11.9.

Dnes jsme úspěšně zahájili nový školní rok.

Písnička: začali jsme naši oblíbenou písničkou (Hello song for Kids)

V kroužku: Tell us about your summer holiday. Ptáme se navzájem a krátce si povídáme o letních prázdninách.

Video: podívali jsme se na krátké video o našem maskotovi, Sea lions – Lachtani

Portfolios: připravili jsme si sešity, vymalovali a podepsali jsme přední stranu

Class rules: krátce jsme si zopakovali pravidla chování ve třídě a ta nejdůležitější jsme si zapsali do nového sešitu.

Class Dojo: představili jsme si novou aplikaci, ve které budeme sbírat body podle aktivit a chování, pokud dosáhneme společně dohodnutý počet bodů, vybereme si oblíbenou aktivitu (hra, video)

All about me: tento pracovní list vyplňujeme na začátku školního roku, zapisujeme naše oblíbená jídla, koníčky, předměty, a také obkreslujeme svoji ruku. Na konci roku zjistíme, co se změnilo, co jsme se naučili a jak jsme vyrostli.