30.11.

28.11.

 • Hello Miss Linky
 • V první hodině dnes děti psaly opakovací test z Unit 1-4
 • ABC song
 • Písmena S/T  – vyplnění Alphabet books  
 • Alphabet dance  
 • Procvičování rozpoznávání písmen v náhodném pořadí
 • Homework AB str. 32

28.11.

 • Hello song. https://www.youtube.com/watch?v=Rh8fI5uIxYs
 • Introduction: What do you do when you are sick? When I am sick, I sleep a lot.
 • Portfolios:
 • is are has drink eat go
  • There is a banana on the table.
  • I _____ milk every morning.
  • Dogs ____ lots of food.
  • Where _____ my shoes?
  • He _____ a large television.
 • Minulý čas sloves – nepravidelná slovesa: is/was, are/were, have/had, drink/drank, see/saw, give/gave, take/took, go/went, eat/ate.
 • Formou her jsme procvičovali jednoltivá slovesa.
 • Activity Book 28/1
 • Nová slovní zásoba Unit 3: have a dream, have an eye test, hospital, ill, nurse, see the doctor, take some medicine
 • What’s missing? Hra s obrazovými kartami
 • Drawing dictionary
 • Homework – AB 28/2, 29

27.11.

 • How Do We Say Hello
 • Kontrola dú
 • Rychlé zopakování Unit 1 – 4
 • Děti vyplnily test Units 1 – 4
 • Alphabet Dance
 • Letter Recognition Practice – procvičování rozpoznávání jednotlivých písmen
 • Adjectives – drawing – děti kreslily „smajlíky“ podle zadání: sad, happy, angry, tired…
 • Telephone – děti si zahrály na „tichou poštu“ – procvičování psaní písmen
 • Unit 1 song

23.11.

 • Go Bananas! | Camp Song | Scratch Garden                
 • Kontrola dú AB 27/4
 • Portfolio: True or false – porozumění čtenému textu
 • Around the world – opakování slovíček Unit 0 – 2
 • Test Unit 0 – 2
 • Ti, co test napsali dříve, vypracovávali pracovní list a hráli hru (hangman)
 • Domácí úkol není

21.11.

 • Hello Miss Linky
 • ABC song
 • Alphabet písmena q/r, děti si vypracovaly stránky v Alphabet Books
 • Alphabet dance
 • Game – děti u tabule (soutěž 2 týmů) rozpoznávaly jednotlivá písmena
 • Přídavná jména (adjectives): ugly/beautiful, sad/happy, old/young – pantomima – děti předváděly, ostatní hádaly
 • Activity Book str. 27
 • Unit 4 song – My family, Unit 4 story
 • AB 29/2, 28/2 –  děti vždy zakroužkovaly podle instrukcí. Písemná cvičení z učebnice neděláme. Vždy je adaptujeme tak, aby je děti zvládly
 • Opakování slovíček Unit 1 – 4
 • Homework – AB 29/1
 • Příští týden si děti vypracují „test“ z Unit 1 – 4

21.11.

 • Hello Dave Moran
 • How are you doing?  – krátké pozdravení
 • Portfolios: Podle poslechu děti označovaly obrázky
 • Společná kontrola dú- Activity book p.25, p.19/1.
 • Opposites (slova opačného významu)quickly/slowly, badly/well, exciting/boring….
 • AB 26/1
 • Odd one out – AB 27/3
 • Dnes si děti napsaly test z Unit 1 a Unit 2
 • Homework:AB 26/2, 27/4

20.11.

 • Hello Song for Kids | Greeting Song for Kids | The Singing Walrus
 • Toy Chant – rytmická říkanka s obrazovými kartami – slovní zásoba lekce (toys) – bike bike, bike, my favourite toy/car, car car, my favourite toy…
 • Alphabet O & P – vyracování stránek v Alphabet Book
 • Opakování: mother, father, brother, sister, grandmother, grandfather
 • Obraozové karty se členy rodiny jsme nalepili různě po třídě a děti vždy dostaly pokyn, kam mají jít (tedy najít správnou kartu)
 • Unit 3 Song – Favourite toys / Unit 3 Story
 • Opakování: beautiful, ugly, happy, sad, old, young
 • Pantomima: děti ukazovaly (beautiful, ugly..) a ostatní hádaly
 •        Activity Book 26/2 (What’s different?)
 • Homework: Activity Book str. 29 a 32/2
 • Příští týden bude opakování Unit 1-4. Děti budou vyplňovat „test“ (vybarvování, zakroužkování apod.)