30.11.

Řekli jsme si jak se máme.

Nezapomeňte na HOMEWORK na 5.12 – WB strana 35 a 37

Zopakovali jsme si slovíčka s písničkou In front of, behind, between.

MDR: přiřazovali jsme slovíčka k obrázkům

Poslechli jsme si příběh na straně 38 a 39 ve SB

Zahráli jsme si kroužkovanou se slovíčky

Zahráli jsme si Baamboozle a zopakovali si gramatiku kde co je.

Zahráli jsme si hru Journalist – vyptávali jsme se navzájem jestli máme v našem městě kino, obchody…

Na závěr hodiny jsme si zatancovali s Freeze dance.

30.11.

Nejdříve jsme si zazpívali s písničkou Do you like broccoli…

Nezapomeňte na HOMEWORK na 5.12 – WB strana 35 a 36

Dnes jsme s našim ABC bookem pokračovali písmenkem U.
Podívali jsme se na video na Starfall a vyplnili si písmenkem U celou stránku. Naučili jsme se několik slovíček, která začínají písmenkem U – vy si je můžete procvičovat doma s naším videem, které najdete v úvodu této stránky a se kterým jsme si ve třídě procvičili správnou výslovnost.

Zopakovali jsme si abecedu s Alphabet Dance.

Udělali jsme si cvičení ve SB na straně 38

Zahráli jsme si hru Name that picture

Další hra byla poslechová – miss Desi popisovala, co chce abychom nakreslili a my pak ukazovali jak nám to šlo.

Zahráli jsme si Kámen nůžky papír se slovíčky z Unit 3

Na konec jsme si zatancovali.

28.11.

Řekli jsme si jak se máme.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne a zadali si nový HOMEWORK na 5.12 – WB strana 35 a 37

Podívali jsme se na písničku Where are you going.

MDR: poslouchali jsme co miss Desi říká a psali jsme si to do sešitu.

Hráli jsme hru s kroužkováním nových slovíček

Udělali jsme si cvičení na straně 35 ve SB a procvičili jsme si slovíčka Unit 3

Poslechli jsme si písničku abychom se naučili in front of, behind…

Udělali jsme si další cv na straně 35

na konec hodiny jsme se protáhli s Freeze dance.

28.11.

Nejdříve jsme si zazpívali s písničkou Where is it?

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne a zadali si nový HOMEWORK na 5.12 – WB strana 35 a 36

Dnes jsme s našim ABC bookem pokračovali písmenkem T.
Podívali jsme se na video na Starfall a vyplnili si písmenkem T celou stránku. Naučili jsme se několik slovíček, která začínají písmenkem T – vy si je můžete procvičovat doma s naším videem, které najdete v úvodu této stránky a se kterým jsme si ve třídě procvičili správnou výslovnost.

Procvičovali jsme si nová slovíčka z Unit 3 s flashkartami.

Poslechli jsme si písničku ve SB na straně 36

Podívali jsme se na písničku.

Vypracovali jsme si cv. na straně 37 ve SB

Zahráli jsme si hru Journalist – říkali jsme si co máme a co nemáme rádi s obrázky zvířátek z Unitu 3

23.11.

Nejdříve jsme si zazpívali s písničkou Animal song a řekli si jak se máme.

Nezapomeňte na HOMEWORK WB strany34 a 121 na 28.11.

Dnes jsme s našim ABC bookem pokračovali písmenkem S.
Podívali jsme se na video na Starfall a vyplnili si písmenkem S celou stránku. Naučili jsme se několik slovíček, která začínají písmenkem S – vy si je můžete procvičovat doma s naším videem, které najdete v úvodu této stránky a se kterým jsme si ve třídě procvičili správnou výslovnost.

Naučili jsme se nová slovíčka z Unit 3 a procvičovali jsme si je s flashkartami.

Pokládali jsme si otázky o obrázcích se zvířátky.

Zahráli jsme si několik her s novými slovíčky.

Pustili jsme si video in, on under.

Udělali jsme si cvičení ve SB na straně 35

Na konec hodiny jsme se protáhli s Grinchem ve Freeze songu.

23.11.

Řekli jsme si jak se máme.

Podívali jsme se na písničku Where are you going.

