3.1.

Notebook: 3 words – napište 3 slova spojená s vašimi Vánocemi. Sešity jsme si pak vyměnili a tvořili věty o spolužácích

Písnička: My town

Zkontrolovali jsme domácí úkol, který měl být doplněný již před vánočními prázdninami. Nevypracované domácí úkoly zkontrolujeme naposledy v pondělí.

Bookwork: nová lekce, Unit 4, učebnice SB str. 46 – slovíčka, výslovnost, odpovědi na otázky k vyslechnutému rozhovoru, hry na procvičení slovíček.