Rabbits

 

Vyučující Anna Holladay
E-mail aholladay@leapcz.com

 

Asistentka Andrea Krumplová
E-mail akrumplova@leapcz.com
Součástí  našich učebnic je digitální platforma Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (digitální balíček) pro domácí studium a opakování včetně všech poslechových cvičení. Návod k používání této platformy najdete na vnitřní straně obalu učebnice. V případě  problémů či nejasností s jejím používáním  klikněte na stránce Cambridge One vpravo dole na ikonku „? HELP“, kde najdete krátká videa, jak postupovat.

 

 • 23.5.
 • 16.5.
  • Unit 7 Song
  • Beach ball toss: Where were you yesterday after school? I was…
  • Opakování slovíček (Units 7, 8)
  • Portfolio: opakování spelling – numbers
  • AB 80
  • AB 81/2
  • Procvičování spelling: penguin, scarf, boots, coat, sweater, trousers, whale
  • Was and Were Quiz
  • Homework: AB 81/3
 • 9.5.
  • The Wiggle Dance ⚡️HYPERSPEED REMIX⚡️/// Danny Go! Songs for Kids
  • Portfolio: Write and draw: It was cold and windy yesterday. Miss Anna was wearing a coat, scarf, hat, and gloves. 
  • Weather: cloudy, cold, dry, hot, rainbow, raining, snowing, sunny, windy, wet
  • Clothes: sweater, scarf, gloves, coat, hat
  • AB 77/1
  • Was/were
  • “Where were you on (Monday afternoon)? I was (at school).”
  • AB 75/1
  • Lock’s Sounds and Spelling – AB 76/1
  • Lock and Key Unit 8 Story – poslech, zhlédnutí videa, „role play“
  • Homework: AB 76/2
 • 2.5.
  • WEATHER SONG ☔🌞🎵 HELLO THERE SUN SUN SUN | Lingokids 
  • Portfolio: Put sunny, windy, raining flashcards on board with word scrambles.
  • Nová slovíčka: windy, snowing, raining, sunny, cloudy, wet, rainbow
  • AB 72/2, 73/1
  • Minulý čas:  “to be”: was/were, wasn’t/weren’t
  • Today it is rainy. Yesterday it was sunny.
  • Clothes vocabulary: AB 74/1. What do you wear when it’s cold?
  • Flashcards: sweater, scarf, gloves, coat
  • AB 74/1
  • Past Simple Be Verb Game | Was Were Quiz
  • Beach ball toss – game: Where were you yesterday at 12:00? I was…
  • Homework: AB 74/2
 • 25.4.
  • Unit 11 Song
  • Portfolio: Write an animal that’s bigger than a dolphin/ has got big teeth/can fly.
  • Science: video i vlastnostech různých živočichů – grasshopper/Monarch butterfly/chameleon/sea turtle/hummingbird
  • Reading – děti četly text o zvířatech (z tabule) a odpovídaly na otázky vycházející z daného textu
  • AB 70/1
  • Project: Create an imaginary animal – děti kreslily vymyšlené zvíře a psaly text, jak vypadá, co jí, co umí apod. – na závěr každý své zvíře představil
  • Homework: AB 71/1, 2
 • 11.4.
  • Portfolio: animals – spelling
  • Děti podle obrázků vymýšlely věty: The lion is stronger than the cat. The cat is louder than a lion. apod. Ostatní odpovídaly – yes/no
  • Procvičování srovnání – comparatives.
  • AB 67/1, 69
  • Lock’s Sounds and Spelling – sound „f“ – giraffe, laugh, frog, dolphin on board. (ph, f, ff, gh)
  • Lock and Key Story – Unit 7 – poslech, čtení, přehrání příběhu
  • Homework: AB 68
 • 4.4.
  • „The Animal Dance Game!“ 🐙🐊🐒 Would You Rather Brain Break | Danny Go! Songs for Kids      
  • Animals vocabulary: dolphin, kangaroo, lion, panda, shark, whale, parrot, bear, bat, jellyfish
  • Portfolio: spelling dictation – děti spelovaly názvy zvířat
  • AB 64/1, 65/1
  • Comparative adjectives – stupňování přídavných jmen (2. stupeň) – hezčí, větší.. apod.
  • A whale is bigger than a penguin. Děti srovnávaly obrázky zvířat.
  • Dále vždy dvojice dětí dostala kartičku s přídavným jménem (sad, happy, tall, short apod.) a to předváděly. Ostatní tvořili věty: (Kaja is happier that Ben. Ben is sadder than Kaja. apod.)
  • AB 66/1, 2
  • Homework: AB 64/2
 • 21.3.

