Úvod

Název LEAP je složen z počátečních písmen anglických slov Lifelong English Achievement Project. Hlavním cílem tohoto projektu je pozitivním a motivujícím způsobem seznámit mladší žáky v mateřské škole a na prvním stupni základní školy s anglickým jazykem. Žáci postupně získávají sebedůvěru studiem v inspirativním a přátelském prostředí. LEAP používá k výuce angličtiny komunikativní přístup (communicative language teaching - CLT), ve kterém žáci anglicky komunikují s učiteli a spolužáky tak jako v každodenních situacích. LEAP také poskytuje efektivní a poutavé online lekce pro studenty všech věkových kategorií. 

Naše poslání

Naším cílem je učit studenty všech věkových kategorií ovládat anglický jazyk plynule a na vysoké úrovni, a to prostřednictvím prezenční a online výuky vedené kvalifikovanými rodilými mluvčími. V hodinách vytváříme inspirativní atmosféru a postupujeme podle komplexního a moderního učebního plánu. Klademe důraz na komunikaci, individuální přístup a výuka probíhá v příjemné atmosféře, ve kterém studenti dostávají potřebnou podporu. Budujeme pevné partnerské vztahy se školami a jejich okolím, abychom příspívali k úspěšnému osvojení cizího jazyka a celoživotnímu vzdělávání.

Nabízíme kurzy pro každou věkovou kategorii

Mateřská škola Prezenční výuka MŠ Jarov
1. stupeň ZŠ Prezenční výuka Obecná angličtina - ZŠ Jarov
Obecná angličtina - ZŠ Drtinova
Výuka online Obecná angličtina
Příprava na zkoušky Cambridge YLE  Starters, Movers a Flyers
Doučování
2. stupeň ZŠ,
gymnázia, střední školy,
vysoké školy
Výuka online Obecná angličtina
Příprava na zkoušky (KET, PET, FCE, CAE, CPA, IELTS) 
Konverzace
Dospělí Výuka online Obecná angličtina
Obchodní angličtina

Základní informace o programu LEAP

 • Všechny naše programy vedou kvalifikovaní učitelé angličtiny a mají certifikát TEFL (Teaching English as a Foreign Language) nebo jiné obdobné osvědčení pro výuku anglického jazyka.
 • Ve školce a školních programech od 1. do 4. ročníku je ve třídě přítomen rovněž česky hovořící asistent. 
 • Nabízíme výuku jak na školách, tak online. V létě pořádáme Summer Camp.
 • Ve spolupráci s British Council organizujeme přípravu a skládání zkoušek Cambridge Young Learners English (CYLE). Při výuce používáme učebnice, jež obsahují většinu učiva, které je předmětem těchto zkoušek. Naše děti tedy systematicky na tyto zkoušky připravujeme.
 • Našim školám pomáháme stát se členy Asociace cambridgeských škol v ČR.

 

Co od projektu LEAP získávají děti?

 • Možnost učit se anglický jazyk s rodilými mluvčími s použitím nejmodernějších a nejefektivnějších metod výuky
 • Možnost učit se anglický jazyk v pozitivním prostředí plném podpory a pochopení
 • Větší sebedůvěru při poslechu a mluvení, což jim umožní bez problémů používat anglický jazyk v jejich každodenním životě
 • Možnost pracovat s vyučujícími z jiných zemí a seznamovat se s odlišnými systémy vzdělání a metodami výuky
 • Možnost snadnějšího přestupu na školy, které vyžadují znalost anglického jazyka na vyšší úrovni
 • Možnost zúčastnit se  zkoušek Cambridge Young Learners English (CYLE),  které představují ideální úvod malých i větších školáků do světa cambridgeských zkoušek zejména tím, že je pozitivně motivují k dalšímu studiu angličtiny

Co od projektu LEAP získávají školy?

 • Možnost přilákat do školy větší množství žáků a získávat více finančních zdrojů
 • Možnost spolupráce mezi anglickými rodilými mluvčími a vyučujícími „povinného“ anglického jazyka, která přináší žákům všestrannější zkušenosti se studiem jazyka
 • Možnost být považovány za komunitní centrum pro výuku anglického jazyka, kde každý může mít prospěch z jazykových kurzů, multikulturních aktivit a komunitních projektů
 • Možnost stát se členy Asociace cambridgeských škol v ČR

 

Řekli o nás

caret-down caret-up caret-left caret-right

"Moje dcera dělala tento rok přijímací zkoušky na osmileté gymnázium a v angličtině dosáhla velmi pěkných výsledků, aniž by se na angličtinu speciálně připravovala. Moc mě to potěšilo, protože pro mě je to zpětná vazba, že  jsme udělali dobře, že jsme ji přihlásili do programu LEAP, v rámci kterého udělala v angličtině velký pokrok.  Poděkovat chci pak zejména Vám za to, že zajišťujete žákům kvalitní výuku, která je navíc pro žáky potěšením. Ať se Vám daří i nadále!"

