12. 9.

Letošní první hodinu jsme si nejprve s dětmi povídali o jejich létě, jaké bylo, kam se podívaly a jak si to tam užily.

Stick Figure – Will dále namaloval na tabuli postavičku (jeho) a k ní 4 slova. Děti měly za úkol hádat, v jakém smyslu se k němu ta 4 slova vztahují (např. Basketball – Willův oblíbený sport). Následně děti vytvářely své postavičky.

Who is in your circle? – Následně děti ještě otázkami “Do you like?” a odpověďmi “Yes, I do./No, I don’t.” zjišťovaly, který ze spolužáku/spolužaček má rád stejné zvíře (téma) jako on/ona.

Decorate portfolios: Rozdali jsme dětem sešity, do kterých si budou v hodinách zapisovat, děti si sešity podepsaly a barevně vyzdobily.

Days of the Week: Po přestávce jsme si také společně zopakovali dny v týdnu pomocí písničky.

Classroom rules: Následně jsme si s dětmi rovnou ujasnili pravidla naší skupiny, která si rovnou zapsaly do svých sešitů.

Hot potato: Na závěr jsme si zahráli také hru horká brambora/bomba, kdy si děti navzájem předávají v našem případě míč po tom, co řeknou jedno slovo na dané téma (food, animal, names, …). Ovšem musí to stihnout v časovém limitu, snaží se “míče” zbavit co nejrychleji, aby ho nedržely po uplynutí tohoto limitu.