16. 11.

Hot Seat – Hodinu jsme začali hrou na zopakování všech dosavadně poznaných slovíček z minulých lekcí. Tentokrát jsme hádání slovíček udělali formou soutěže.

Portfolios – Následně děti doplňovaly do svých sešitů správně otázky: „Does Sara/Tom like …?“ podle obrázků na tabuli a podle vyjádřených smajlíků odpovídali pod otázky: Yes, he/she does.//No, he/she doesn´t.

Word Practice – Nová slovíčka si děti procvičily díky jejich hledání na pracovním listě.

HW – Po přestávce jsme si zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne a děti dostaly na další týden (23. 11.) zadané stránky 28 a 29 v bílých učebnicích/pracovních sešitech.

Superminds Story – Věnovali jsme se také četbě a poslechu příběhu na str. 26 a 27.

Unit 2 test – Příští čtvrtek (23. 11.) nás také čeká test z další lekce, Unit 2.