I was playing football. We were running in a race.

29. 11.

Rozcvičili jsme se u písničky: „How often do you…..?“

Student of the Month – vyhlašujeme studenta za měsíc listopad a GRATULUJEME

Bookwork – SB str. 34 – zahajujeme novou lekci č.3 Daily tasks

SB str. 34 / 2 – na základě poslechu opravujeme věty správně

New vocabulary – učíme se nová slovíčka – sweep, wash up, do the shopping, tidy up, cook, dry the dishes, take the dog for a walk – hrajeme hry a soutěžíme pro lepší zapamatování

Učíme se určování hodin a příští hodinu budeme pokračovat s názornými ukázkami a s hodinami. Děti si mohou přinést v pondělí papírové ručičkové hodiny. /kdo doma má /

Portfolio – zapisujeme si nová slovíčka

Game – hrajeme Bingo

Homework – domácí úkol -WB str. 34 – vypracovat do pondělí 4. 12. Děkuji

23. 11.

Hodinu zahajujeme konverzací – „How are you today?“

Portfolio – do sešitu procvičujeme předložky IN, ON, UNDER….. na základě názorných ukázek

Píšeme celé věty – The ball is in front of the box. The ball is next to the board.

Opravujeme domácí úkol z minulého týdne. Kdo nevypracoval, dopíše si. ( AB str. 24/1, str. 25)

Homework – AB str. 27, 29 – vypracovat prosím do následujícího čtvrtka

Test – příští čtvrtek 30. 11 si napíšeme souhrnné opakování z probraných lekcí

Bookwork – AB str. 28/2 – Whose is this…….

Procvičujeme v kruhu i na interaktivní tabuli – Whose shoes are those? Those are Grandpa’s. / PB str. 27 cv.1 /

PB str. 32/1 – děti zapisují písmena a skládají tak slova

Game – soutěžíme v týmech – procvičujeme lovíčka s pomocí obrázkových kartiček

23. 11.

Dnešní hodina je zaměřena především na opakování, jelikož nás čeká test z probraných lekcí.

Activities – procvičujeme psaní číslovek vedle číselné řady.

Games – na interaktivní tabuli soutěžíme v týmech v poznávání slovíček a slovíček, která nepatří do řady. Opakujeme také slovíčka z poslední lekce s pomocí obrázkových kartiček.

Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne.

Po přestávce jsme si napsali test samotný. Příští týden přinesou děti opravený test k nahlédnutí i rodičům.

Ve zbývajícím čase děti luští osmisměrky. Kdo nestihl, dodělá si doma za domácí úkol.

22. 11.

Zahřáli jsme se u Freeze dance game

Dnešní hodina je zaměřená hlavně na opakování před slibovaným testem.

Portfolio – opakujeme hravou formou – 1. do vět doplňujeme – but, and, because, so

2. procvičujeme ve větách použití COULD / COULDN’T

3. zapisujememe slovesa v minulém čase

4. zaměřujeme se na psaní slovíček z poslední lekce

Test – v druhé části hodiny jsme si napsali samotný test

Práce se dětem povedly. Děti si opravené testy odnesly domů k nahlédnutí rodičům.

22. 11.

Zahříváme se u Freeze dance game

Dnešní hodina je zaměřena hlavně na opakování před testem.

Portfolio – 1. do vět doplňujeme SOME x ANY – Is there _____( any ) bread? There are_____ (some)rolls.

2. do vět doplňujeme SHALL – _______ we go to the park today?

Opakujeme psaní slovíček z poslední lekce.

Test – napsali jsme si samotný test.

Dětem se práce povedly. Rodiče mohou posoudit. Opravené testy si děti odnesly domů.

Games – na závěr hodiny luštím osmisměrky a hrajeme hry na procvičení slovní zásoby

20. 11.

Hodinu zahajujeme písničkou a pohybem – „Fruit song“

Conversation – povídáme si v kroužku – „What do you like to eat for lunch? What is your favourite vegetable? What is your favourite flavour of ice cream?“

Kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne.

Quiz – ve skupinkách soutěžíme v dopňování SOME x ANY

Portfolio – doplňujeme – some x any

Is there any apple juice? There are some vegetables. There isn’t any cheese. I need some water.

Do vět doplňujeme SHALLShall we go to the cinema today?

Vocabulary – formou soutěží opakujeme nová slovíčka z poslední lekce

Test – tuto středu 22. 11. si napíšeme opakování z dokončené lekce č. 2.

20. 11.

Hodinu zahajujeme písničkou – „Past tense Song“

Conversation – ptáme se a odpovídáme v kruhu – „What do you like to eat for lunch? What is your favourite restaurant? What is your favourite flavour of ice cream?

Kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne.

Quiz – rozděleni do skupinek soutěžíme v zábavném kvízu, který je zaměřený na gramatiku Could X Couldn’t

Game – formou hry procvičujeme slovíčka z poslední lekce ( mountain, forest, village …..)

Portfolio – do sešitů si zapisujeme slovíčka v minulém čase – went, watched, saw, played, studied

Doplňujeme do větBut, and, because, so – věty spojujeme

Test – tuto středu 22. 11 si napíšeme testík z dokončené lekce č. 2.