26.9.

V kroužku: 1. What’s your name? My name is… 2. How old are you? I’m 6. I’m seven.

Phonics song: písnička s abecedou

Starfall: písmenko C

Alphabet book: písmenko C, c a obrázky

Bookwork: učebnice SB str. 7, posloucháme a spojujeme (Flash’s bag is green.) Dohromady pak opakujeme jednoduché věty podle obrázku na interaktivní tabuli.

Homework: ukázali jsme si, jak se nám povedl domácí úkol. Obrázky se moc povedly. Kdo dnes zapomněl, ukáže nám obrázek na příští hodině v úterý.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 5, cvičení 3 – otázky, které procvičujeme v kroužku. 1. What’s your name? (Jak se jmenuješ?) 2. How old are you? (Kolik ti je?) – píšeme číslici. Domácí úkol je až na čtvrtek 5. 10.

Starfall: písmenko D

Alphabet book: písmenko D, d a obrázky

V kroužku opakujeme čísla: když hraje písnička, posíláme si obrázkové kartičky s čísly. Když písnička zastaví, postupně nahlas říkáme, jaké máme číslo.

Bookwork: učebnice SB str. 5, cvičení 1 – podle instrukcí obtahujeme jednotlivá čísla a říkáme barvu. (Trace number 7. What colour is it? / Obtáhni číslo 7. Jakou má barvu?). Ve sloupečku s číslicemi jsme podtrhali pouze první písmenka, která si při výslovnosti zdůrazňujeme, abychom je dokázali poznat (two – T, seven – S, Five – F…)

21.9.

V kroužku: ptáme se navzájem „What’s your name? How old are you?“

Phonics song: opakujeme si písničku s abecedou

Starfall: písmeno B

Alphabet book: v sešitě jsme obtáhli písmenko B, b. Vybarvili jsme si obrázky začínající na písmeno B.

Bookwork: v učebnici SB na str. 6 posloucháme písničku, sledujeme video a ukazujeme na písmenka, pak společně zpíváme.

S obrázkovými kartičkami opakujeme čísla 1 až 10. Zahráli jsme si hru, ve které co nejrychleji hledáme číslo podle instrukcí Miss Allison 🙂

Barvy: učebnice SB str. 7, cvičení 1 – učíme se barvy, posloucháme a ukazujeme na jednotlivé balónky

Pracovní list: How old are you? spojujeme čísla se správným počtem svíček na dortu.

Homework: domácí úkol – děti dostaly domů pracovní list, za úkol mají vybarvit postavičky a spojit s malými obrázky ve spodní řadě. Domácí úkol je výjimečně na úterý 26.9. (Pokud byste pracovní list potřebovali znovu poslat, dejte vědět.)

19.9.

V kroužku: ptáme se navzájem „What’s your name? My name is…“

Phonics song: učíme se písničku s abecedou

Starfall: začali jsme písmenem A

Alphabet book: v sešitě jsme obtáhli písmenko A, a. Vybarvili jsme si obrázky začínající na písmeno A. Tyto sešity si děti nechávají ve škole.

Flashcards: Flash, Misty, Thunder, Whisper, ukazujeme a procvičujeme

Bookwork: v učebnici SB na str. 4 posloucháme instrukce a ukazujeme na obrázky, pak společně opakujeme krátkou říkanku pod obrázkem.

V kroužku se učíme čísla 1 až 10. Rozdáme si obrázkové kartičky s čísly, čísla říkáme a rovnáme se do řady od 1 do 10 a pak také od 10 do 1.

Zahráli jsme si hru, kde ve dvou týmech co nejrychleji hledáme správné číslo 🙂

Dnes jsme se naučili otázku „How old are you? I’m 6! / Kolik ti je? Je mi 6.“

V učebnici SB na str. 5 jsme ve cvičení 1 poslouchali a ukazovali na čísla a ve cvičení 2 jsme podle poslechu doplnili, kolik je našim hrdinům let.

Homework: domácí úkol jsme nezadávali. Písmenko A můžou děti procvičovat podle videa nahoře na této stránce nebo podle Starfall. Video s čísly je k dispozici také nahoře na této stránce.

14.9.

Na začátku hodiny se v kroužku ještě představujeme (My name is.….)

Alphabet Book: vybarvujeme další zvířátka (Colour two animals…)

Poster: dokončujeme plakát naší skupinky, obrázky rybiček s našimi fotkami

Pokyny ve třídě: učíme se a procvičujeme nejčastější pokyny ve třídě (LISTEN, LOOK, SAY, POINT / poslouchej, podívej se, řekni, ukaž)

Simon says: opakujeme a procvičujeme pokyny ↑

Time Capsule: vyráběli jsme časovou schránku, obrázek, na který namalujeme a napíšeme to, co umíme teď. Obrázek schováme a podíváme se na něj až na konci roku, abychom porovnali, co všechno jsme se za školní rok naučili.

Písnička: poslechli jsme si písničku o abecedě, kterou se budeme v příštích hodinách učit zpívat.

12.9.

What’s your name? Dnes jsme se navzájem představili – v kroužku ke svému jménu přidáváme nějaký zajímavý pohyb a všichni opakujeme.

Alphabet books: rozdali jsme si sešity, do kterých budeme zapisovat nová písmenka. Děti si je podepsaly a vybarvily si dva obrázky.

Clasroom rules: v kroužku jsme si povídali, jak se budeme chovat ve třídě a k sobě navzájem (Be kind, Be safe, Speak English, Bring books and homework)

Clownfish: Podívali jsme se na krátké video o našem maskotu, klaunu očkatém. Rybičku pak malujeme a připravujeme pro plakát naší skupinky.

Simon says: děti již tuto hru znaly, zahráli jsme si ji s jednoduchými pokyny v angličtině (Simon says: touch your nose)

Bookwork: seznámili jsme se s hlavními hrdiny v naší učebnici angličtiny (Flash, Misty – dívky, Thunder, Whisper – chlapci). Ukazujeme a opakujeme (Hello Misty, hello Flash!…)