9.10.

Song: písnička o předmětech ve škole „School Subject Song

Notebook: spojujeme a píšeme slova podle obrázkových kartiček

Podle obrázkových kartiček procvičujeme výslovnost.

Bookwork: učebnice SB, str. 10, nová lekce, slovíčka, cvičení 2 – poslech a oprava odpovědí v učebnici

Games: hry na procvičení nových slovíček, interaktivní tabule.

Nová gramatika: učebnice SB str. 11, LIKE/LOVE + -ING (I like listening to music, I don’t like running) , poslechové cvičení, gramatické video, procvičujeme ve větách.

Hláskování: ve dvojicích skládáme slova (slovíčka z nové lekce)