Badgers

 

Vyučující Desiree Champagne-Terrell
E-mail dchampagne-terrell@leapcz.com

 

Asistentka Jana Hrubešová
E-mail jhrubesova@leapcz.com
Součástí  našich učebnic je digitální platforma Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (digitální balíček) pro domácí studium a opakování včetně všech poslechových cvičení. Návod k používání této platformy najdete na vnitřní straně obalu učebnice. V případě  problémů či nejasností s jejím používáním  klikněte na stránce Cambridge One vpravo dole na ikonku „? HELP“, kde najdete krátká videa, jak postupovat.

Videa k domácí přípravě a opakování – Super Minds Vocabulary

 • 30.11.

  Řekli jsme si jak se máme.

  Nezapomeňte na HOMEWORK na 5.12 – WB strana 35 a 37

  Zopakovali jsme si slovíčka s písničkou In front of, behind, between.

  MDR: přiřazovali jsme slovíčka k obrázkům

  Poslechli jsme si příběh na straně 38 a 39 ve SB

  Zahráli jsme si kroužkovanou se slovíčky

  Zahráli jsme si Baamboozle a zopakovali si gramatiku kde co je.

  Zahráli jsme si hru Journalist – vyptávali jsme se navzájem jestli máme v našem městě kino, obchody…

  Na závěr hodiny jsme si zatancovali s Freeze dance.

 • 28.11.

  Řekli jsme si jak se máme.

  Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne a zadali si nový HOMEWORK na 5.12 – WB strana 35 a 37

  Podívali jsme se na písničku Where are you going.

  MDR: poslouchali jsme co miss Desi říká a psali jsme si to do sešitu.

  Hráli jsme hru s kroužkováním nových slovíček

  Udělali jsme si cvičení na straně 35 ve SB a procvičili jsme si slovíčka Unit 3

  Poslechli jsme si písničku abychom se naučili in front of, behind…

  Udělali jsme si další cv na straně 35

  na konec hodiny jsme se protáhli s Freeze dance.

 • 23.11.

  Řekli jsme si jak se máme.

  Podívali jsme se na písničku Where are you going.

  MDR: psali jsme slovíčka podle flashkaret

  Udělali jsme si cvičení na straně 34 ve SB a procvičili jsme si slovíčka Unit 3

  Nezapomeňte na HOMEWORK na 28.11 – WB strana 34 a 121

  Zahráli jsme si kroužkovanou s novými slovíčky

  Zahráli jsme si hru Kámen, nůžky, papír s novými slovíčky.

  Udělali jsme si cvičení na straně 35 ve SB.

  Na konec jsme se protáhli s Freeze songem a Grinchem.

 • 21.11.

  Řekli jsme si jak se máme.

  Podívali jsme se na písničku I like/I don´t like

  Zopakovali jsme si slovíčka a gramatiku, která byla v testu.

  MDR: gramatika do, don´t, does, doesn´t

  Napsali jsme si testík.

  Kdo měl hotovo hledal slovíčka v křížovce.

  Zkontrolovali jsme si domácí úkol a zadali si nový.

  HOMEWORK na 28.11 – WB strana 34 a 121

  Zahráli jsme si kroužkovanou s několika sight words.

  Na konec jsme hledali flashkarty po třídě a psali na tabuli nová slovíčka.

 • 16.11.

  POZOR!!!!! v úterý 21.11. píšeme testík z Unit 2 (dnes jsme se na něj na chvíli podívali a prý to není těžké 🙂

  Nezapomeňte na HOMEWORK na 21.11 – WB strana 28, 29

  Řekli jsme si jak se máme.

  Podívali jsme se na písničku I like/I don´t like

  MDR: psali jsme slovíčka z rozházených písmenek do sešitu.

  Pracovali jsme se SB na straně 119 a 120 a udělali jsme si všechna cvičení.

  Zahráli jsme si hru s she/I/he likes/like doesn´t like/don´t like.

