4.1.

Opakování slovíček z prvního pololetí

Songs: I can say hello!, Ten pencils, How do you make a face?, Our little house, I can say goodbye

Revised wordsUnit 1: pencil, crayon, pen, book Unit 2:eyes, mouth, nose, face Unit 3: house, roof, door, windows, numbers 1-10, jump, colour, colours (barvy): purple, yellow, blue, green, red

New/Revised phrases: Pick someone (Vyber někoho), Write your name (Podepiš se), Can you give it to me? (Můžeš mi to podat?), Show everyone, Let’s sing and dance

Games and activities: Za pomoci Flashcards (obrázkových karet), hrací kostky a her jsme opakovali slovíčka z Unit 1-3 (pencil, crayon, pen, book, eyes, mouth, nose, face, house, roof, door, windows). Na písničky Ten pencils, How do you make a face? a Our little house jsme si zatancovali, zaskákali a zazpívali.

Workbook: Děti dostaly obrázek postavičku hrošíka (Hippo), který si vybarvily a podepsaly (Write your name). Poté děti dostaly své Sticker books a do nich samolepku. Obrázek si mohly odnést domů.