20.6.

Dnes jsme si užili poslední hodinu angličtiny LEAP v tomto školním roce.

Notebooks: Do sešitu jsme si zapsali Happy Summer! a děti si sešity odnesly s sebou domů.

Hráli jsme naše oblíbené hry, zpívali písničky a dívali se na videa z jednotlivých lekcí, které jsme se všechny naučili.

Vyrobili jsme si korunku k závěru školního roku a společně se vyfotili.

Popřáli jsme si krásné letní prázdniny!

18.6.

Song: Hello Song

Starfall: Giving

Notebooks: JAM, PALS, SACK

Hráli jsme hry, četli jsme knížky (Gingerbread Man, Gruffalo), tančili jsme na oblíbené písničky.

Na chvíli jsme šli také ven, četli a hráli hry na zahradě.

13.6.

Notebook: doplnění frází podle obrázkových kartiček

Zkontrolovali jsme domácí úkol. Nedokončené domácí úkoly bychom zkontrolovali v úterý 18.6.

Homework: Nový domácí úkol jsme již nezadávali.

Bookwork: dnes jsme se v učebnici SB vrátili na stranu 30 a učili jsme o tvarech. Podívali jsme se na video a doplnili cvičení a obrázky v učebnici

Hráli jsme hry na opakování slovíček, ale také novou hru v kroužku, která se dětem moc líbila. (podle videa: Down by the bank)

11.6.

Písnička: Hello Song

V kroužku: různé typy otázek a odpovědi, ptáme se navzájem

Starfall: The Top Bunk

Notebook: BUNK, TOP, HANDS

Pracovní list: čteme a doplňujeme It’s / They’re

Time capsule: na začátku roku jsme s dětmi malovali obrázek a obtahovali ruku. Dnes jsme porovnávali, jak jsme vyrostli a jaká slovíčka jsme se naučili.

Test: děti dostaly s sebou domů opravený test z 9. lekce

6.6.

Song: Hello Song

Notebook: fráze z 9. lekce – příprava na test

Test: napsali jsme si slíbené opakování z 9. lekce a po testu luštili osmisměrku a malovali obrázek podle zadání

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, učebnice SB str. 127 – celá strana, domácí úkol je na příští čtvrtek 13.6.

Reading: Miss Elizabeth četla s dětmi knížku The Wish Fish

4.6.

Song: Hello song

V kroužku: ptáme se a odpovídáme

Starfall: Pass the Ball

Notebook: BALL, TOSS, PALS

Bookwork: učebnice SB str. 117 – vybíráme správnou odpověď

Interaktivní tabule: procvičujeme fráze z 9. lekce, doplňujeme reakce (Good idea! I’m not sure. Sorry, I don’t want to.), procvičujeme předložky IN, ON, UNDER

Písnička: Where is it?

30.5.

V kroužku: různé otázky, ptáme se a odpovídáme navzájem

Song: Ocean Jam

Starfall: Hop hop hop

Notebook: HOP, FROG, SEE

Bookwork: učebnice SB str. 114 – Landscapes – učíme se o krajině, nová slovíčka s obrázky, díváme se na video, čteme a spojujeme text s obrázky, doplňujeme také cvičení ve cvičebnici WB str. 114

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 115, domácí úkol je na příští čtvrtek 6.6.

Test: opakování z 9. lekce bychom si napsali příští týden ve čtvrtek 6.6.

Game: zahráli jsme si hru s rychlým a přesným čtením slovíček z 9. lekce

Pracovní list: doplňujeme fráze k obrázkům a dokreslujeme, co v obrázku chybí

28.5.

V kroužku: otázky Where is/are…? It is…/ They are.

Song: Ocean Jam

Starfall: Let’s play tag

Notebook: TAG, RUN, FUN

Bookwork: učebnice SB str. 112 – posloucháme a lepíme samolepky do obrázku, společně kontrolujeme a říkáme si, kde přesně věci jsou (SEA – moře, SAND – písek)

Game: zahráli jsme si Jumping game na procvičení slovíček

Bookwork: SB a WB str. 113 – čteme a doplňujeme informace podle textu k obrázkům.

Game: dnes jsme se naučili novou hru Queenie, queenie where is the ball (Královna hledá svůj míček)

23.5.

V kroužku: procvičujeme a ptáme se, otázky a odpovědi z celého školního roku.

Písnička: Hello song

Starfall: Let’s play

Notebook: Let’s play, game, hide and seek

Bookwork: učebnice SB str. 110 – poslední část příběhu našich hrdinů, nejprve posloucháme a sledujeme dialogy, poté si hledáme, co kdo řekl v příběhu (Find who says...?) Na příběh se díváme na videu. K příběhu doplňujeme také cvičení ve cvičebnici WB str. 110.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 128, domácí úkol je na příští čtvrtek 30.5.

Interaktivní tabule: písemné procvičení odpovědí na otázky, hry s novými frázemi.

21.5.

V kroužku se ptáme a odpovídáme (Let’s play the guitar. Good idea!)

Song: Hello song

Starfall: Let’s be pals

Notebook: Let’s play. Slide. Swing

Bookwork: učebnice SB 109 – poslech, vybíráme obrázky, gramatické video, ptáme se navzájem ve dvojicích

Cvičebnice WB str. 109 – doplňujeme správná slova, spojujeme otázky a odpovědi.

Malé psací tabulky: píšeme chybějící slova z nových frází, obrázky na interaktivní tabuli

Na závěr písnička: Let’s go to the beach