21. 11.

Circle – Hodinu jsme začali krátkým přivítáním v kruhu s odpověďmi na vzájemné otázkami: How are you?/ What’s your favourite food?/What’s your favourite colour?

„What’s Missing?“ – Během následující hry děti hádaly, která věc/obrázek chybí. Pracovali jsme se slovíčky, která se týkají hraček jako opakování na čtvrteční test.

Alphabet Book + Starfall – Poté přišel čas na písničku na abecedu a následně děti začaly další písmenko– R, které si procvičily pomocí interaktivní hry a také psaním v sešitě (Alphabet book).

Adjective Practice – Před přestávkou jsme se věnovali opakování nových slovíček, která se týkala přídavných jmen, u kreslicí poslechové aktivity.

Shapes – Po přestávce nejprve děti zhlédli video ohledně tvarů, aby se s nimi v angličtině seznámily.

Student Books – Následně jsme pracovali v učebnici na str. 30, kde jsme i s poslechem prošli všechny 3 aktivity.

Unit 2 test – Připomínám ještě jednou test z lekce Unit 2, který budou děti psát tento čtvrtek (23. 11.).

HW – Také připomínám domácí úkol na tento čtvrtek (23. 11.) v bílých učebnicích/pracovních sešitech na str. 28 a 29, do těchto stránek byl dětem vložen test Unit 1, který psaly naposledy.