19. 12.

Portfolios – Po přivítání a otázce „How are you today?“ měly děti za úkol do svých sešitů zapsat dvě věty a dvě otázky, které si pamatují z tohoto pololetí.

Christmas Words – Následně jsme si s dětmi zahráli hru s vánoční tematikou. Děti byly rozděleny do dvou týmů a vždy jeden z nich šel na tabuli namalovat něco, co s Vánoci souvisí (což se dozvěděly ode mě – např. snowman, candle, bells, angel, elves, fireplace, church, …). Obě skupiny následně v průběhu malování hádaly, o které slovíčko se jedná.

Christmas Activity – V druhé části hodiny jsme se koukali na animovanou vánoční pohádku a děti také dostaly zpátky své testy, které psaly minulý týden.