  Zahráli jsme si hru animal mystery – můžete si ji zahrát doma abyste si zopakovali otázky a odpovědi.

  Na konec hodiny jsme si zahráli na novináře. Jeden z nás byl postavou tak, jak mu řekla tajně miss Desi a ostatní pokládali otázky. aby zjistili kdo je.

  Na konec hodiny jsme se protáhli s Freeze dance.

 • 14.11.

  POZOR!!!!! v úterý 21.11. píšeme testík z Unit 2 (dnes jsme se na něj na chvíli podívali a prý to není těžké 🙂

  Zadali jsme si nový HOMEWORK na 21.11 – WB strana 28, 29

  Řekli jsme si jak se máme.

  Podívali jsme se na písničku I like/I don´t like

  MDR: psali jsme slovíčka do vět – don´t, does, doesn´t, like, likes

  Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého úterý.

  Pracovali jsme se SB na straně 30, 31

  Zahráli jsme si spelling game s razítky

  Na konec hodiny jsme si zahráli na novináře. Jeden z nás byl postavou – zvířátkem ze Zoo a ostatní mu dávali otázky, jak se jmenuje, kolik mu je let, co rád jí, kde žije…

 • 9.11.

  Zadali jsme si nový HOMEWORK na 14.11 – WB strana 24, 25

  Řekli jsme si jak se máme.

  Podívali jsme se na písničku I like/I don´t like

  MDR: psali jsme slovíčka do vět – don´t, does, doesn´t

  Kroužkovali jsme co nejvíce slovíček za 10 vteřin.

  Pracovali jsme se SB na straně 28

  trénovali jsme slovíčka na tabuli.

  Udělali jsme si cvičení na straně 29

 • 7.11.

  Řekli jsme si jak se máme a zkontrolovali si domácí úkol.
  Zadali jsme si nový HOMEWORK na 14.11 – WB strana 24, 25

  Podívali jsme se na video I like/I don´t like

  MDR: psali jsme slovíčka tak jak nám je miss Desi diktovala.

  Zopakovali jsme si slovíčka z Unit 2 hrou – najdi co nejvíce slovíček za 10 vteřin

  Pracovali jsme se SB na straně 25

  Po přestávce jsme se podívali na příběh na na straně 26 a 27 a přečetli si ho.

  Zopakovali jsme si gramatiku she/he likes… she/he doesn´t like a odpovědi na otázku Does she/he like…..? Yes, she/does a No, she/he doesn´t. pomocí hry Baamboozle.

 • 2.11.

  HOMEWORK na 7.11 – WB strana 22,23

  Nejdříve jsme si řekli jak se máme a pak jsme se protáhli s anglickou hrou – Do you like….?

  MDR: doplnili jsme si slovíčka k obrázkům z Unit 2

  Zopakovali jsme si slovíčka z Unit 2 hrou na tabulkách kde jsme hledali všech 7 stejných slovíček.

  Vysvětlili jsme si gramatiku she/he likes… she/he doesn´t like a odpovědi na otázku Does she/he like…..? Yes, she/does a No, she/he doesn´t.

  Pracovali jsme se SB na straně 24 a udělali jsme si cvičení 1 a d2

  Zahráli jsme si hru hádání se zvířátky

  Zopakovali jsme si dnes probranou gramatiku s Baamboozle a vás prosíme, abyste si ji s rodiči doma zahráli.

 • 31.10.

  Nejdříve jsme si řekli jak se máme a pak jsme si udělali super Halloweenskou angličtinu
  Zatančili jsme si se Skeletonem

  MDR: doplnili jsme si slovíčka k obrázkům z Unit 2

  HOMEWORK na 7.11 – WB strana 22,23

  Zopakovali jsme si slovíčka z Unit 2 hrou na tabuli.

  Pracovali jsme se SB na straně 22 a na straně 23 jsme si udělali cvičení a podívali jsme se na video s Penny.

  Vrátili jsme si testíky abychom je mohli ukázat rodičům.

