11. 4.

Circle: Hodina začala krátkým přivítáním v kruhu a odpověďmi na otázky „How are you?“ a „What’s your favourite toy“ Následně si děti ještě zopakovaly fráze „Do you like …?“ – „Yes, I do.//No, I don’t.“.

Song „Y“: Pokračovali jsme představením si dalšího písmenka v abecedě, „Y“, na které si děti nejprve poslechly krátkou písničku a písmenku se věnovaly v další části hodiny.

Notebooks: Do svých sešitů si děti zapsaly slova, ve kterých se souhláska „Y“ na začátku nachází: Yellow, Yogurt, Yelling, Yawn, Yo-yo, Yoga. Děti si do sešitu napsaly také větu: „The girl in yellow is yawning.“

Test Review: Ještě před testem si děti zopakovaly při interaktivní hře na tabuli části oblečení a následně si ve dvojicích také procvičily gramatiku díky hře na vybírání jedné z pohádkových postaviček, které se objevily na tabuli, a vzájemnému hádání.

SB: V učebnici jsme si str. 93 udělali jako poslední cvičení před testem.

Test Unit 7: Po přestávce nás už čekal pouze test ze 7. lekce.

11. 4.

Hot Seat: Hodina začala hrou na zopakování daných slovíček, hádání probíhalo formou soutěže.

Notebooks: Do svých sešitů si děti zapisovaly 4 věty podle obrázků se zadáním „I’d like to …“:

I’d like to sail a boat.

I’d like to fly a helicopter.

I’d like to ride a motorbike.

I’d like to drive a lorry.

Poslední dvě věty na interaktivní tabuli měly zpřeházená slova, děti je měly poskládat do správného pořadí. (She is riding a scooter., Is she watching a TV?)

SB: V učebnici jsme si str. 93 udělali jako poslední cvičení před testem.

Test Unit 7: Po přestávce nás už čekal pouze test ze 7. lekce.

9. 4.

Timebomb: Hodina začala hrou na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat (Places in a city, Transport, Things in This Room), děti si míč podávaly po kruhu za sebou.

Notebooks: Do svých sešitů si děti zapisovaly 6 vět podle obrázků se zadáním „What are they doing?“:

He is riding/driving a motorbike.

They are playing tennis.

He is doing a homework.

He is flying a plane.

She is riding a bike.

He is driving a taxi.

Word Practice: Děti dostaly do dvojice mazací tabulku, fix a hadřík a k procvičení slovíček naší lekce (doprava) je navzájem kreslily a hádaly.

HW: Před přestávkou jsme si ještě zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne, na příští týden vzhledem ke čtvrtečnímu testu žádný zadán nebyl.

WB: Po přestávce děti v bílých učebnicích/pracovních sešitech na str. 88 nejprve komentovaly obrázek větou: „I see …“ a následně podle audionáhravky ve cv. 1 vybarvovaly zadané věci (dopravu). Na následující str. 89 děti ještě ve dvojicích četly a udělaly cv. 1.

Kahoot: Na závěr dnešní hodiny měl Will pro děti připravený také Kahoot k poslednímu zopakování před naším testem. Opakování se týkalo především průběhového času a slovíček dopravy.

Test Unit 7: Připomínám na tento týden naplánovaný test ze 7. lekce – ve čtvrtek (11. 4.).

9. 4.

Circle: Hodina začala krátkým přivítáním v kruhu a odpověďmi na otázky „How are you?“ a „What’s your favourite food?“ Následně si děti ještě zopakovaly fráze „Do you like …?“ – „Yes, I do.//No, I don’t.“.

Song „W“: Pokračovali jsme představením si dalšího písmenka v abecedě, „W“, na které si děti nejprve poslechly krátkou písničku a písmenku se věnovaly v další části hodiny.

Notebooks: Do svých sešitů si děti zapsaly slova, ve kterých se souhláska „W“ na začátku nachází: Water, Whale, Watch, Watermelon, Window, Wolf. Děti si do sešitu napsaly také větu: „The man watches a whale in water.“

Word Practice: Děti dostaly do dvojice mazací tabulku, fix a hadřík a k procvičení slovíček naší lekce (oblečení) je navzájem kreslily a hádaly.

HW: Před přestávkou jsme si ještě zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne, na příští týden vzhledem ke čtvrtečnímu testu žádný zadán nebyl.

Story: Poslechli jsme si příběh o Froggym a oblečení a následně jsme si ho také rozebrali. V návaznosti na to jsme si ještě díky aktivitě na interaktivní tabuli, ve které žabák opět figuroval, procvičili naše slovíčka.

SB: Dále jsme si ve videu, které pro děti Will připravil, více přiblížili další typy oblečení, ale hlavně jsme se dozvěděli nová slovíčka týkající se vzorů (stripes, plain, spots, zigzags, flowers). V učebnici jsme potom pracovali na str. 90 a 91.

T-shirt: Poslední aktivitou dnešní hodiny bylo vytvoření vlastního trička s alespoň dvěma vzory. Výtvory jsme si potom navzájem prezentovali a sdíleli.

