30.11.

Song: písnička Alphabet Dance, kterou si děti velmi oblíbily

Starfall: písmenko U, u

Alphabet Book: obtahujeme písmenko U, u a vybarvujeme obrázky

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 121, doporučujeme práci s učebnicí SB str. 34, k jednotlivým zvířátkům píšeme celá slova, tiskací písmenka nebo malá písmenka, podle toho, jak kdo dovede. Domácí úkol je na příští čtvrtek 7.12.

Nová gramatika: předložky ON, IN , UNDER, učebnice SB str. 35, do obrázků doplňujeme samolepku, sledujeme gramatické video a opakujeme předložky. Doplňujeme cvičení ve cvičebnici WB na str. 35.

SB str. 36, nová písnička, posloucháme a označujeme zvířátka, o kterých se v písničce zpívalo. Podle písničky jsme doplnili cvičebnici WB str. 36, cvičení 1.

30.11.

Notebook: Has your town got…? (doplňujeme slovíčka a odpovědi)

Bookwork: učebnice SB str. 36, nová písnička, nejprve čteme nahlas a hledáme místa ve městě, spojujeme s obrázky. Písničku si nakonec zpíváme s videem.

K písničce doplňujeme cvičení ve cvičebnici WB na str. 36.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 122. Domácí úkol je na příští čtvrtek 7.12.

Nová gramatika: předložky NEXT TO, IN FRONT OF, BETWEEN, BEHIND, učebnice SB str. 37, cvičení a gramatické video, WB 37/1

Novou gramatiku procvičujeme na interaktivní tabuli, slovíčka pak opakujeme v naší oblíbené hře.

29.11.

Notebook: doplnění slovesa ve správném tvaru do vět (was doing)

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 35, 36 a 37. Domácí úkol je na příští týden 6.12.

Bookwork: písnička na str. 36/1 – posloucháme, doplňujeme pořadí obrázků.

Nová gramatika: otázka v minulém čase průběhovém (WAS he PLAYING? Yes, he was. No, he wasn’t. WERE they PLAYING? Yes, they were. No, they weren’t.)

Cvičení na str. 37 a gramatické video.

Cvičení na interaktivní tabuli – odpovídáme na malé psací tabulky, pracujeme ve dvojicích.

29.11.

Song: Hours of the Day

Notebook: malovali jsme hodiny podle písemného zadání (quarter to four, half past seven, quarter to twelve)

Hodiny jsme si opakovali a určovali čas na interaktivní tabuli.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 35, 36 a 37. Poslechové cvičení na str. 35 jsme dokončili společně ve škole. Domácí úkol je na příští týden 6.12.

Bookwork: písnička na str. 36/1 – posloucháme, podtrháváme časové údaje v textu a doplňujeme k obrázkům. 36/2 – opravujeme chyby ve větách.

Nová gramatika: příslovce určující frekvenci (ALWAYS – USUALLY – SOMETIMES – NEVER)

Cvičení na str. 37 a gramatické video.

Interaktivní tabule – doplňujeme správná příslovce do vět.

28.11.

Po krátkém zopakování jsme si s dětmi napsali slíbený test.

Po testu jsme luštili osmisměrku se slovíčky z 1. až 3. lekce.

Bookwork: nová lekce, učebnice SB str. 34 – nová slovíčka, ukazujeme v učebnici a ukazujeme na obrázkových kartičkách.

Posloucháme a opakujeme písničku pod obrázkem.

SB str. 35 – nová gramatika (HAS your town GOT a …..? / Je ve vašem městě …..?) Yes, it HAS. No, it HASN’T.

K nové gramatice sledujeme gramatické video a doplňujeme cvičení 1/35.

Gramatiku i slovíčka procvičujeme také na interaktivní tabuli.

28.11.

Po krátkém zopakování jsme si s dětmi napsali slíbený test.

Song: písnička Alphabet Dance, kterou si děti velmi oblíbily

Starfall: písmenko T, t

Alphabet Book: obtahujeme písmenko T, t a vybarvujeme obrázky

Bookwork: nová lekce, učebnice SB str. 34/cv. 1 – ukazujeme a opakujeme nová slovíčka, používáme obrázkové kartičky. Poslouchali jsme a opakovali popěvek pod obrázkem.

Slovíčka jsme procvičili i na interaktivní tabuli.

Krátce jsme také luštili osmisměrku se slovíčky z 1. a 2. lekce.

23.11.

V kroužku: navzájem se ptáme a odpovídáme, střídáme již celkem 5 otázek

Song: nová písnička Alphabet Dance, kterou si děti velmi oblíbily

Starfall: písmenko S, s

Alphabet Book: obtahujeme písmenko S, s a vybarvujeme obrázky

Bookwork: učebnice SB str. 120/cv. 1 – ukazujeme (use your „magic finger„) a čteme po písmenkách. K otázce přiřazujeme správnou odpověď, spojujeme.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 28, cvičení 2, ve žlutém rámečku. Místo slovíčka „Her“ (její) jsme dopsali „My“ (můj). K větám doplňujeme number (číslo), colour (barva) a toy (hračka). Děti domalují obrázek, ale mohou i napsat název hračky (již bylo v minulém domácím úkolu). Domácí úkol je na příští čtvrtek 30.11.

Učebnice SB str. 33/1 – do rámečků malujeme obrázky slovíček z lekcí 1 a 2.

Na závěr jsme si zahráli hru BINGO – posloucháme a hledáme obrázky.

23.11.

V kroužku: ptáme se navzájem a odpovídáme

Notebook: Scavenger Hunt – hledáme ve třídě obrázkové kartičky, pamatujeme si slovíčko a v lavici ho zapisujeme do sešitu.

Písnička, odměna za vzorně napsaná slovíčka v sešitech: Walking in the jungle

Malé psací tabulky: píšeme odpověď na otázku Does …… like ……? Yes, she/he does. No, she/he doesn’t.

Bookwork: učebnice SB str. 120 – doplňujeme a společně kontrolujeme, věty čteme nahlas.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 34 – slovíčka z nové lekce, pracujte s učebnicí SB. Domácí úkol je na příští čtvrtek 30.11.

Učebnice SB str. 33 – malujeme a doplňujeme slovíčka z lekce 1 a 2, všechna, která si pamatujeme.

22.11.

Notebook: popisujeme obrázkové kartičky (nová slovíčka)

Bookwork: nová lekce, učebnice SB str. 35 – slovíčka a výslovnost, poslech rozhovoru a odpovědi na otázky pod obrázkem.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 34, domácí úkol je na příští středu 29. 11.

Nová gramatika: minulý čas průběhový, zdůrazňuje trvání nebo průběh děje (WAS/WERE DOING)

Procvičujeme na příkladech, hráli jsme hry ve dvojicích či skupinách a procvičovali novou gramatiku na interaktivní tabuli.

22.11.

Song: písnička Hours of the day

Notebook: dopište fráze k obrázkovým kartičkám

Bookwork: nová lekce, učebnice SB str. 34 – slovíčka a výslovnost, podlech rozhovoru a odpovědi na otázky pod obrázkem

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 34. Domácí úkol je na příští středu 29.11.

Nová gramatika: učíme se hodiny (QUARTER PAST – HALF PAST – QUARTER TO)

Bookwork: učebnice SB str. 25, poslechové cvičení, doplnění a gramatické video