26. 9.

Timebomb – Opět jsme zahájili hodinu dětmi oblíbenou hrou s časovačem na různé okruhy. Přidali jsme k procvičení také téma „Které věci se nacházejí ve třídě.“

Portfolios – Do svých sešitů děti zapisovaly „There is a … /There are some …“ dle věcí, které ve třídě vidí. Následně doplňovaly chybějící slova do vět podle počtu písmen (procvičování správného zápisu písmen ve slovech).

Back to school words – Děti si kreslily ve dvojicích na destičky různé obrázky s tematikou věcí ve třídě (opakování), musely navzájem uhodnout, které slovíčko druhý nakreslil.

HW – Po přestávce jsme si prošli stránky s úkoly z minulého týdne, do příštího úterý (3. 10.) dostaly zadané úkoly na stranách 6 a 7, které jsme s dětmi opět prošli a vysvětlili si je.

Story reading – Ve dvou skupinách jsme s dětmi pročítali příběh v našich učebnicích (stylem komixu), který jsme si poté poslechli. Následně jsme se o příběhu pobavili a udělali společně cvičení v učebnici, která na téma navazovala.

Superhero – V závěru hodiny si děti vytvářely své superhrdiny se superschopnostmi a dozvídali jsme se, co jejich hrdinové umí. Jelikož ne všechny děti své superhrdiny dokončily, k této aktivitě se vrátíme příští týden.

26. 9.

Ice breaker – S dětmi jsme si na začátku hodiny v kruhu zopakovali naše jména, věk a také jsme přidali otázku: „How are you?“ a odpovědi: „Good./So-so./Bad.“

Alphabet Song – Zazpívali jsme si písničku na abecedu a opět si zopakovali, co který obrázek znamená.

Starfall – Děti nejprve interaktivně poznávaly písmenko C, které si dále procvičily psaním v sešitě (Alphabet book), ve kterém se dozvěděly další slova začínající na C.

HW – S dětmi jsme také společně prošli úkol z minulého týdne, do příštího úterý (3. 10.) dostaly zadané úkoly na stranách 6 a 7, pouze vybrané aktivity, které jsme s dětmi opět prošli a vysvětlili si je.

Superminds – Po přestávce jsme se věnovali poslechu v učebnici, příběhu o schopnostech našich hrdinů. Následně jsme se o těchto schopnostech pobavili a udělali společně cvičení v učebnici, která na téma navazovala.

Superhero – V závěru hodiny si děti vytvářely své superhrdiny se superschopnostmi, následně jsme se dozvídali, co jejich hrdinové umí.

21. 9.

Ice breaker – Nejprve jsme si s dětmi v kruhu rychle zopakovali naše věky.

Starfall + Alphabet Books – Po písničce s abecedou jsme se přesunuly k písmenku C, nejprve díky interaktivní tabuli a následně do sešitů.

Number Song + Flashcards – Díky písničce a kartám jsme si procvičili čísla, která děti znají již z minulé hodiny (postupně jsme také přidávali na rychlosti videa, do čehož byly děti hodně zapálené.

Colours – Will pro děti připravil také interaktivní video na správné určování barev u věcí.

Alphabet Memory Game – Po přestávce jsme se věnovali interaktivnímu pexesu, ve kterém děti přiřazovaly obrázky ke správným písmenům (tiger – T).

Students Books – V našich učebnicích (str. 6 a 7) děti procvičovaly barvy díky našim hrdinům a a spojovačce, která vycházela z poslechu.

V poslední části hodiny si děti opakovaly barvy a čísla pomocí omalovánky a dovytvořili jsme náš plakát Geckos, doplněný o dětské výtvory.

21. 9.

Hot seat – Nejprve jsme si s dětmi zopakovali slovíčka z minulé hodiny a ta, co již znají z minulého roku.

Portfolios/Grammar – Děti si dále opakovaly a určovaly There is…/The are… pomocí obrázku, které věci na něm jsou. 

Tuto gramatiku následně procvičovaly na správném spojování (jednotné a množné číslo).

