25.9.

  • Hello! | Super Simple Songs
  • The Alphabet Song | Learn The ABCs | Finny The Shark
  • Písmena C,D – děti zhlédly video a vypracovaly stránky v Alphabet Book
  • How Old Are You? Song, děti se pak v kroužku (in a circle) navzájem ptaly a odpovídaly
  • Společně jsme si zkontrolovali úkol a děti, kteří jej měly, dostaly hvězdičku.
  • Barvy (colours) – procvičovali jsme barvy, zazpívali si písničku (sing a song!) – Rainbow; formou her na tabuli děti pojmenovávaly jednotlivé barvy, hádaly, která chybí apod.
  • Activity Book 7/1
  • Procvičovali jsme čísla (numbers) 1 – 10
  • Pustili jsme si příběh (story) z učebnice a seznámili se s novými postavami: Maskman, Marie
  • Domácí úkol: AB str. 9 – děti nalepí samolepky ze zadní části učebnice a pojmenují čísla.