2. 11.

Timebomb – Hodina začala hrou na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat.

Portfolios – Následně děti zapisovaly věty do svých sešitů o jejich oblíbeném zvířeti, které mohou vidět v Zoo.

New Unit – S tím souviselo představení nové lekce na téma Zvířata ze Zoo. V učebnicích děti pracovaly na str. 22.

HW – V bílých pracovních učebnicích potom děti dostaly za úkol str. 22 a 23 do příštího čtvrtka (9. 11.)