Review Numbers 1-20 – Zopakovali jsme také čísla od 1 do 20, abychom mohli pokračovat s čísly od do 100.

Superminds – Po přestávce jsme se dostali k již výše zmiňovaným číslům od 1 do 100, na kterých děti pracovaly v učebnicích na str. 6 a 7. Věnovali jsme se také poslechu a čísla procvičovali s našimi hrdiny.

Poster and Back to School word search – V poslední části naší hodiny děti dokončovaly své osmisměrky a chřestýše na náš plakát.

19. 9.

Timebomb – Hodinu jsme zahájili hrou horká brambora, jejíž pravidla již děti znají z minulých lekcí.

Portfolios – Děti dále pracovaly ve svých sešitech, kam měly zapsat dvě věci, co mohou (I can) a jednu věc, kterou nemohou (I can´t). Následně si měli ve dvojicích sdílet své zápisy pomocí otázek (Can you…?) a odpovědí (Yes, I can./ No, I can´t)

Back to school – Dále jsme si představili názvy věcí a prostorů v místnosti školy (bookcase, wall, door, window, …) díky kartičkám/flashcards a interaktivnímu videu.

S dětmi jsme si také zazpívali písničku, při které se měli pohybovat směry k věcem, které byly v textu řečeny.

HW – Dětem byl také zadán letošní první úkol, všechny si zakroužkovaly strany 4 a 5, které mají vyplnit do příštího úterý 26. 9. (úkoly budou vždy zadávány až na další týden, ne na následující hodinu).

Grammar – Po přestávce jsme se věnovali opakování gramatiky z minulého roku (There are/is…)

Superminds/ Student Book – V učebnicích děti pracovaly na str. 4 a 5.

Poster and Back to School word search – V závěru hodiny děti dokončovaly svoje chřestýše (náš maskot) na plakát a pro ty, kteří již dokončili, Will připravil osmisměrku se slovy z probírané tematiky.

19. 9.

Na začátku hodiny jsme si po kruhu znovu představili svoje jména a přidali jsme více témat v rámci „moje oblíbené“ (zvířata, jídlo, sport, …)

Alphabet Song – Zazpívali jsme si společně písničku k abecedě.

Starfall – Následně jsme se přesunuli k písmenu “B”, nejprve jsme si ho představili přes interaktivní tabuli, dále jsme se ho učili správně vyslovovat a také správně psát.

HW – Dětem byl také zadán letošní první úkol, všechny si zakroužkovaly strany 4 a 5, které mají vyplnit do příštího úterý 26. 9. (úkoly budou vždy zadávány až na další týden, ne na následující hodinu).

Numbers – Po přestávce jsme se věnovali číslům od 1 do 10 díky videu a za pomoci kartiček/flashcards.

Superminds/Student Book – Také jsme si představili hrdiny naší knihy a zjistili jsme díky učebnicím jejich věk (str. 4 a 5).

Numbers – Děti měli kromě abecedy (správně seřadit za sebou písmena i s anglickou výslovností) za sebou správně seřadit i čísla, také jsme si opět procvičovali jejich výslovnost.

Na závěr jsme si v kruhu opět projeli naše jména a tentokrát jsme přidali i náš věk
(Hi, I am (name) and I am (age)).

14. 9.

Ice breaker: Na začátku hodiny s dětmi opakujeme naše jména díky míči, který si předáváme. Přidáváme také, co máme rádi podle témat (jídlo, zvířata, …)

Alphabet song: Dále si pouštíme písničku na abecedu a předvádíme slova i s pohyby.

Starfall: Tuto hodinu už se začínáme věnovat písmenku „A“, které si nejprve procvičujeme díky interaktivní abecedě.

Alphabet book: Psaní písmenka „A“ si děti procvičují také ve svých sešitech.

Direction words: S dětmi si ještě také opakujeme základní slovesa a naše pravidla.

Alphabet Scavenger Hunt: Po přestávce mají děti za úkol po třídě najít všechny kartičky s písmeny abecedy a následně je správně poskládat do řady (samozřejmě se je učíme také správně anglicky vyslovovat).