rodič žákyně 5.třídy

"Ráda bych Vám všem z programu LEAP poděkovala za pětileté úsilí naučit moji dceru angličtině, za váš přístup k dětem a za to, že děti zapojujete do projektu charity. Dcera díky svým znalostem z LEAP uspěla u přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium, kde jí výsledek z anglického testu posunul v pořadí významně výše. Celkově děti, které navštěvovaly LEAP, patřily u přijímacích zkoušek v testu z AJ na dané gymnázium k nejlepším. Děkuji a přeji mnoho pracovních úspěchů."

rodič žákyně 5.třídy

“Píši vám, abych vyjádřil své poděkování za všechno, co jste udělali pro mého syna. Má za sebou prvních pět let ve škole a já jsem poněkud dojatý, protože byl první z našich dětí, které ve vašem programu studovalo a jeho začátky se zdají jako by to bylo teprve včera. Do hodin se vždy velmi těšil, bavila jej tvůrčí atmosféra, nikdy si nestěžoval, že musí jít na angličtinu a nikdy se ničeho neobával. Vše proběhlo hladce a nyní vím, že používá angličtinu s lehkostí, má dobrou výslovnost, hodně rozumí a je připravený se posunout na pokročilejší úroveň. Prostě, již od počátku jsem věděl, že váš program bude výborný a nezmýlil jsem se!”

rodič žáka 5.třídy

“Hodina se mi velice líbila a to jak její struktura, tak i obě vyučující. Jejich chování k dětem bylo milé, vstřícné a udržely jejich pozornost po celou hodinu. Typy aktivit svižně střídaly tak, aby se děti nestačily unavit jednotvárnou činností a líbil se mi rovněž typ knihy, který ve svých hodinách použily. Vyučující na mne zapůsobily vysoce pozitivně. Celkově jsem byla příjemně překvapena nejen hodinou, ale rovněž i úrovní anglického projevu zúčastněných dětí.”

rodič budoucího žáka 1.třídy po shlédnutí ukázkové hodiny

“Program LEAP dává dětem, kteří jsou v angličtině pokročilí, možnost učit se podle stejných osnov jako děti, které vyrůstají v anglicky mluvících zemích, možnost, se kterou jsem se ještě na žádné jiné české základní škole nesetkala.  Program dětem umožňuje získat prospěch jak z českého, tak i z anglického stylu výuky.”

LEAP vyučující

“Pro děti, jejichž mateřským jazykem není angličtina, představuje program LEAP užitečnou a zajímavou zkušenost. Toho je především dosaženo společnou prací jak vyučujících, tak i českých asistentů, kteří se snaží pracovat ze všech sil a vytvořit optimální prostředí pro výuku dětí navštěvující tento program.”

LEAP vyučující

“Přála bych si, abych mohla studovat v rámci programu jako je LEAP, když jsem byla na základní škole.”

LEAP asistentka vyučujícího

“Na hodinách angličtiny se mi nejvíce líbí moji učitelé, moji přátelé a pocit, že jsem chytrá!”

Katka, žákyně 3.třídy

“Máme velkou radost z pokroků a úspěchů, kterých děti díky Vašemu přístupu a kvalitní výuce v angličtině již dosáhly. Oceňujeme nasazení a způsob práce ve výuce, ale i vedení celého programu. Jsme moc rádi, že má naše dcera možnost LEAP navštěvovat a podporujeme ji a těšíme se na její další pokroky”

rodič žákyně 1.třídy

“Velice jsem si návštěvu vyučovací hodiny užila. Myslím si, že je skvělé, že se tak malé děti dokáží po celou hodinu zapojovat. Vyučující jsou opravdu báječní v tom, jak dokáží udržet děti aktivní a hodinu učinit zábavnou. Vidím, že můj syn je šťastný a hodně se toho naučil. Děkuji Vám.”

rodič dítěte navštěvujícího LEAP

“Pokaždé, když mám špatnou náladu, se mi při hodině angličtiny nálada zlepší a potom se cítím mnohem šťastnější.”

Magda, žákyně 2.třídy

“Jsem moc ráda, že jsem se byla na hodině podívat. Je skvělé vidět, že děti jsou schopny vytvořit nějaký příběh a nebojí se mluvit před publikem.”

rodič žáka 2.třídy

“Za vše Vám moc děkujeme, jsme absolutně spokojeni a Vaše práce je skvělá. Moc nás mrzí, že je naše dcera už v pátém ročníku a bude muset letos školu opustit - asi už nikde nenajdeme to, co mají děti zde s Vámi.”

rodič žáka 5.třídy

“Moc Vám děkuji za vše, co jste pro naše děti v průběhu celých těch let dělala. Je to především Vaše velká zásluha, že děti mluví anglicky tak, jak mluví, a navíc ten jazyk mají rády!! Ještě jednou moc děkuji za vše, budete mi moc chybět.”

rodič žáků 5.třídy

"Děkuji za organizaci a přípravu CYLE. Velmi si ceníme, že děti mohou takovou zkoušku absolvovat a ještě k tomu v klidu a bez stresu."

rodič žákyně 4.třídy, která absolvovala Cambridge Young Learners English Exam.

Naši partneři