  Vyrobili jsme si maňáska dýni jako Halloweenské překvapení.
  Podívali jsme se na film o Halloweenu.

 • 24.10.

  Nejdříve jsme si zopakovali hodiny s písničkou

  MDR: doplnili jsme si slovíčka k obrázkům a zopakovali si tak slovíčka k testu.

  Zkontrolovali jsme si domácí úkol a zadali si nový

  HOMEWORK na 31.10. – WB strana 118, 119, 120

  Napsali jsme si testík.

  Kdo měl hotovo dostal na vyplňování WORDSEARCH

  Odpočinuli jsme si a protáhli se s PE videem

  Naučili jsme se nová slovíčka UNIT 2 pomocí spousty her.

 • 19.10.

  POZOR! Příští úterý 24,10. budeme psát testík z Unit 1 POZOR!

  HOMEWORK na 24.10. – WB strana 13 a 16

  Nejdříve jsme se protáhli s písničkou

  MDR: poslouchali jsme a zapisovali do sešitu podle poslechu

  Procvičili jsme si gramatiku a slovíčka pro náš testík pomocí našeho malého projektu. Děti si vyrobily vlastní pomůcku pro opakování si nové gramatiky a pak si zopakovaly jak se dávají správně za sebou slovíčka a jaký tvar slovesa se použije ve větách typu – She play in the park. I brush my teeth. He gets dressed…..
  Děti si vyrobenou pomůcku vzaly domů aby se dobře připravily na testík…

  Pracovali jsme se SB na straně 17

  Na konec hodiny jsme si zahráli jednu extra hru z učebnice.

 • 17.10.

  POZOR! Příští úterý 24,10. budeme psát testík z Unit 1 POZOR!

  HOMEWORK na 24.10. – WB strana 13 a 16

  Nejdříve jsme se protáhli s písničkou

  MDR: doplňovali jsme slovíčka nu na prázdná místa ve větách.

  Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne a zadali si nový.

  Přečetli jsme si příběh ve SB na straně 14-15 a podívali se na video. Potom jsme si udělali cvičení na straně 15

  Zahráli jsme si hru s novými slovíčky – kroužkovali jsme je na papíře – hledali jsme stejná (napsaná jen jinými fonty)

  Pracovali jsme s WB na straně 14 a udělali jsme si cvičení

  Zopakovali jsme si gramatiku I/SHE/HE + GO/GOES, HAVE/HAS formou hry.

 • 12.10.

  HOMEWORK na 17.10. – WB strana 10.

  Nejdříve jsme se protáhli s písničkou

  MDR: doplňovali jsme slovíčka nu na prázdná místa ve větách.

  Poslouchali jsme video se slovíčky z Unit1 a slovíčka skládali z písmenek na lavicích.

  Zopakovali jsme si hodiny se hrou a videm.

  Vysvětlili jsme si gramatiku – třetí osoba jednotného čísla a zahráli jsme si baamboozle s třetí osobou – has, goes, brushes,…

  Zahráli jsme si hru s novými slovíčky – kroužkovali jsme je na papíře – hledali jsme stejná (napsaná jen jinými fonty)

  Pracovali jsme se SB na straně 13 a udělali jsme si cvičení a podívali jsme se na video.

  Zahráli jsme si hru s has a have na wordwall

  Zacvičili jsme si s hodinami – ukazovali jsme rukama hodiny podle miss Desi.

  Pracovali jsme se SB na straně 12, poslechli jsme si písničku a doplnili cvičení.

  Uvidíme se zase v úterý a nezapomeňte na domácí úkoly.

 • 10.10.

  HOMEWORK na 17.10. – WB strana 10.

  Popřáli jsme našim oslavencům a pak se protáhli s písničkou a dny v týdnu.

  MDR: doplňovali jsme dny v týdnu na prázdná místa.

  Pracovali jsme se SB na straně 10 a naučili jsme se nová slovíčka. Opakujte si slovíčka s naším videem v záhlaví této stránky.

