26.9.

HOMEWORK: Workbook strany 6 a 7, – na 3.10. (návod jak mají děti udělat domácí úkol najdete na konci dnešního zápisu z hodiny.

POZOR! dne 5.10. budeme psát náš první testík – bude s opakováním lekce 0 – budeme potřebovat znát slovíčka a číslice a barvy.

Nejdříve jsme si zazpívali písničku

Potom jsme si zopakovali abecedu – jak se vyslovuje s písničkou.

Dnes jsme s našim ABC bookem pokračovali písmenkem C a D, protože ve čtvrtek jsou prázdniny :-).
Podívali jsme se na video na Starfall a vyplnili si písmenkem C a D celé stránky. Naučili jsme se několik slovíček, která začínají písmenkem C a nekolik slovíček, která začínají písmenkem D – vy si je můžete procvičovat doma s naším videem, které najdete v úvodu této stránky.

Dnes jsme probírali barvy s pastelkami – Show me…

Udělali jsme si cvičení ve SB na straně 6 a 7

Protáhli jsme se s písničkou Color Dance Game a zopakovali si barvy, které jsme se dnes naučili

Uvidíme se zase v úterý (za týden)

Jak udělat HW:
Nejprve je nutné mít registrované učebnice (při kontrole jsme zjistily, že ne všechny děti mají knihy registrované)
Vzhledem k tomu, že děti ještě neumí psát a číst, vysvětlujeme jim ve škole, jak s domácím úkolem pracovat a co nejlépe ho zvládnout. Domácí úkoly s dětmi vždy kontrolujeme, opravujeme a případně debatujeme, jak by měly být vyřešeny.

Všechna cvičení ve Workbooku označená zeleným piktogramem ( viz obrázek strany 6,) mají audio. Audio prosíme dětem přehrajete, aby podle něj mohli doplnit písmenka na správná místa.
Na straně 7 mají děti vybarvit slova barvami (viz obrázek), podepsat se a nakreslit se.

21.9.

HOMEWORK: Dnes jsme dostali pracovní list – číslice. Máme si je do úterý 26.9. obtáhnout a k tomu si máme opakovat číslice od 1-10 a pohyby, které jsme se k nim naučili.

POZOR! dne 5.10. budeme psát náš první testík – bude s opakováním lekce 0 – budeme potřebovat znát slovíčka a číslice, ještě se naučíme barvy.

Nejdříve jsme si zazpívali písničku

Dnes jsme s našim ABC bookem pokračovali písmenkem B.
Podívali jsme se na video na Starfall a vyplnili si písmenkem B celou stránku. Naučili jsme se několik slovíček, která začínají písmenkem B – vy si je můžete procvičovat doma s naším videem, které najdete v úvodu této stránky.

Zopakovali jsme si otázky a odpovědi My name is,,, How are you? a How old are you?

Krásně jsme si zahráli s číslovkami 1-10 a pěkně jsme se u toho protáhli.

Pracovali jsme se SB na straně 5 a 6 a udělali jsme si cvičení.

Zopakovali jsme si pokyny – listen, write, circle…

Na konec hodiny jsme si udělali jedno civčení podobné tomu, které bude v našem testíku.

Uvidíme se zase v úterý

19.9.

HOMEWORK: na příští úterý žádný úkol nemáme. Jen si máme opakovat číslice od 1-10 a pohyby, které jsme se k nim naučili.

Nejdříve jsme si zazpívali písničku – (Hello!)

Dnes jsme začali s našim ABC bookem s prvním písmenkem A.
Podívali jsme se na video na Starfall a vyplnili si písmenkem A celou stránku. Naučili jsme se několik slovíček, která začínají písmenkem A – vy si je můžete procvičovat doma s naším videem, které najdete v úvodu této stránky.

Zopakovali jsme si otázky a odpovědi My name is,,, How are you? a přidali si How old are you?

Zopakovali jsme si slovíčka, která jsme se naučili v minulé hodině a přidali si další – Write, Circle, Draw, Repeat,

Začali jsme pracovat s naším SB a to na straně 4 – zopakovali jsme si jak se jmenují naši hrdinové a poslechli jsme si písničku.

Po přestávce jsme si poslechli písničku o číslech

Zopakovali jsme si pohyby, které jsme se naučili k číslům 1-5 a přidali si číslovky 6-10

Nové:
6 – dřep
7 – dotknout se podlahy
8 – tlesknout před sebou
9 – tlesknout za sebou
10 – udělat kolečko boky

(Opakování:
1 – zvednout jednu ruku
2 – zvednout obě ruce
3 – zvednout dvě ruce nahoru a jednu nohu
4 – vyskočit s roztaženýma rukama a nohama
5 – otočit se dokola)

Procvičujte doma, abychom mohli s čísly a pohyby soutěžit ve třídě i nadále 🙂

Vypracovali jsme si cvičení ve SB na straně 5

Zacvičili jsme si s abecedou.

Uvidíme se zase ve čtvrtek

14.9.

Nejdříve jsme si zazpívali písničku – (Hello song for Kids)

Zopakovali jsme si My name is…. a naučili jsme se otázku How are you? a odpověď na ni.

Zahráli jsme si s Flaskartami a seznámili jsme se s našimi hrdiny a čísly 1-10.

Zacvičili jsme si s abecedou.

Po přestávce jsme se naučili nová slovíčka: Stand up, Sit down, Open your books, Close your books.

Podívali jsme se na písničku s novými slovíčky a procvičili jsme si je.

Zahráli jsme si hru Which one do you prefer? Why?

Vymalovali jsme si naše maskoty – Chipmunky abychom je mohli nalepit na naše tablo.

Naučili jsme se čísla od 1-5 s různými pohyby, děti mají procvičovat doma, aby o příští hodině uměly správné pohyby k číslům.

1 – zvednout jednu ruku
2 – zvednout obě ruce
3 – zvednout dvě ruce nahoru a jednu nohu
4 – vyskočit s roztaženýma rukama a nohama
5 – otočit se dokola

Na konec hodiny jsme se zacvičili s Freeze dance s Grinchem

Uvidíme se zase v úterý a za úkol je naučit se pohyby a čísla od 1- 5

12.9.

Dnes jsme měli první hodinu angličtiny s miss Desi a miss Janou a moc jsme si to užili 🙂

Nejdříve jsme si zazpívali písničku – (Hello song for Kids)

Stoupli jsme si do kroužku a navzájem jsme se představili.

Podávali jsme se na písničku o Abecedě a zazpívali jsme si s ní.

Seznámili jsme se s našimi Alphabet booky – se kterými se budeme v prvním půlroce učit psát a číst.
Ke každému písmenku z našeho Alphabet booku mají děti k dispozici video v záhlaví této stránky, aby si i doma mohli opakovat slovíčka se správnou výslovností.

Podívali jsme se na dvě video a našem maskotovi – Chipmánkovi (Chipmunk Gets So Jealous When His Favorite Girl Talks To Other Chipmunks, Alvin and the Chipmunks )

Po přestávce jsme si v kroužku zopakovali naše jména a připojili jsme si každý jeden bláznivý pohyb.

Řekli jsme si o pravidlech, která budeme ve třídě dodržovat a podepsali jsme si je, že s nimi souhlasíme.

Zkusili jsme si říct co nejvíce o nás a vyplnili jsme si pracovní list – All about me.

Seznámili jsme se se základními slovíčky, která budeme v hodinách hodně používat

LOOK, LISTEN, POINT, SAY

Uvidíme se zase ve čtvrtek a potvrzujeme, že na příští hodinu není žádný úkol.