  LEAP ENGLISH DAY CAMP: Nezapomeňte se registrovat do 31. března a získat 10% slevu! Přihlášku najdete zde.

 • 14.3.
  • In the countryside you can see…” – děti jmenovaly různá místa (field, forest, lake….)
  • Portfolio: doplnění slov v textu
  • Reading – společné čtení textu (na tabuli) a odpovídání na otázky
  • Opakování – illness (slovní zásoba) – “What’s the matter with him/her/them?”
  • Hot potato game – spelling slov hungry, cough, forest, lake, backache, strong, temperature, weak, plant, loud, leaf.
  • Lock and Key Unit 6 Story – poslech, čtení,“role play“
  • Homework:  AB 59
 • 29.2.
  • The Counting by Threes Song | Counting Songs | Scratch Garden     
  • Portfolio: Read and Draw: Miss Andrea and Miss Anna are having a picnic in the forest next to a lake. 
  • Vocabulary: river, lake, waterfall, leaves, plants, rock, countryside, field, forest, picnic, grass
  • Hry s obrazovými kartami pro upevnění nové slovní zásoby
  • AB 54/1, 55/1 
  • Adjectives (přídavná jména) a slova opačného významu:  bad, good, cold, hot, fat, thin, weak, strong, loud, quiet, hungry, thirsty, tired
  • “Shall I…?” AB 56/2
  • Homework: 54/2
 • 22.2.
  • The Wiggle Dance ⚡️HYPERSPEED REMIX⚡️/// Danny Go! Songs for Kids  
  • Pass the Clap game:  cold, cough, stomach-ache, headache, temperature, toothache, backache, earache
  • Portfolio: him/her/them – What’s the matter with _____? She’s got ______. They’ve got _______.  He’s got _______.
  • Dialogy ve dvojicích. Jeden hrál doktora a druký pacienta ( a pacient)
  • What do you do to feel better when you’re ill? – děti odpovídaly
  • Poster –  děti vyráběly poster – každý si vybral jeden zdravotní problém, nakreslil a napsal what you MUST and MUST’DO  , když máš daný problém
  • Homework: 53/1
 • 15.2.
  • Opakování slovíček: a cold, a cough, a stomach-ache, a headache, a temperature, a toothache, a backache, an earache
  • Portfolio: Write and Draw: She’s got a cough. They’ve got stomach-aches.
  • I’ve/He’s/She’s/They’ve/We’ve got – tvoření vět a správná výslovnost
  • Charades: děti předváděly různé zdravotní problémy – ostatní tvořily věty – He’s got a headache. They’ve got a stomach- ache apod.
  • Activity Book 50/1
  • Opakování –  must/ mustn’t 
  • AB 49/1, 2, 51 – ve dvojicích
  • Unit 5 Story
  • Homework: 49/2, 50/2
 • 1.2.
  • Parts of body: ear, tooth, back, stomach, head, foot, hair, eye, mouth, shoulder, nose, hand, leg, arm
  • Portfolio: word scrambles: gel (leg), chtosma (stomach), cabk (back)
  • Slovíčkawell, ill, a cold, a cough, a stomach-ache, a headache, a temperature, a toothache, a backache, an earache
  • Activity Book 46/1, 2
  • What’s the matter? Děti se navzájem ptaly a odpovídaly: She’s /He’s got a cold/earache…
  • Must/mustn’t  –říkali jsme si, co se musí a nesmí na různých místech (school, library, park…)
  • AB 47/1, 48/1
  • Homework 47/2
 • 25.1.
  • Go Bananas! | Camp Song | Scratch Garden
  • TEST Unit 3-4
  • Hot Seat game – dítě sedící zády k tabuli hádalo slovo, které bylo napsané za ním.
  • Board Race – kategorie – děti v týmech psaly vždy 10 slov z dané kategorie (house, animals, places in the town)
 • 18.1.
  • Penguin Dance | Brain Breaks | Jack Hartmann
  • Portfolio: Kid’s Box 3, Unit 4
  • Storytime: “David’s hat” – porozumění čtenému textu a řazení jednotlivých událostí příběhu.
  • Game: “Snatch it”, opakování – daily routines
  • AB 44/1, 2
  • AB 43/1
  • Online hra – opakování Unit 1 – 4
  • Příští hodinu děti budou psát test z Units 3 & 4
  • Homework –  AB 45/3, 45/4
 • 11.1.
  • Unit 4 Song
  • Portfolio: Draw. There’s a bear on a chair with purple hair. He’s eating a pear.
  • Must AB 39/1, 39/2