  Zahráli jsme si hru – What is missing.
  Procvičovali jsme si slovíčka v různých hrách abychom si je dobře zapamatovali.

  Probrali jsme si hodiny a procvičili si je ve cvičeních na straně 11 ve SB.

  Podívali jsme se na video s Penny a na závěr hodiny si procvičili ještě jednou slovíčka.

 • 5.10.

  HOMEWORK na 10.10. – WB strana 8. POZOR je třeba registrovat obě učebnice, aby si děti mohli poslechnout zadání k cv. 1!

  Dnešní hodina byla hodně opakovací, aby jsme si zopakovali vše, co jsme se naučili v lekci 0.

  zopakovali jsme si základní slovíčka a gramatiku lekce 0 a pak už jsme se vrhnuli na náš úplně první testík tohoto roku a dopadl dobře.
  Děti dostanou opravené testíky ve čtvrtek domů, aby se mohli pochlubit.

  S opakováním jsme se i protáhli s písničkou.

  Po testíku jsme si vyluštili Word search a zopakovali si spojení, které používáme ve třídě jako je Sit down, Stand up s písničkou.

  Na závěr hodiny jsme si zahrály SNATCH!

 • 3.10..

  HOMEWORK: WB strana 8 na 10.10.

  První testík budeme psát 5,10. a bude hlavně ze slovíček (třída) a číslovek.

  Jak udělat HW:
  Aby mohli děti udělat cvičení 1 je třeba mít registrované učebnice (při kontrole jsme zjistily, že ne všechny děti mají knihy registrované)

  Všechna cvičení ve Workbooku označená zeleným piktogramem mají audio. Audio prosíme dětem přehrajete, aby podle něj mohli vybrat správný obrázek.

  Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkol a zadali si nový

  zazpívali písničku – (School Supplies Song)

  MDR: spojovali jsme slovíčka s obrázky a zapisovali jsme si je do sešitu.

  Pracovali jsme s naším SB na straně 8 a 9 a poslechli jsme si příběh. Potom jsme si udělali cvičení na straně 9.

  Opakovali jsme k testíku, který píšeme příští hodinu.

  Zahráli jsme si Baamboozle a zopakovali si there is/there are ve větách.

  Na konec hodiny jsme se protáhli s Freeze písničkou

 • 26.9.

  HOMEWORK: WB strana 5 na 3.10,. (návod jak udělat domácí úkol – na konci příspěvku)

  První testík budeme psát 5,10. a bude hlavně ze slovíček (třída) a číslovek.

  Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkol a zadali si nový

  zazpívali písničku – (School Supplies Song)

  MDR: poslouchali jsme slovíčka a zapisovali jsme si je do sešitu.

  Zopakovali jsme si slovíčka s Flash kartami.

  Pracovali jsme s naším SB na straně 7 a poslechli jsme si písničku. Potom jsme si udělali cvičení a přiřazovali jsme obrázky k číslům.

  Probrali jsme si gramatiku There is a there are

  Udělali jsme si cvičení ve WB na straně 7

  Na konec hodiny jsme si zahráli Pictionary – zopakovali jsme si slovíčka pomocí malování na tabuli a hádání.

  Jak udělat HW:
  Nejprve je nutné mít registrované učebnice (při kontrole jsme zjistily, že ne všechny děti mají knihy registrované)

  Všechna cvičení ve Workbooku označená zeleným piktogramem – viz obrázek mají audio. Audio prosíme dětem přehrajete aby podle něj mohli doplnit slovní spojení na správná místa.

 • 21.9.

  HOMEWORK: WB strana 4 na 26.9.

  První testíku budeme psát 5,10. a bude hlavně ze slovíček (třída) a číslovek.

  Nejdříve jsme si zazpívali písničku – (Count 10-100)

  MDR: přiřazovali jsme slovíčka k obrázkům – učivo 1. třídy.

  Zopakovali jsme si otázky How are you? How old are you? and Whatś your favorite color? a odpovědi na ně.

