20. 6.

Dnešní hodina byla poslední v letošním školním roce. Zábavnou formou jsme opakovali vše co jsme se v průběhu roku naučili. Hráli jsme hry, soutěžili a sledovali krátké filmy. Současně jsme si pochutnali na drobném občerstvení.

Přejeme dětem krásné prázdniny a budeme se těšit v novém školním roce.

Miss Christina a Miss Alice

20. 6.

Dnešní hodina byla poslední v letošním školním roce. Zábavnou formou jsme opakovali vše co jsme se v průběhu roku naučili. Hráli jsme hry, soutěžili a sledovali krátké filmy. Současně jsme si pochutnali na drobném občerstvení.

Přejeme dětem krásné prázdniny a budeme se těšit v novém školním roce.

Miss Christina a Miss Alice

19. 6.

Dnešní hodina byla poslední v letošním školním roce.

Circle time – v kruhu si povídáme, jak se těšíme na prázdniny a na co konkrétně

All about me – vyplnili jsme si zábavný dotazníček, každý píše za sebe, následně se ptáme a odpovídáme

Společně jsme hráli hry a věnovali se opakování z celého roku.

Pustili jsme si oblíbené písničky a část filmu „Minions.“ Odměnili jsme se dorobným občerstvením.

Přejeme dětem krásné letní prázdniny!

19. 6.

Dnešní hodina byla poslední v letošním školním roce.

Circle time – v kruhu si povídáme, jak se těšíme na prázdniny a na co konkrétně

All about me – vyplnili jsme si zábavný dotazníček, každý píše za sebe, následně se ptáme a odpovídáme

Společně jsme hráli hry a věnovali se opakování z celého roku.

Pustili jsme si oblíbené písničky a část filmu „Minions.“ Odměnili jsme se dorobným občerstvením.

Přejeme dětem krásné letní prázdniny!

16. 6.

Hodinu zahajujeme písničkou a protažením.

Circle time – „What did you do this weekend?“ – věnujeme se konverzaci

Portfolio – do vět doplňujeme Were/ Was – I _______ really tired last night. They ______ very happy to see us. We ______ at school today. He _______ quiet in the classroom-

Bookwork – v učebnicích doplňujeme cvičení, která jsme během roku nestihli.

Activity – věnujeme se opakování slovíček z jednotlivých lekcí a gramatickým cvičením zábavnou formou her a prostřednictvím interaktivní tabule

Games – Categories – hledáme názvy měst, států, barev, jídla, zvířat, která začínají na stejné písmeno, Hangman – spelujeme správně slovíčka, střídáme se před tabulí

16. 6.

Hodinu zahajujeme písničkou a protažením.

Circle time „What did you do this weekend?“ – věnujeme se konverzaci

Portfolio – do vět doplňujeme Were/ Was I ______ playing with my friends. _______ they having fun? What ________he doing? She ________ running.

Bookwork – v učebnicích doplňujeme cvičení, která jsme během roku nestihli.

Activity – věnujeme se opakování slovíček z jednotlivých lekcí a gramatickým cvičením zábavnou formou her a prostřednictvím interaktivní tabule

Games Categories – hledáme názvy měst, států, barev, jídla, zvířat, která začínají na stejné písmeno, Hangman – spelujeme správně slovíčka, střídáme se před tabulí

13. 6.

Homework: domácí úkol nebyl zadán.
Introduction:  hledáme po třídě modré věci a odpovídáme na otázku „What is blue?“ např. The flag/basket….. is blue“
Portfolio: píšeme do sešitů věci zobrazené na obrázkových kartách
„Winnie the Witch“ – čteme příběh o čarodějnici Winnie a jejím kocourovi Wilburovi; k příběhu vyplňujeme i pracovní listy.
Dále se věnujeme opakování probraných lekcí
Categories – přemýšlíme, jaká zvířata, jídlo, barvy, místa či země začínají na zadaná písmena abecedy.
Who am I? – pomocí otázek a nápovědy od ostatních se snažíme uhodnout, kým jsme.
Hangman – snažíme se vyluštit zadané věty.

12. 6.

Hodinu zahajujeme písničkou a tancem „Macarena“

Circle time – v kruhu si povídáme – „What is your dream holiday?“

Portfolio – vybíráme do vět správnou variantu – 1. Are there any /some parks in this town? 2. She has / have to make breakfast. 3. I like write /writing stories.

Bookwork – SB str. 118, 119- pracujeme společně

Game Hangman – procvičujeme spelování slovíček od začátku školního roku

Activity – kreslíme ideální prázdniny, které bychom chtěli zažít – Draw your ideal holiday. – Připojujeme popisky k obrázkům a tři věty, které nám o naší představě prázdnin povědí více.

12. 6.

Hodinu zahajujeme písničkou a protažením –Macarena

Circle time„What is your dream holiday?“

Portfolio – vybíráme správnou variantu a zapisujeme věty – 1. How do / does he spell his name? 2. I was/were playing with my friends. 3. Was /were you at school on Friday?

Bookwork – SB str. 118 – 119 , 12é – 121- pracujeme ve dvojicích, společně kontrolujeme

Game – Hangman – opakujeme slovíčka od začátku školního roku, procvičujeme spelování

Activity Draw your ideal holiday – malujeme idealní prázdniny, připojujeme popisky k obrázkům a zapisujeme tři věty. Společně si o obrázcích povídáme

10. 6.

Hodinu zahajujeme jako vždy písničkou – „Ghostbusters“

Circle time – vedeme konverzaci – „What did you do this weekend?“

Notebooks – rozmotováme slovní spojení a zapisujeme správně – Wnsig on a proe /swing on a rope/

Bookwork – SB str. 114, 115 – čteme, posloucháme, sledujeme video – MeasurementsHow high, how many people, how long is the rope, how much wood, how heavy are backpacks, how wide is the raft? – jak a podle čeho měříme vybavení na camping

WB str. 114, 115 – navazujeme na práci v učebnicích SB a doplňujeme jednotlivá cvičení, společně kontrolujeme – How to measure camping equipment.

Games – hrajeme hry, kde procvičujeme slovní zásobu od začátku roku – Headbands, Game- Buzz, Telephone, dbáme na spávné spelování slovíček