31. 10.

Ice breaker – Hodinu jsme začali přivítáním v kruhu a projeli otázky: „How are you?“ a „What is your favourite Halloween word?“.

What is missing? – Will připravil kartičky s obrázky slov z dané lekce a postupně je odebíral, děti měly za úkol přijít na to, které chybí. Nakonec, když Will všechny schoval, měly děti vyjmenovat všechny.

Test – Poté již přišel čas na test.

Alphabet Book + Starfall – Po testu a svačině jsme si zazpívali si písničku na abecedu a začali další písmenko– L, které jsme si děti procvičili pomocí interaktivní hry a také psaním v sešitě (Alphabet book).

New words – Will pro děti připravil ještě interaktivní hru na nová slovíčka.

Halloween Party – Závěr hodiny jsme věnovali svátku Halloween, děti si vyráběly dýňovou masku a přitom jsme poslouchali tematické halloweenské písničky.