Test Unit 7: Připomínám na tento týden naplánovaný test ze 7. lekce – ve čtvrtek (11. 4.).

4. 4.

Hot Seat: Hodina začala hrou na zopakování daných slovíček, hádání probíhalo formou soutěže.

Notebooks: Následně děti doplňovaly do svých sešitů správně názvy transportu podle interaktivní tabule, na které byla písmena zpřeházená (helicopter, lorry, bus, motorbike, scooter, taxi, boat, skateboard), také dvou zpřeházených vět: „He is riding a bike.“ a „I am flying a kite.“

Crazy Transport: Před přestávkou měly děti ještě chvíli na dokončení svého smyšleného dopravního prostředku, který se skládal z minimálně 2 různých typů DP, děti ale mohly zvolit libovolné množství + také na papír dopisovaly větu, jak se vozidlo jmenuje a kam by se s ním rády dostaly („I’d like to go to …“). Následně jsme si tyto výtvory prezentovali a sdíleli.

Word Practice: K procvičení slovíček děti hádaly pomocí zvukové stopy, o který transport se jedná. Naučily se také dvě nová slovíčka: Freight Train (nákladní vlak) a Skilift (lyžařský vlek). Tato slovíčka jsou samozřejmě bonusová a v testu se neobjeví.

SB: V našich učebnicích jsme si následně na str. 86 poslechli příběh našich superhrdinů, ještě před ním měly děti za úkol najít všechny typy transportů, které se v něm objevily. Na str. 87 jsme udělali ještě cvičení na doplňování slovíček, které vycházely z příběhu.

HW: Připomínám zadaný domácí úkol na úterý (9.4.) – všechna cvičení na str. 84 a 85 v bílých učebnicích/pracovních sešitech.

Test Unit 7: Příští týden ve čtvrtek (11. 4.) nás čeká zmiňovaný test ze 7. lekce.

4. 4.

Circle: Hodina začala krátkým přivítáním v kruhu a odpověďmi na otázky „How are you?“ a „What’s your favourite sport?“ Následně si děti ještě zopakovaly fráze „Do you like …?“ – „Yes, I do.//No, I don’t.“.

Song „V“: Pokračovali jsme představením si dalšího písmenka v abecedě, „V“, na které si děti nejprve poslechly krátkou písničku a písmenku se věnovaly v další části hodiny.

Notebooks: Do svých sešitů si děti zapsaly slova, ve kterých se souhláska „V“ na začátku nachází: Vampire, Violin, Vegetable, Van, Volcano, Vase. Děti si do sešitu napsaly také větu: „There is a van on the volcano.“

Flyswatter + Flashcards: Další aktivitou na zopakování názvů oblečení byla hra, kdy byly děti rozděleny do dvou týmu, Will vždy řekl jeden název oblečení a cílem hráčů (vždy jeden ze skupiny) bylo strefit se co nejrychleji plácačkou na správnou kartičku s obrázkem.

Grammar Practice: Ještě před přestávkou jsme si znovu procvičili otázky: „Is he/she wearing …?“ a odpovědi: „Yes, he/she is.//No, he/she isn’t.“ Následně si děti tuto gramatiku opakovaly také ve dvojicích díky hře na vybírání jedné z pohádkových postaviček, které se objevily na tabuli, a vzájemnému hádání.

Practice: Po přestávce jsme si k zopakování na test, který bude příští týden ve čtvrtek, v bílých učebnicích/pracovních sešitech udělali společně cv. 1, děti podle poslechu vybarvovaly určenou barvou určené oblečení.

SB: Také jsme si v našich učebnicích na str. 86 ještě poslechli příběh našich superhrdinů a následně si zrekapitulovali, o co se v něm jednalo.

Practice: V závěru hodiny dostaly děti k procvičení slovíček a barev od Willa pracovní list, ve kterém volily podle hodu kostkou, co bude mít daná osoba na sobě a jaké barvy oblečení bude.

HW: Připomínám zadaný domácí úkol na úterý (9.4.) – všechna cvičení na str. 84 a 85 v bílých učebnicích/pracovních sešitech.

Test Unit 7: Příští týden ve čtvrtek (11. 4.) nás čeká zmiňovaný test ze 7. lekce.

2. 4.

Timebomb: Hodina začala hrou na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat (Places in a city, Fruit or Vegetables, Transport, Names), děti si míč podávaly po kruhu za sebou.

Notebooks: Do svých sešitů děti odpovídaly podle obrázků na otázku „What are they doing?“

  1. He is drawing a picture.
  2. He is flying a rocket.
  3. She is riding a scooter.
  4. She is playing a guitar.
  5. They are playing football.
  6. They are playing video games.

Word Practice: Následně děti v interaktivní hře hádali podle popisku z obrázků typ transportu. Procvičili si tím tedy i čtení, každý mohl jít 2x.

