2.10.

 • Alphabet Dance
 • Písmena abecedy  E&F  – děti si je zapsaly do svých Alphabet Books       
 • Kontrola domácího úkolu
 • School items  – představili jsme si novou slovní zásobu – děti ukazovaly jednotlivé věci (pencil, pen, eraser, table, chair)  
 • Hra s obrazovými kartami. Ukotvení nové slovní zásoby.
 • Numbers 1 – 10
 • Activity Book 10/1
 • Seznámili jsme se s novými postavami učebnice: Lenny and Alex
 • Fráze: “Who’s that?” “That’s…” She is / he is
 • Activity Book 12/1
 • Domácí úkol: 10/2, 11/2