24. 10.

Ice breaker – Opět jsme hodinu začali krátkým přivítáním v kruhu a projeli otázky, které děti již znají, aby si je procvičily a zopakovaly.

Flashcards – Will připravil kartičky s obrázky slov z dané lekce a postupně je odebíral, děti měly za úkol přijít na to, které chybí. Nakonec, když Will všechny schoval, měly děti vyjmenovat všechny.

Alphabet Book + Starfall – Zazpívali jsme si písničku na abecedu a poté jsme začali další písmenko– K, které jsme si děti procvičili pomocí interaktivní hry a také psaním v sešitě (Alphabet book).

HW – Zkontrolovali jsme si společně domácí úkol, který byl zadán minulý týden. Na příští žádný zadán nebyl (projeli jsme spolu proto ještě jedno cvičení v bílých učebnicích), jelikož 31. 10. nás společně čeká druhý test z probírané lekce.

Senses – V druhé části hodiny jsme se s dětmi bavily o našich pěti smyslech, s tématem byly propojená i různá videa a také děti měly dle vlastní představy namalovat, co mohou vidět, slyšet, cítit atd.

Test review – Před testem, který proběhne příští týden (31. 10.), jsme v závěru udělali ještě rychlé opakování pomocí interaktivní hry: „Is it a …?“