HW: Před přestávkou dostaly děti zadaný domácí úkol na příští úterý (9. 4.) – všechna cvičení na str. 84 a 85 v bílých učebnicích/pracovních sešitech.

SB: V učebnici jsme na str. 88 udělali poslechové cvičení, ve kterém děti využily své učebnicové nálepky. Na str. 89 nás čekalo ještě jedno poslechové cvičení, díky němuž děti zaškrtávaly v rozvrhu dny, o kterých se v nahrávce mluvilo. Udělali jsme také cv. 3, ve kterém děti pracovaly ve dvojicíh, vzájemně si četly text a opět zaškrtávaly – tentokrát správné obrázky.

Crazy Transport: Poslední aktivitou dnešní hodiny bylo vytvoření bláznivého dopravního prostředku, který se skládal z minimálně 2 různých typů DP, děti ale mohly zvolit libovolné množství. Také na papír dopisovaly větu, jak se vozidlo jmenuje a kam by se s ním rády dostaly („I’d like to go to …“).

2. 4.

Circle: Hodina začala krátkým přivítáním v kruhu a odpověďmi na otázky „How are you?“ a „What’s your favourite toy?“ Následně si děti ještě zopakovaly fráze „Do you like …?“ – „Yes, I do.//No, I don’t.“.

Song „T“: Pokračovali jsme představením si dalšího písmenka v abecedě, „T“, na které si děti nejprve poslechly krátkou písničku a písmenku se věnovaly v další části hodiny.

Notebooks: Do svých sešitů si děti zapsaly slova, ve kterých se souhláska „T“ na začátku nachází: Table, Tiger, Teacher, Train, Turtle, Telephone. Děti si do sešitu napsaly také větu: „The turtle talks on the telephone.“

Word Practice: Pomocí interaktivní hry si děti nejprve zopakovaly názvy oblečení a následně oblékaly postavičku podle toho, co bylo zadáno (zopakovaly si tím i barvy a naučily se např. slovíčko STRIPS – proužky).

HW: Před přestávkou dostaly děti zadaný domácí úkol na příští úterý (9. 4.) – všechna cvičení na str. 84 a 85 v bílých učebnicích/pracovních sešitech.

Grammar Practice: Po přestávce jsme si znovu procvičili otázky: „Is he/she wearing …?“ a odpovědi: „Yes, he/she is.//No, he/she isn’t.“ Následně si děti tuto gramatiku opakovaly také ve dvojicích díky hře na vybírání jedné z pohádkových postaviček, které se objevily na tabuli, a vzájemnému hádání.

SB: V učebnici jsme na str. 88 udělali poslechové cvičení k rozpoznání, o koho na obrázku se dle popisu jedná. Na str. 89 si děti potom nalepovaly do svých učebnic samolepky podle toho, kdo dělal jakou činnost.

26. 3.

Timebomb: Hodina začala hrou na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat (Parts of the Body, Transport), děti si míč podávaly po kruhu za sebou.

Notebooks: Do svých sešitů si děti zapisovaly 6 vět podle obrázků se zadáním „What are they doing?“:
He is … (flying a plane).

He is … (sailing a boat).

She is … (running).

She is … (riding a skateboard).

He is … (driving a lorry).

Word Practice: K procvičení slovíček děti hádaly pomocí zvukové stopy, o který transport se jedná.

SB: V učebnici jsme si na str. 84 poslechli písničku a udělali cv. 1.

HW: Před přestávkou jsme si ještě zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne, na příští týden vzhledem k Velikonocím žádný zadán nebyl.

Easter lesson: Na druhou část hodiny připravil Will pro děti Easter Egg Hunt, každý dostal čokoládové vajíčko, které si nejprve musel schované po třídě najít a následně si děti barevně vytvářely také svá vajíčka, přičemž jsme se dívali na anglickou velikonoční pohádku.

26. 3.

Circle: Hodina začala krátkým přivítáním v kruhu a odpověďmi na otázky „How are you?“ a „What’s your favourite food?“ Následně si děti ještě zopakovaly fráze „Do you like …?“ – „Yes, I do.//No, I don’t.“.

Song „S“: Pokračovali jsme představením si dalšího písmenka v abecedě, „S“, na které si děti nejprve poslechly krátkou písničku a písmenku se věnovaly v další části hodiny.

Notebooks: Do svých sešitů si děti zapsaly slova, ve kterých se souhláska „S“ na začátku nachází: Snake, Socks, Spider, Sandwich, School, Shark. Děti si do sešitu napsaly také větu: „The shark is sitting at school.“

Word Practice: Dále si děti díky interaktivní hře „What is he going to wear?“procvičily názvy oblečení.

HW: Před přestávkou jsme si ještě zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne, na příští týden vzhledem k Velikonocím žádný zadán nebyl.

Easter lesson: Na druhou část hodiny připravil Will pro děti Easter Egg Hunt, každý dostal čokoládové vajíčko, které si nejprve musel schované po třídě najít a následně si děti barevně vytvářely také svá vajíčka, přičemž jsme se dívali na anglickou velikonoční pohádku.