21. 9.

Hot seat – Nejprve jsme si s dětmi zopakovali slovíčka z minulé hodiny a ta, co již znají z minulého roku.

Portfolios/Grammar – Děti si dále opakovaly a určovaly There is…/The are… pomocí obrázku, které věci na něm jsou. 

Tuto gramatiku následně procvičovaly na správném spojování (jednotné a množné číslo).

Review Numbers 1-20 – Zopakovali jsme také čísla od 1 do 20, abychom mohli pokračovat s čísly od do 100.

Superminds – Po přestávce jsme se dostali k již výše zmiňovaným číslům od 1 do 100, na kterých děti pracovaly v učebnicích na str. 6 a 7. Věnovali jsme se také poslechu a čísla procvičovali s našimi hrdiny.

Poster and Back to School word search – V poslední části naší hodiny děti dokončovaly své osmisměrky a chřestýše na náš plakát.