Náš tým a kontakty

ADMINISTRÁTOŘI  LEAP MŠ JAROV

Deanna Barešová
Ředitelka LEAP MŠ Jarov
dbaresova@leapcz.com
Jitka Gasparová
Zástupkyně ředitelky LEAP MŠ Jarov
jgasparova@leapcz.com

VYUČUJÍCÍ  LEAP MŠ JAROV

Všichni naši vyučující jsou kvalifikovaní učitelé angličtiny a mají certifikát TEFL (Teaching English as a Foreign Language) nebo jiné obdobné osvědčení pro výuku anglického jazyka a mají předchozí zkušenosti s prací s dětmi.

Všichni asistenti našeho program jsou rodilí Češi, kteří mají výbornou znalost anglického jazyka a kteří hovoří anglicky se sebedůvěrou. Mnoho z nich pobývalo nebo často cestovalo do anglicky mluvících zemí. Asistenti také musí mít předchozí zkušenosti s prací s dětmi a musí být schopni podílet se na chodu třídy a používat týmové techniky výuky.

Před začátkem školního roku mají vyučující a jejich asistenti několikadenní přípravné setkání týmu a semináře. Dále se během školního roku účastní různých doplňujících workshopů a školení.

VYUČUJÍCÍ  VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/24

ASISTENTI  VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/24

Aneta Najmanová
anajmanova@leapcz.com