7.11. + 9.11.

Souhrn a opakování Unit 2

Songs: Hi! Hello!, Get up in the morning, Goodbye song

Revised words: trousers, shirt, jumper, socks, shoes

Revised phrases: put on, make pairs/find a partner, Show them, Let’s jump, please, Can you bring me…?, Can you show me…?

Games and activities: Formou her jsme si opakovali slovíčka z Unit 2, která jsme se naučili (school, bag, pencils, crayons, book), přičemž jsme používali Flashcards a hrací kostku. „Mime Game“ – zahráli jsme si hru, při které děti naznačovaly nasazování si oblečení a tuto hru jsme si také zahráli během písničky Get up in the morning.

Workbook: V pracovních sešitech děti pomáhaly opičce uklidit pokoj. Měly za úkol najít (find), zakroužkovat (circle), spočítat (count) a napsat (write) počet daných kusů oblečení ke košíkům, kam patřily. Dalším úkolem bylo vytrhnout stránku s příběhem (story), který jsme si během Unit 2 četli, přeložit ji tak, aby vznikl náš příběh a nalepit opičce ponožku. Jako poslední děti dostaly obrázek s kalhotami (trousers), který si vybarvily. Poté děti dostaly své Sticker books a do nich samolepku. Stránku s příběhem i obrázek s kalhotami si děti mohly odnést domů.