MDR: psali jsme slovíčka podle flashkaret

Udělali jsme si cvičení na straně 34 ve SB a procvičili jsme si slovíčka Unit 3

Nezapomeňte na HOMEWORK na 28.11 – WB strana 34 a 121

Zahráli jsme si kroužkovanou s novými slovíčky

Zahráli jsme si hru Kámen, nůžky, papír s novými slovíčky.

Udělali jsme si cvičení na straně 35 ve SB.

Na konec jsme se protáhli s Freeze songem a Grinchem.

21.11.

Nejdříve jsme si zazpívali s písničkou a řekli si jak se máme.

Zopakovali jsme si slovíčka a gramatiku.

Napsali jsme si testík.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol a zadali si nový

HOMEWORK WB strany34 a 121 na 28.11.

Dnes jsme s našim ABC bookem pokračovali písmenkem R.
Podívali jsme se na video na Starfall a vyplnili si písmenkem R celou stránku. Naučili jsme se několik slovíček, která začínají písmenkem R – vy si je můžete procvičovat doma s naším videem, které najdete v úvodu této stránky a se kterým jsme si ve třídě procvičili správnou výslovnost.

Zahráli jsme si s písmenky a magnety na rybáře.

na konec hodiny jsme se protáhli s Freeze dance.

21.11.

Řekli jsme si jak se máme.

Podívali jsme se na písničku I like/I don´t like

Zopakovali jsme si slovíčka a gramatiku, která byla v testu.

MDR: gramatika do, don´t, does, doesn´t

Napsali jsme si testík.

Kdo měl hotovo hledal slovíčka v křížovce.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol a zadali si nový.

HOMEWORK na 28.11 – WB strana 34 a 121

Zahráli jsme si kroužkovanou s několika sight words.

Na konec jsme hledali flashkarty po třídě a psali na tabuli nová slovíčka.

16.11.

POZOR!!!!! v úterý 21.11. píšeme testík z Unit 2 (dnes jsme se na něj na chvíli podívali a prý to není těžké 🙂

Nezapomeňte na HOMEWORK WB strany 29 a 120 na 21.11.

Nejdříve jsme si zazpívali s písničkou

Dnes jsme s našim ABC bookem pokračovali písmenkem Q.
Podívali jsme se na video na Starfall a vyplnili si písmenkem Q celou stránku. Naučili jsme se několik slovíček, která začínají písmenkem Q – vy si je můžete procvičovat doma s naším videem, které najdete v úvodu této stránky a se kterým jsme si ve třídě procvičili správnou výslovnost.

Udělali jsme si cvičení ve SB na stranách 30,

Naučili jsme se tvary trojúhelník, drak, čtverec, obdélník, kruh.

Zahráli jsme si hru Baamboozle s she/he, her/his

Zahráli jsme si hru Journalist
každý z nás dostal list papíru se jmény spolužáků a pak jsme pokládali otázky a odpovídali dokud každý z nás neměl odpovědi všech spolužáků zaznamenané

Jaké byly otázky a odpovědi? Dnes, kdy jsme se na chvíli stali novinářem jsme si zopakovali:
1) Show me your name, please …………………………. Here.
2) How are you?………………………… I am good, I am sad……

16.11.

POZOR!!!!! v úterý 21.11. píšeme testík z Unit 2 (dnes jsme se na něj na chvíli podívali a prý to není těžké 🙂

Nezapomeňte na HOMEWORK na 21.11 – WB strana 28, 29

Řekli jsme si jak se máme.

Podívali jsme se na písničku I like/I don´t like

MDR: psali jsme slovíčka z rozházených písmenek do sešitu.

Pracovali jsme se SB na straně 119 a 120 a udělali jsme si všechna cvičení.

Zahráli jsme si hru s she/I/he likes/like doesn´t like/don´t like.

Zahráli jsme si hru animal mystery – můžete si ji zahrát doma abyste si zopakovali otázky a odpovědi.

Na konec hodiny jsme si zahráli na novináře. Jeden z nás byl postavou tak, jak mu řekla tajně miss Desi a ostatní pokládali otázky. aby zjistili kdo je.

Na konec hodiny jsme se protáhli s Freeze dance.