14.11. + 16.11.

Songs: I can say hello!, Our little house, I can say goodbye

New/Revised words: Unit 3 – house (dům), roof (střecha), door (dveře), windows (okna), little (malý), colour (barva) / jump, circle, count, write, pencil, crayon, pen, book

New/Revised phrases: Write your name (podepsat se), My name is … (Moje jméno je …), Can you give it to me? (Můžeš mi to podat?), colour in (vybarvit) / make pairs/find a partner (utvořit dvojice/najít si partnera), Show them, Let’s jump, draw a line, write a number

Games and activities: Na začátku hodiny jsme se naučili představit se: My name is …. Představili jsme si nová slovíčka (house, roof, door, windows), která jsme procvičovali pomocí Flashcards. Seznámili jsme se s písničkou Our little house, na kterou jsme si zatancovali.

Story time: Na velkém obrázkovém plakátu jsme si představili nový příběh, kde nám každá z postaviček představila svůj dům (celý příběh najdete zde), a děti chodily ukazovat na předměty (house, roof atd.)

Workbook: V pracovních sešitech děti lepily samolepky střechy (roof), dveří (door) a oken (windows) na dům. Dále dostaly obrázek domu, který vybarvily. Děti během toho odpovídaly na otázky „What is this?“, What colour is this?“. Poté děti dostaly své Sticker books a do nich samolepku.