11.10.

Písnička: School Subjects

Notebook: doplňujeme věty (She likes playing basketball. I don’t like doing homework. He likes playing football.)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 11, celá strana, domácí úkol je na příští středu 18.10.

Bookwork: nová písnička, učebnice SB str. 12, posloucháme a doplňujeme, řešíme puzzle ve cvičení 2.

Nová gramatika: HAVE TO (muset) – I have to do my English homework.

Učebnice SB str. 13, gramatické video, cvičení 1 a 2.

Novou gramatiku jsme procvičovali na interaktivní tabuli (tvoříme věty nebo doplňujeme slovesa do vět)

Do sešitu jsme začali vytvářet zjednodušený rozvrh, budeme pokračovat v pondělí.