  • AB 40/1,2 – sounds ere/air/ear
  • Hot potato hra (spelling): bear, pear, hair, chair, where, there
  • Unit 4 Story – zhlédli jsme video, poté děti hrály jednotlivé postavy
  • Hra – Around the World– opakování slovíček posledních 3 lekcí
  • Homework: AB 41, 38/1
 • 4.1.
  • The New Year Is Marching In – The Kiboomers Preschool Songs & Nursery Rhymes for Holidays & Seasons
  • Portfolio: Draw a dog sitting in front of a supermarket.
  • Vocabulary: bank, bus station, cinema, library, market, sports centre, supermarket, swimming pool, library, shop/store
  • AB 36/1
  • Prepositions: next to, opposite, in front of, behind, between
  • Draw on whiteboards: Draw a car park. Next to the car park, there’s a bank. The bank is between the car park and the sports centre. Opposite the sports centre, there’s a swimming pool.  
  • AB 37/1
  • Must  – muset – děti odpovídaly na otázky: What must you do at home? I must clean my room. What must you do at school? I must walk in the hall. What must you bring to LEAP?
  • Song unit 4
  • Homework: AB 38/2, 36/2
 • 21.12.
 • 14.12.
 • 7.12.
  • Unit 3 Song
  • daily routines – opakování
  • Portfolio: děti doplňovaly slovesa – get up, wake up, have a shower…
  • Days of the week:
  • Seven Days a Week | Days of the Week Song | The Singing Walrus      
  • AB 30/1
  • How often…? always/sometimes/never
  • Lock’s Sounds and Spelling: /s/- eats, wakes up, gets up, puts on. 2/iz/-dances, catches, watches, washes.
  • Unit 3 Lock and Key Story
  • Drawing dictation: grandpa wakes up at 5:00. The girl gets dressed at 8 o’clock. Etc. 
  • Homework: AB 30/2, 32/2
 • 30.11.
 • 23.11.
  • Go Bananas! | Camp Song | Scratch Garden                
  • Kontrola dú AB 27/4
  • Portfolio: True or false – porozumění čtenému textu
  • Around the world – opakování slovíček Unit 0 – 2
  • Test Unit 0 – 2
  • Ti, co test napsali dříve, vypracovávali pracovní list a hráli hru (hangman)
  • Domácí úkol není
 • 16.11.
  • Unit 1 Song – Family matters
  • Kontrola dú
  • Portfolio: True or false – děti četly text a označovaly jména jednotlivých členů rodiny
  • Hra s obrazovými kartami (flashcards game)– opakování slovíček posledních lekcí
  • Activity Book  26/1, 2; 27/3
  • Psaní čísel (numbers):  děti musely spočítat příklad, napsat výsledné číslo také slovy
  • Hra – opakování: Kid’s Box 3 | Baamboozle
  • Homework: Activity Book 27/4
  • Děti budou příští hodinu psát test z Unit 1 – 2, který přinesou rodičům poté k nahlédnutí.
 • 9.11.
  • The Counting by Tens Song | Counting Songs | Scratch Garden                  
  • Nový pokyn ve třídě: “Stack it!” Děsti rychle dají na hromádku věci na lavici.
  • Portfolio: rozlišení spellingu čísel 13, 30, 15, 50
  • Numbers 13-100 – Frogs on a log  – rozlišování poslechem čísla končící na „…..teen“ (např. thirteen) a „….ty“ (např. thirty)
  • Activity Book 21/1
  • Lock’s Sounds and Spelling „ee“ „y“
  • Activity Book 22/1, 2
  • Lock and Key StoryUnit 3
  • Děti zhlédly příběh a odpovídaly na otázky.
  • Homework AB 21/2, 23 
 • 2.11.
  • „The Creepy Crawl!“ Dance Song 🕷🎃 /// Danny Go! Kids Halloween Trick or Treat Music        
  • Portfolio: Draw a ghost in the basement of a small house.
  • Nová slovíčka:  city, town, village, balcony, basement, downstairs, upstairs, flat, lift, carry, floor – formou her s obrazovými kartami si děti upevňovaly novou slovní zásobu
  • Activity Book 18/2
  • Unit 2 Song
  • Activity Book 19/1
  • Video – Meera moves to a new flat (školní učebnice)
  • AB 20/1
  • Nová slovíčka spelling – diktát jednotlivých písmen slov
  • Homework: Activity Book 19/2
 • 19.10.
  • Unit 1 Song
