17.10.

Songs: I can say hello!, How do you make a face?, I can say goodbye

New/Revised words: Unit 2 – eyes (oči), nose (nos), mouth (ústa), face (tvář, obličej) / weather (počasí): sunny (slunečno), cloudy (zataženo), windy (větrno), rainy (deštivo), storm(y) (bouřka), snow(y) (sníh), jump, circle, count, write, pencil, crayon, pen, book

New/Revised phrases: make pairs/find a partner (utvořit dvojice/najít si partnera) / Show them, Let’s jump, Can you bring me…?, Can you show me…?, draw a line, write a number

Games and activities: Představili jsme si nová slovíčka (eyes, nose, mouth, face), která jsme procvičovali pomocí Flashcards. Zopakovali jsme si počasí a děti říkaly, jaké počasí ten den bylo venku. Dále jsme si pustili novou písničku How do you make a face? a při písničce jsme ukazovali na části obličeje. Zahráli jsme si hru, kde Miss Kelli ukazovala Flashcards s novými slovíčky a děti, stejně jako při písničce, ukazovaly na části obličeje.

Workbook: Děti dostaly za úkol nalepit samolepky očí (eyes), nosu (nose) a úst (mouth) na prázdný obličej (face). Během lepení jsme pustili písničku How do you make a face? a děti lepily samolepky v pořadí, v jakém je slyšely v písničce. Po nalepení jsme slovíčka ještě procvičovali pomocí otázky „What is this?“. Poté děti dostaly své Sticker books a do nich samolepku.