  Pracovali jsme s naším SB na straně 6 a poslechli jsme si písničku. Potom jsme si udělali cvičení a přiřazovali jsme obrázky k číslům.

  Udělali jsme si jedno cvičení, které nás bude čekat v našem prvním letošním testíku.

  Zahráli jsme si několik her s novými slovíčky abychom si je procvičili a prosíme procvičujte je doma s dětmi. Mrzí je když si při hrách slovíčka nevybaví. Procvičujeme jak speling tak i psaní a přiřazování slov k obrázkům.

  Procvičovali jsme si Stand up, Sit down… Poslechli jsme si písničku.

  Procvičovali jsme si další svoje nové znalosti k testíku.

 • 19.9.

  HOMEWORK: WB strana 4 na 26.9.

  Nejdříve jsme si zazpívali písničku – (School Supplies Song)

  MDR: přiřazovali jsme slovíčka k obrázkům – učivo 1. třídy.

  Zopakovali jsme si otázky How are you? How old are you? and Whatś your favorite color? a odpovědi na ně.

  Pracovali jsme s naším SB na straně 4 a seznámili jsme se s novými slovíčky – procvičujte si slovíčka s videi v úvodu, která jsme pro vás připravili tak, abyste lehce zvládli spelování a přízvuk 🙂

  Po přestávce jsme si udělali cvičení na straně 5 ve SB.

  Podívali jsme se na video s gramatikou There is/There are

  Procvičili jsme si číslovky 1-20 a vytvářili jsme s nimi věty.

  Vypracovali jsme si cvičení ve WB na straně 5

  Na konec hodiny jsme si zacvičili s videem.

  Uvidíme se zase ve čtvrtek.

 • 14.9.

  Nejdříve jsme si zazpívali písničku – (Hello song for Kids)

  Zopakovali jsme si otázky z první třídy – How are you? How old are you? What is your favorite color?

  MDR: přiřazovali jsme slovíčka k obrázkům – učivo 1. třídy.

  Připomněli jsme si naše hrdiny a řekli jsme si co vše o nich víme.

  Scavenger Hunt – hledali jsme v učebnici obrázky podle obrázků na našem papíru a když jsme je našli zapsali jsme si na papír, na které stránce jsme je našli.

  Zahráli jsme si hru se spelováním – opakovali jsme si slovíčka z první třídy.

  Pracovali jsme na našem tablu, kreslili jsme, lepili a vystřihovali.

  Zopakovali jsme si slovíčka z první třídy s Flashkartami.

  Na konec hodiny jsme se protáhli s What do you prefer? k jídlu

  Uvidíme se zase v úterý a potvrzujeme, že na příští hodinu není žádný úkol.

 • 12.9.

  Dnes jsme měli první hodinu angličtiny s miss Desi a miss Janou a moc jsme si to užili 🙂

  Nejdříve jsme si zazpívali písničku – (Hello song for Kids)

  Sedli jsme si do kroužku a navzájem jsme se představili a udělali jsme si legrační pohyby

  Řekli jsme si o pravidlech, která budeme ve třídě dodržovat a podepsali jsme si je, že s nimi souhlasíme. Zkusili jsme si říct co nejvíce o nás – All about me.

  Podepsali jsme první stránky našich portfólií a ozdobili jsme si jejich první stránku.

  Po přestávce jsme se podívali na dvě video a našem maskotovi – Jezevcovi (Badgers, a Man Builds Den For Orphan Badgers) a vybarvili si našeho maskota pro náš plakát na chodbu.

  Protáhli jsme s Alphabet dance.

  Zopakovali jsme si slovíčka – zvířátka z minulého roku.

  Vybarvili jsme si naše maskoty, které příště nalepíme na náš třídní plakát

  Na konec hodiny jsme se protáhli s Summer Grinch Freeze Dance Yoga.

  Uvidíme se zase ve čtvrtek a potvrzujeme, že na příští hodinu není žádný úkol.