  • Portfolio:  Simon’s UNCLE is…. Stella’s AUNT is…..  opakování family members
  • Nová slovíčka:  clever/naughty/quiet
  • Activity Book (AB) 13/1, 15
  • Lock’s Sounds and spelling – “er” mother, tiger, poster, water, sister, flower, father, baker, brother, computer, spider
  • AB 14/1, 2, 3
  • Unit 1 Story
  • AB 17/2
  • Procvičení celé slovní zásoby: beard, curly hair, straight hair, fair hair, funny, clever, naughty, quiet
  • Homework: AB 12/2, 13/1
 • 12.10.
  • „The Wiggle Dance!“ 🪱 /// Danny Go! Brain Break Songs for Kids
  • Portfolio: Stella’s _______ is Mrs Star (mother). Suzy’s _______ is Simon (brother).
  • Nová slovíčka: aunt, uncle, daughter, son, granddaughter, grandson, grandparents, parents
  • Procvičování názvů členů rodiny: Stella’s _____ is Fred. Simon’s _____ is May. Mr Star’s _____ is Simon. Mr Star’s ______ is Suzy. Grandpa’s _____ is Mr Star. Grandpa’s _______ is Simon. Grandma’s _________ is Stella. Stella, Simon, and Suzy’s ______ are Grandpa and Grandma.
  • Activity Book 10/1, 11/2
  • Unit 2 song
  • Homework: 10/2, 12/1
 • 5.10.
  • „Bouncing Time!“ Dance Song 🐰 s
  • Kontrola domácího úkolu
  • Portfolio: přídavná jména opačného významu – short/long, old/new…..
  • Průběhový čas: riding, flying, driving, talking, walking, bouncing, playing hockey, sitting, taking photographs, getting (a ball)
  • Pantomima hra na uhodnutí výše zmíněných sloves  (He is walking. She is sitting apod.
  • Lock’s sounds –  výslovnost – ai/ei
  • Hra – rozlišování zvuku ai/ei ve slovech:  fly, spider, drive, nine, five, they, paint, eight, late night, day, kite, sometimes, bike, mine, arrive, fine, say, away, okay
  • Activity Book 8/1, 9/1
  • Numbers: děti sčítaly na čas čísla ukazovaná na prstech ruky – ve dvojici každý ukázal určitý počet prstů a kdo je všechny nejdříve sečetl, dostal bod
  • Unit Story (Kid’s Box 3 -> Stories -> Hello!)
  • Homework: AB 7/2, 8/2
 • 21.9.
  • Freeze Dance Song 2 – THE KIBOOMERS Preschool Dance Songs for Circle Time
  • Portfolio: Word scramble- erMea, moSin, uzSy, lalSte (Meera, Simon, Suzy, Stella)
  • Called – What’s he/she called? Have you got a pet? What’s he/she called? This is my favorite book. It’s called….
  • Hot potato game: What’s he/she/it called?
  • Activity Book 4/1
  • Předložky: on, in, next to, under, in front of, behind, between
  • In Front Of, Behind, Between | Prepositions Song for Kids
  • Spelling Game:  toys: helicopter, helmet, computer, kite, game, lorry, camera, train, bike, monster
  • AB 5/2- Listen and write – numbers.  Napiš množné číslo slov.
  • Průběhový čas: jumping, reading, sitting, drinking, eating, talking, kicking, throwing, catching. Děti předváděly jednotlivé aktivity a ostatní říkaly:  “He’s/She’s ___ ing.”
  • Homework: AB 4/2, 6/3
 • 14.9.

  Na naší první hodině jsme se přivítali (také s Montym) a děti říkaly, kde byly o prázdninách.

  Hello song

  Představili jsme si také nový název naší skupiny – „Rabbits„, zhlédli video a naučili se, že mláďata králíků se nazývají „kittens„.

  Name Game – v kroužku u tabule jsme si zahráli pohybovou hru: My name is … and I like … . Her/his name is … . She/He likes … .

  Portfolios – podepsali a ozdobili jsme si naše nové školní sešity

  Class Rules + Class poster = We are a team! – Připomněli jsme si pravidla chování na našich lekcích a podepsali náš skupinový plakát, čímž jsme se všichni zavázali tato pravidla v našich hodinách dodržovat: Be Prepared, Listen, Raise your hand, Speak English + Be Respectful

  New website – prohlédli jsme si nové webové stránky LEAP a ukázali si cestu, kde děti najdou informace o proběhlé výuce a zadaném domácím úkolu! Děti mají adresu web stránky napsanou v učebnici.