Colours: Začínáme se věnovat také tématu barev. Ty si děti procvičují hned třemi aktivitami:

1. obrázky v prezentaci a hledání stejné barvy

2. interaktivní hry na tabuli

3. vybarvování omalovánky s číslicemi

14. 9.

Hotseat: Na začátku hodiny opakujeme slovíčka z minulého roku pomocí kartiček s obrázky, které dvě děti hádají a zbytek jim napovídá.

Notebooks: Dále pokračujeme v sešitech, kde děti mají za úkol správně dopsat slova (včetně gramatiky) do nachystaných vět.

Rules: Opakujeme si pravidla díky hře „Build a Flower“, stejný princip jako naše hra šibenice. Pravidla si dále opakujeme ještě díky hře „Simon says…“.

Textbook: Po přestávce pracujeme s našimi učebnicemi, ve kterých mají děti najít různé věci (a train, something blue, something big, …) – opět na zopakování.

Rattlesnakes: Následně si pouštíme video, ze kterého mají děti zjistit informace o našem maskotovi (Where does it live?, What does it eat?, What can it do?)

V závěru hodiny děti vybarvují podle své fantazie každý svého papírového chřestýše, kteří přijdou na náš poster/plakát.

12. 9.

Letošní první hodinu jsme si nejprve s dětmi povídali o jejich létě, jaké bylo, kam se podívaly a jak si to tam užily.

Stick Figure – Will dále namaloval na tabuli postavičku (jeho) a k ní 4 slova. Děti měly za úkol hádat, v jakém smyslu se k němu ta 4 slova vztahují (např. Basketball – Willův oblíbený sport). Následně děti vytvářely své postavičky.

Who is in your circle? – Následně děti ještě otázkami “Do you like?” a odpověďmi “Yes, I do./No, I don’t.” zjišťovaly, který ze spolužáku/spolužaček má rád stejné zvíře (téma) jako on/ona.

Decorate portfolios: Rozdali jsme dětem sešity, do kterých si budou v hodinách zapisovat, děti si sešity podepsaly a barevně vyzdobily.

Days of the Week: Po přestávce jsme si také společně zopakovali dny v týdnu pomocí písničky.

Classroom rules: Následně jsme si s dětmi rovnou ujasnili pravidla naší skupiny, která si rovnou zapsaly do svých sešitů.

Hot potato: Na závěr jsme si zahráli také hru horká brambora/bomba, kdy si děti navzájem předávají v našem případě míč po tom, co řeknou jedno slovo na dané téma (food, animal, names, …). Ovšem musí to stihnout v časovém limitu, snaží se “míče” zbavit co nejrychleji, aby ho nedržely po uplynutí tohoto limitu.

12. 9.

Hi, my name is … – V letošní první hodině jsme se se skupinou Geckos (prvňáčci) především seznamovali a poznávali. Nejprve jsme tedy dvakrát v kolečku projeli jména.

Who is missing…? – V následující rychlé hře děti ještě hádaly, kdo z nich chybí (díky překrytí), aby si jména upevnily.

Alphabet Books: Rozdali jsme dětem sešity s písmeny, kterým se budeme v tomto půlroce věnovat, děti dostaly prostor si sešity podepsat a barevně ozdobit. Také od Willa dostali vytištěná zvířátka (Geckos), která si mohly dle své libosti také vybarvit (společně budou tvořit náš skupinový plakát).

Sing a song – Ještě před přestávkou jsme si s dětmi zazpívaly anglicky abecedu, do této aktivity se děti skvěle zapojily, neostýchaly se a hned zpívaly s námi.

Class rules + Simon says… – Po přestávce jsme si s dětmi vysvětlili základní slovesa (Look, Listen, Say, …), abychom si mohli určit 4 pravidla pro naší skupinu, která jsme si následně projeli díky hře Simon says.

Mascot – Také jsme si více představili maskota naší skupiny – Gecko a bavili jsme se o jeho schopnostech.

Na závěr jsme si ještě jednou projeli jména a zazpívali písničku.